Skip to main content

Daikinin tietopankki lämpöpumpuista

Kysymyksiä ja vastauksia

Ilmalämpöpumpun kokonaishinta muodostuu lämpöpumpusta ja asennuksesta. Ilmalämpöpumppu on kiinteästi asennettava kokonaisuus, joka koostuu seinä- tai maatelineelle asennettavasta ulkoyksiköstä sekä sisällä seinälle, kattoon tai lattialle asennettavasta sisäyksiköstä. Asentaja valitsee yhdessä asiakkaan kanssa lämpöpumpun, jonka ominaisuudet sopivat parhaiten kohteeseen. Laadukas ilmalämpöpumppu on pitkäikäinen investointi, joka maksaa itsensä nopeasti takaisin. Sijoittamalla laatuun takaat itsellesi huolettomat vuodet kaikkina vuodenaikoina.

Tutustu lämmityskäyttöön optimoituihin ilmalämpöpumppuihin

Tutustu viilennykseen sopiviin ilmalämpöpumppuihin

Ilmalämpöpumppua voi käyttää sekä kesällä viilentämiseen että lämmityskauden aikana lämmittämiseen. Ilmalämpöpumppu vähentää tuntuvasti kodin energiankulutusta, joten iIlmalämpöpumppu kannattaa hankkia jokaiseen sähkö- tai öljylämmitteiseen taloon.

Laadukkaan ilmalämpöpumpun vuotuinen lämpökerroin eli SCOP on kylmässä ilmastossa neljä, eli yhdellä kilowatilla ostettua sähköä saadaan keskimäärin neljä kilowattia lämpöä. 

Säästö energiankulutuksesta riippuu myös siitä, miten ilmalämpöpumpun tuottama lämpö jakautuu huonetilassa. Valtion kestävän kehityksen yhtiö Motiva arvioi, että ilmalämpöpumppu voi vähentää kodin kokonaisenergiankulutusta jopa 30 prosenttia.

Daikinin ilmalämpöpumppuja ei tarvitse sammuttaa pakkasella, sillä laitteilla ei ole alinta käyttölämpötilaa. Daikin ilmoittaa ilmalämpöpumpuille suoritusarvot -25 °C lämpötilaan saakka, mutta olemme testanneet pumput -30° C lämpötilassa ja lämpöpumppuja käytetään Lapissa vieläkin kylmemmissä olosuhteissa. 

Sammutettuna ollutta lämpöpumppua ei kannata käynnistää erittäin kovalla pakkasella, vaan on hyvä odottaa kelin lauhtumista. 

Jatkuvasti lämpimänä pidettävissä tiloissa ilmalämpöpumppu kannattaa pitää päällä koko lämmityskauden ajan. Tarpeen vaatiessa sisälämpötilapyyntiä voi ajastaa kaukosäätimen tai mobiililaitteen Onecta-sovelluksen avulla. Sisälämpötilaa voi esimerkiksi hieman laskea silloin, kun kotona ei olla. Laadukasta ilmalämpöpumppua ei ole myöskään tarpeen sammuttaa pakkasen kiristyessä. 

 

Mökillä lämpöpumppu voi olla sammutettuna, mikäli mökkiä ei pidetä koko ajan lämpimänä. Erittäin kovalla pakkasella ilmalämpöpumppua ei kuitenkaan kannata käynnistää, vaan on hyvä odottaa kelin lauhtumista. 

 

Jäähdyttävä Daikin Cool -ilmalämpöpumppu on käytännöllinen ja energiatehokas ratkaisu kerrostaloasunnon viilennykseen hellekausien aikana. Ilmalämpöpumpulla ei ole vaikutusta talon ilmanvaihdon toimintaan, koska ilmalämpöpumppu ainoastaan kierrättää sisäilmaa sisäyksikön läpi. 

Kerrostalossa huomaamaton asennuspaikka on parveke, jossa ulkoyksikkö ei muuta rakennuksen julkisivua. Siksi tämä vaihtoehto on mahdollinen useimmissa taloyhtiöissä.

Koska ilmalämpöpumpun asennus vaatii muutoksia rakennuksen ulkopuolelle ja vähintään läpivientiä ulkoseinään, on ilmalämpöpumpun asennukselle saatava taloyhtiön suostumus ja osakkaan on tehtävä muutostyöilmoitus isännöitsijälle. Jos ilmalämpöpumppuja on asennettu ennenkin, on toiselle osakkaalle yleensä myönnettävä lupa samoin ehdoin. 

Ilmalämpöpumpun tärkein huoltotoimenpide on sisäyksikön suodatinten puhdistus, joka kannattaa tehdä vähintään kerran kuukaudessa. Mitä enemmän epäpuhtauksia sisäilmassa on, sitä useammin suodattimet on puhdistettava. Tavallisen puhdistuksen voi tehdä itse, apuvälineiksi tarvitaan vain imuri ja vettä. Ilmalämpöpumpun säännöllinen huollontarve johtuu pitkälti siitä, että toimiessaan sisäyksikkö kierrättää koko ajan lävitseen sisäilmaa ja suodattaa samalla siitä pölyä, siitepölyä ja muita epäpuhtauksia.

 

Samalla kertaa ilmalämpöpumpun ulkoyksiköstä voi puhdistaa varovasti siihen mahdollisesti joutuneet roskat ja lehdet. 

Ammattilaisen tekemä huolto ja tarkistus on tarpeen käytöstä riippuen 2–4 vuoden välein. Tällöin mm. pestään lämmönsiirtokennot sekä mitataan imu- ja puhalluslämpötilat. 

 

Lämpöpumppuihin ei tarvitse lisätä normaalisti kylmäainetta laitteen käyttöönoton jälkeen. Lisäämistarve merkitsisi sitä, että laitteessa on vuoto, joka on korjattava. Kylmäaineita sisältävien laitteiden asennus, kunnossapito, huolto, korjaaminen, käytöstä poistaminen, vuototarkastus ja talteenotto vaativat kylmäalan pätevyyden. Mikäli epäilet laitteessa toimintahäiriötä tai vuotoa, ota yhteyttä omaan Daikin-jälleenmyyjääsi. 

 

Ilmalämpöpumpun ulkoyksikössä on suuri puhallin, joka kierrättää ilmaa lämmönsiirtokennon läpi. Ääntä syntyy aina, kun ilmaa liikutellaan, ja sitä enemmän, mitä nopeammin ilman on liikuttava. Daikinin nykyaikaisissa pumpuissa äänenvaimennukseen on kiinnitetty erityistä huomiota. 

 

Ulkoyksikön äänillä on erityistä merkitystä tiheään rakennetuilla alueilla sekä kesällä, kun lämpöpumppuja käytetään jäähdytykseen ja ulkona oleskellaan paljon. Myös kerrostalon parvekkeelle sijoitettavan jäähdyttävän ilmalämpöpumpun ulkoyksikön on oltava hiljainen. Laadukkaan Daikin-ilmalämpöpumpun ulkoyksikön äänenpaine on hiljaisella asetuksella 43 desibeliä, joka ei tunnu häiritsevältä. Valtioneuvoston määrittämä tiukempi ohjearvo uusilla asuinalueilla on 45 desibeliä ja vanhoilla alueilla 50 dB. 

 

Sisälle kantautuviin ääniin vaikuttaa merkittävästi myös laitteen asennus. Asennusliike käyttää aina sopivia vaimennuskumeja tai -jousia, jotka ehkäisevät käyntiäänen ja värinän välittymistä sisätiloihin. 

Daikin ei suosittele ilmalämpöpumpun ulkoyksikön kotelointia edes ritilöillä, mutta laitteen päälle voi asentaa sitä suoralta lumisateelta ja esimerkiksi katolta tippuvalta jäältä suojaavan katoksen. Lämpöpumpun energiatehokkuuden kannalta on tärkeää, että ilma pääsee kiertämään ulkoyksikön ympärillä mahdollisimman esteettömästi. 

 

Ilmalämpöpumppu ottaa ilmaa ulkoyksikön takaa ja puhaltaa kennoston läpi virranneen ilman pois yksikön etupuolelta. Ulkoyksikön on tämän vuoksi oltava vähintään 10 sentin päässä seinästä. Mikäli ulkoyksikkö päätetään kuitenkin koteloida ritilöillä, on rakenteen oltava mahdollisimman väljä. Laitteen taakse on jätettävä vähintään 15 cm ja eteen vähintään 30 cm tilaa. Kotelointi voi heikentää laitteen hyötysuhdetta. 

Kun lämpöpumppu hyödyntää ulkoilman lämpöä, ulkoyksikkö jäähtyy ja sen pintaan voi tiivistyä ulkoilman kosteutta. Tämä on täysin normaalia. Lämpöpumppu sulattaa automaattisesti huurteen aika ajoin. Huurteen ja jään kertyminen on huomioitava lämpöpumpun sijoituksessa, sillä sulatuksen aikana ulkoyksikön alle kertyy vettä, joka jäätyy pakkasella.

Ilmalämpöpumppujen ja ilma-vesilämpöpumppujen nestemäinen kylmäaine sitoo ulkoilman lämpöä, joka saa kylmäaineen höyrystymään. Kun lämpöpumpun kompressori puristaa kylmäaineen kokoon, nousee sen lämpötila voimakkaasti ja lämpö siirretään sisäyksikön kautta huoneilmaan. Lämpöpumpun suurin etu on se, että lämmitysteho on moninkertaisesti suurempi kuin kompressorin ja puhaltimen käyttämän sähköenergian tarve.

Ilmalämpöpumpun sisäyksikkö lämmittää huonetilaa puhaltimen avulla eikä lämmitä kodin vesijohtoverkoston käyttövettä. Lämmintä vettä voi tuottaa ilma-vesilämpöpumpun tai maalämpöpumpun avulla.

Talon ominaisuuksiin perustuva lämmön tarve ja lämmitysprofiili ovat perusta, joka määrittelee tarvittavan lämpöpumpun kapasiteetin: monenko kilowatin pumppu kotiin tarvitaan. Lämmön tarpeeseen vaikuttaa mm. paikallinen ilmasto, kiinteistön koko sekä talon energiatehokkuuteen vaikuttavat asiat kuten eristysten määrä. Lämpimän veden tarpeeseen vaikuttaa suoraan asukkaiden määrä ja myös mahdollisesti eri aikoina vaihteleva veden käyttötarve

Ilmalämpöpumpun, joka siirtää lämpöä ulkoilmasta ja puhaltaa sen sisätiloihin, voi asentaa millä lämmitysjärjestelmällä varustettuun taloon tahansa. Ilmalämpöpumppu ei ole yleensä talon ainoa lämmönlähde, mutta sillä voi täydentää esimerkiksi vanhaa sähkö- tai öljylämmitystä. 

Ilma-vesilämpöpumppu taas siirtää ulkoilman lämpöenergiaa vesikiertoiseen lämmitykseen ja sopii siksi suoraan sähkö- tai öljylämmityksen korvaajaksi. Sillä voidaan lämmittää myös käyttövettä. 

Myös maalämpöpumppu on vesikiertoisen keskuslämmityksen lämmönlähde. Maalämpöpumppu edellyttää maahan porattua lämpökaivoa tai maahan tai veteen upotettua keräysputkistoa. 

Valtuutetut Daikin-jälleenmyyjät auttavat valitsemaan sopivan lämpöpumpun.

Ilmalämpöpumpun sisäyksikön puhallin kierrättää jatkuvasti sisäilmaa ja poistaa siitä samalla pölyä ja muita epäpuhtauksia. Siksi sisäyksikön suodatin on hyvä puhdistaa kahden viikon välein. Suodattimeen kertyneen pölyn voi poistaa imuroimalla. Jos lika ei irtoa helposti, suodattimen voi pestä haaleassa vedessä, johon on lisätty tilkka neutraalia pesuainetta. Suodattimen on annettava kuivua kokonaan ennen sen asentamista takaisin sisäyksikköön. Tarkemmat ohjeet suodatinten ja lämpöpumpun puhdistukseen löytyvät oman lämpöpumpun käyttöohjeista. Käyttöohjeet löydät myös Daikinin verkkosivuilta

 

Lähimmän valtuutetun Daikin-lämpöpumppujen edustajan löydät helposti täältä. Jälleenmyyjämme huolehtivat myös lämpöpumpun asiantuntevasta asennuksesta.

Kaikilla Daikin-ilmalämpöpumpuilla voi viilentää huonetilaa kesällä. Lämpöpumppu myös vähentää kosteutta, jolloin kuumuus tuntuu vähemmän painostavalta. Jäähdytysominaisuus on saatavilla myös moniin Daikinin ilma-vesilämpöpumpuihin ja maalämpöpumppuihin.

Hyvälaatuiset ilma- ja ilma–vesi-lämpöpumput toimivat tehokkaasti aina –25 pakkasasteeseen saakka. Daikinin lämpöpumppuja ei myöskään tarvitse sammuttaa pakkasen kiristyessä. Todella kylmiin olosuhteisiin paras valinta on maalämpöpumppu.

Jäähdytyksen energiantarve on vähäinen verrattuna lämmitykseen, joten lämpöpumput vähentävät kokonaisuudessaan energiantarvetta, vaikka kesällä olisikin tarve lyhytaikaisesti myös jäähdytykseen. Jäähdytys on mukavuustekijä eikä energian tarve ole merkittävä; viilennyksen kustannus jää Suomen olosuhteissa alle euroon päivässä. Talven kymmenien asteen lämmitystarpeeseen verrattuna kesällä lämpöpumpulla tuotettavat lämpötilaerot ovat myös varsin pieniä. Usein parin asteen jäähdytys riittää viilentämään sisätilat miellyttäviksi.

Kaikkien öljyllä ja sähköllä lämmittävien kannattaa hankkia ainakin ilmalämpöpumppu. Investoinnin kannattavuus on hyvä, sillä kustannukset ovat pienet ja säästö iso. Esimerkiksi hyvän ilmalämpöpumpun vuosittainen hyötysuhde on kylmissä olosuhteissa yli neljä, eli yhdellä kilowatilla sähköä lämpöpumppu tuottaa yli neljä kilowattia lämpöä. Pientalossa lämmitys vastaa jopa 40–60 prosenttia ja käyttöveden lämmitys noin 10–25 prosenttia kotitalouden koko energiankäytöstä.

Lue lisää siitä millaisia säästöjä voit saada lämpöpumpulla

Daikin Altherma korkean lämpötilan lämpöpumppu voi nostaa vesikiertoisen lämmityksen kiertoveden lämpötilan jopa 80 asteeseen ilman sähkövastuksen käyttöä. Tällaisella lämpöpumpulla voit suoraan korvata öljykattilan kiinteistössä, jonka vanhat lämpöpatterit vaativat kovimmilla pakkasilla korkean kiertoveden lämpötilan. Matalan lämpötilan ilma-vesilämpöpumppu on energiatehokkuudeltaan parempi ja sopii kiinteistöihin, joissa on lämmönjakoa varten esimerkiksi modernit suuret radiaattorit tai vesikiertoinen lattialämmitys, joissa kiertoveden lämpötila on kylmälläkin ilmalla varsin matala.

Daikinin keinukompressorissa eli swing-kompressorissa on perinteisiin lämpöpumpun kompressorimalleihin verrattuna  vähemmän liikkuvia osia. Se vähentää kulumisriskiä, melutasoa ja tärinää.

Invertteriohjattu kompressori säätää kompressorin pyörintänopeutta jatkuvasti ja portaattomasti lämmitystarpeen mukaan. Lämpöpumppujen perinteinen niin kutsuttu on/off -kompressori käy vakionopeudella ja pysähtyy kokonaan, kun termostaatilla asetettu lämpötila on saavutettu. Vähentämällä energiaa kuluttavia käynnistyksiä ja pysäytyksiä energiankulutus vähenee jopa kolmanneksella ja myös säädetty lämpötila pysyy vakaampana.

SCOP eli vuosittainen lämpökerroin (Seasonal Coefficient of Performance) kertoo lämpöpumpun keskimääräisen hyötysuhteen. Jos SCOP on esimerkiksi neljä, voi lämpöpumppu tuottaa yhdellä kilowatilla sähköä keskimäärin neljän kilowatin lämpötehon. Suoran sähkölämmityksen SCOP on aina yksi, eli lämpöpumppu kuluttaa lämmitykseen energiaa vain neljänneksen verrattuna suoraan sähkölämmitykseen.

Lämpöpumpusta ilmoitetaan markkinointimateriaaleissa usein yksinkertaisuuden vuoksi vain yksi SCOP-luku, jolloin sen on oltava vertailukelpoinen keskimääräisen ilmaston olosuhteissa mitattu arvo, joka vastaa Keski-Euroopan lämpötiloja. Lämpöpumpun energiamerkinnästä löytyy kolme SCOP-lukua, sillä arvot on ilmoitettava erikseen lauhkealle, keskimääräiselle sekä kylmälle ilmastolle. Kylmä ilmasto vastaa Helsingin ilmasto-olosuhteita.  

Vakioiduissa laboratorio-olosuhteissa mitattu SCOP mahdollistaa eri valmistajien lämpöpumppujen puolueettoman vertailun. 

Energiatehokas ilmalämpöpumppu sopii hyvin talvilämpimän kesämökin lämmitykseen. Tavoitelämpötilan voi asettaa kymmeneen asteeseen, joten mökin peruslämmön voi pitää matalammalla tasolla ja säästää lämmityskustannuksissa silloin, kun paikalla ei ole ketään. Vaikka sähkökatko keskeyttäisi lämmityksen, lämpöpumppu jatkaa toimintaa automaattisesti muutaman minuutin kuluttua sähköjen palautumisesta. 

Jos mökki pidetään lämmityskaudella kylmillään, ilmalämpöpumppu lämmittää huonetilan puhaltimen ansiosta nopeasti ja tasaisesti. Daikinin etäohjauksella lämmityksen voi käynnistää mobiililaitteen avulla jo etukäteen. 

Lue lisää: ilmalämpöpumppu kesämökille

Hellekauden aikana lämpöpumppu on järkevää pitää koko ajan päällä, jos ainakin iltaisin ollaan kotona. Jäähdytys on mukavuusasia ja siksi lämpöpumppu on hyödyllisintä pitää koko ajan päällä silloin, kun asunto on käytössä päivittäin. 

Hellekaudella talon rakenteita ei kannata päästää kuumenemaan. Kun ilmalämpöpumppu jäähdyttää koko ajan pienellä teholla, sisälämpötila pysyy kurissa pienellä lämpötilaerolla eikä jäähdytystä tarvitse käyttää todella suurella teholla silloin, kun kotiin tullaan takaisin.

Energiatehokkaalla, laadukkaalla ilmalämpöpumpulla jäähdytyksen sähkönkulutus on vähäistä.

Laadukas ilmalämpöpumppu auttaa saamaan tulisijasta maksimaalisen hyödyn: Daikin Stylish ja Daikin Perfera -ilmalämpöpumppujen takkatoiminnon ansiosta sähköä ei tuhlata lämmitykseen kun takassa on tuli, vaan lämpöpumpun puhallin levittää lämpöä tasaisemmin. 

Daikinin takkalogiikaksi kutsuma toiminto on täysin automaattinen. Lämpöpumppu pysähtyy ja pelkkä puhallin käynnistyy tasoittamaan lämpötilaa, kun huonelämpötila on saavuttanut käyttäjän asettaman ylärajan. Tulisijan jäähtyessä lämpöpumppu käynnistyy automaattisesti uudestaan. 

Kun lämmityksessä käytetään apuna myös tulisijaa, kannattaa ilmalämpöpumpun toimintoasetukseksi valita "Lämmitys". Automaattiasetuksella ilmalämpöpumppu pyrkii pitämään huonelämpötilan valitulla tasolla, joten se voi kytkeytyä jäähdyttämään, jos tulisija lämmittää huonetilaa riittävästi.

Lue lisää: takkatoiminto

Daikin Stylish H ja Daikin Perfera H -ilmalämpöpumppujen takkatoiminnon ansiosta tulisijasta saa maksimaalisen hyödyn: sähköä ei tuhlata lämmitykseen kun takassa on tuli, vaan lämpöpumpun puhallin levittää lämpöä tasaisemmin. Toiminto on täysin automaattinen. Lämpöpumppu pysähtyy ja pelkkä puhallin käynnistyy tasoittamaan lämpötilaa, kun huonelämpötila on saavuttanut käyttäjän asettaman ylärajan. Tulisijan jäähtyessä lämpöpumppu käynnistyy automaattisesti uudestaan.

Lue lisää: Takkatoiminto: näin saat eniten hyötyä tulisijasta

Multi-split -ilmalämpöpumppu kannattaa valita silloin, kun haluaa helpomman ratkaisun useaan huoneeseen. Yksi helposti asennettava ulkoyksikkö, erikseen säädettävät sisäyksiköt kaikkiin tiloihin. Multi-split- ilmalämpöpumppu on erinomainen ratkaisu kodin erilaisten tilojen lämpötilan hallintaan. Asenna jopa viisi sisäyksikköä  – tarvitset silti vain yhden ulkoyksikön. Sisäyksiköksi voit valita parhaiten juuri siihen tilaan sopivan, vaikkapa olohuoneeseen näyttävä huippumalli Emura ja ullakolle helposti sijoitettava Lattiamalli. Multi-split-ilmalämpöpumppu tarvitsee vain vähän kunnossapitoa ja järjestelmä on helpompi asentaa kuin useampi erillinen ilmalämpöpumppu.

Lue lisää multi-split -ilmalämpöpumpuista

Maalämpöpumppu hyödyntää maaperään varastoitunutta auringon lämpöä. Koska lämpötila maaperässä pysyy vakaana vuoden ympäri, se on erittäin luotettava lämmönlähde kovimmillakin pakkasilla. Maalämpöpumppu on energiatehokas ja ihanteellinen uusiutuva energianlähde, joka tuottaa kotiin sekä lämpöä että lämmintä käyttövettä.

Lue lisää maalämpöpumpuista

Kyllä voi. Daikin Altherma 3 GEO EGSAX -maalämpöpumpussa on mukana energiatehokas aktiivinen jäähdytys. Siksi Daikin-maalämpöpumppu sopii erityisen hyvin kohteisiin, joissa on esimerkiksi suurten etelään suunnattujen ikkunoiden vuoksi ajoittain suuri lämpökuorma. Lämpöpumpun energiatehokkaan kompressorin avulla viilennys onnistuu erittäin vähäisellä energiankulutuksella. Jäähdytyksen voi toteuttaa kahdella tavalla: joko viilentämällä tuloilmaa, mikä varmistaa, että kesän kuumimpina päivinä sisälle tuleva korvausilma ei lisää lämpökuormaa tai puhallinkonvektorilla, joka jäähdyttää halutut huonetilat.

Lue lisää maalämpöpumpuista

Maalämpöpumppu mahtuu monen kokoisille tonteille, koska se voidaan asentaa kahdella eri tavalla. Jos pinta-alaa on käytettävissä paljon, voidaan pihaan asentaa vaakasuora keräinjärjestelmä eli maapiiri. Pystysuora lämpökaivo eli porakaivo taas mahtuu pienemmällekin tontille. Asennus edellyttää maa-alaa, mutta järjestelmä vähentää merkittävästi hiilijalanjälkeä ja säästää energiakustannuksissa pitkällä aikavälillä. Daikin-asiantuntija arvioi sopivimman tavan tonttikohtaisesti.

Lue lisää maalämpöpumpuista

Maalämpöpumppu on ihanteellinen valinta sekä kun rakennat uutta kotia että kun remontoit vanhan talon lämmitysjärjestelmän. Se on uuden, energiatehokkaan talon lämmitysratkaisu, mutta sillä voi korvata myös sähkön tai öljyn vanhan talon vesikiertoisen keskuslämmityksen lämmönlähteenä. Daikin Altherma -maalämpöpumppu toimii myös perinteisten vesikiertoisten pattereiden kanssa ja Daikin Altherma 3 geo on yhteensopiva lattialämmityksen ja puhallinkonvektoreiden pariksi.

Lue lisää maalämpöpumpuista

On. Daikin-maalämpöpumppu on energiansäästöä ja ympäristöä arvostavan rakentajan ja remontoijan valinta. Lämmönlähteenä 80 % maasta saatua uusiutuvaa energiaa ja 20 % sähköä käyttävät Daikin Altherma -maalämpöpumput lämmittävät ja tuottavat lämmintä käyttövettä A++-energiatehokkuudella. Suomen kylmimmilläkin alueilla maaperän lämpötila pysyy yli 15 metrin syvyydellä tasaisena kaikkina vuodenaikoina. Siksi maalämpöpumpun hyötysuhde on vakaa ulkolämpötilasta riippumatta ja se on taloudellisen lämmitysjärjestelmän perusta kylmissä olosuhteissa. 

Lue lisää maalämpöpumpuista

Aloituskustannuksiltaan maalämpöpumppu on kalliimpi kuin ilmalämpöpumppu tai ilma-vesilämpöpumppu, sillä sen käyttöönotto edellyttää putkiston upottamista porakaivoon. Edulliset käyttökustannukset tekevät maalämpöpumpusta kuitenkin pitkällä aikavälillä kannattavan investoinnin. Maalämpöpumppu hyödyntää maaperään varastoitunutta ilmaista auringon lämpöä, joka pysyy maaperässä vakaana ympäri vuoden.

Lue lisää maalämpöpumpuista

Ilmalämpöpumppu sopii sähkölämmityksen täydentäjäksi, ilma-vesilämpöpumppu puolestaan vesikiertoiseen lämmitykseen pattereiden tai lattialämmityksen pariksi. Sillä voi tuottaa myös lämmintä käyttövettä.

Tutustu lämpöpumppuihimme:

Laadukkaan ilma-vesilämpöpumpun vuotuinen lämpökerroin on Suomessa vesikiertoisilla pattereilla varustetussa talossa 2,5:n luokkaa, eli yhdellä kilowatilla sähköä saa hieman yli 2,5 kilowattia lämpöä. Ilma-vesilämpöpumpuilla on erityisen suuri merkitys vanhojen kiinteistöjen energiaremonteissa, joissa niillä pystytään vähentämään merkittävästi ostoenergian tarvetta ja siten pienentämään lämmityskustannuksia ja päästöjä.

Esimerkiksi Daikin Altherma 3 R MT pystyy tuottamaan lämmitysjärjestelmään 63-asteista vettä vielä -25 asteen pakkasella, ja sopii siksi erittäin hyvin vesipattereilla varustettujen talojen energiaa säästäväksi lämmönlähteeksi. Alinta käyttölämpötilaa ei ole, eli Altherma 3 R MT soveltuu käytettäväksi Suomen olosuhteissa läpi vuoden. Kaikki Suomessa myytävät Daikin-lämpöpumput on suunniteltu pohjoisen olosuhteisiin ja valmistettu Euroopassa.

Ilma-vesilämpöpumpun nestemäinen kylmäaine sitoo ulkoilman lämpöä, joka saa kylmäaineen höyrystymään. Kun lämpöpumpun kompressori puristaa kylmäaineen kokoon, nousee sen lämpötila voimakkaasti ja lämpö siirretään sisäyksikön kautta huoneilmaan. Erityisesti uusiin koteihin ja taloihin suosittelemme energiaa säästävää Daikin Altherma 3 R -ilma-vesilämpöpumppua tai Altherma 3 M monobloc -ilma-vesilämpöpumppua. Jos haluat päivittää vanhan patterikiertoisen lämmitysjärjestelmäsi, ihanteellinen vaihtoehto on uusi, erittäin tehokas Daikin Altherma 3 H.

Lue lisää ilma-vesilämpöpumpuistamme

Kyllä voi. Jäähdytysominaisuus on saatavilla moniin Daikinin ilma-vesilämpöpumpuihin. Jäähdyttävillä malleilla voi hoitaa kesäaikaisen asunnon viilennystarpeen, kun ilma-vesilämpöpumppu liitetään yhteen tai useampaan puhallinkonvektoriin. Esimerkiksi kaikki Daikin Altherma 3 H:n kanssa yhteensopivat sisäyksiköt ovat saatavilla jäähdyttävinä malleina. Jäähdytys voidaan toteuttaa lattialämmityksen tai erillisten puhallinkonvektoreiden avulla. Ilma-vesilämpöpumppu on energiatehokas ratkaisu jäähdytykseen, lämmitykseen ja lämpimän käyttöveden tuottoon.

Ilma-vesilämpöpumppu sopii vesikiertoisen keskuslämmityksen lämmönlähteeksi. Sillä voi tuottaa myös lämmintä käyttövettä. Erityisesti uusiin koteihin ja taloihin suosittelemme energiaa säästävää Daikin Altherma 3 R -ilma-vesilämpöpumppua tai Altherma 3 M monobloc -ilma-vesilämpöpumppua. Jos haluat päivittää vanhan patterikiertoisen lämmitysjärjestelmäsi, ihanteellinen vaihtoehto on uusi, erittäin tehokas Daikin Altherma 3 H.

Ei ole. Normaaliasetuksella esimerkiksi Daikin Altherma 3 H -ilma-vesilämpöpumpun ulkoyksikön äänenpaine on kolmen metrin päässä 38 dBA – siis suunnilleen kirjaston ja lintujen sirkutuksen puolivälissä. Myös sisäyksiköt ovat hiljaisia, esimerkiksi Daikin Altherma 3 R:n äänenpaine on 28dBA, joten sen voi huoletta sijoittaa tekniseen tilaan tai vaikkapa kodinhoitohuoneeseen.

Tutustu Daikin Altherma ilma-vesilämpöpumppuihin

Voit selvittää sen helppokäyttöisellä Daikin 3 D -sovelluksellamme, joka auttaa sinua löytämään kotisi sisustukseen sopivimman lämmitys- ja jäähdytysratkaisun tai ilmanpuhdistimen ja helpottaa asennuspaikan suunnittelussa. Lataa sovellus puhelimesi verkkokaupasta, valitse haluamasi laite ja napsauta lisätyn todellisuuden painiketta. Sovellus antaa vaiheittaiset ohjeet siitä, miten simuloida eri Daikin-yksikköjä kodissasi.Sen lisäksi että voit tarkastella sisäyksikköä, sovelluksen avulla voit myös siirtyä ulos ja hakea ulkoyksikölle parhaan paikan. 

Lue lisää: Daikin 3D App

Kyllä voit. Daikin Onecta -sovelluksellamme voit ohjata sisäilmaa helposti mistä ja milloin tahansa. Liitä yksikkösi kotisi verkkoon (kaapeli tai WiFi) ja lataa Daikin Onecta puhelimesi sovelluskaupasta. Voit säätää lämmitystä ja käyttöveden lämpötilaa, ajastaa lämmitystä ja jäähdytystä, seurata energiankulutusta, ohjata lämpötiloja eri huoneissa ja lomalle lähtiessä säästää energiaa loma-asetuksella. Sovellukseen saa myös ladattua useamman kodin.

Lue lisää: Daikin Onecta App

 

Lisätietoja

Tarvitsetko apua?

Lisätietoja

Tarvitsetko apua?

Lisätietoja

Tarvitsetko apua?

Tarvitsetko apua?