Skip to main content

Lainmukainen ilmoitus

Lainmukainen ilmoitus

Kaikkea Daikin Europe N.V:n verkkosivuston käyttöä koskevat seuraavat ehdot (yleisesti "lainmukainen ilmoitus"). Käyttämällä Daikinin verkkosivustoa hyväksyt lainmukaisen ilmoituksen version, joka on voimassa käytön aikana. Daikin varaa oikeuden muuttaa lainmukaista ilmoitusta ajoittain omalla päätöksellään ja ilman ennakkoilmoitusta. Verkkosivun käytön jatkaminen tarkoittaa muutetun lainmukaisen ilmoituksen hyväksyntää. Sinun on tutustuttava itse siihen lainmukaiseen ilmoitukseen, joka on voimassa tämän verkkosivuston käyttöönoton ja käytön aikana. Jos rikot lainmukaisen ilmoituksen ehtoja, oikeutesi käyttää verkkosivustoa lakkaa automaattisesti.

Copyright

Daikin omistaa tämän verkkosivuston sisällön ja asettelun tai on niiden lisenssinhaltija. Sisältö ja asettelu on suojattu tekijänoikeudella tai muilla aineetonta omaisuutta koskevalla lainsäädännöllä. Sisällön luvaton käyttö voi rikkoa tällaista lainsäädäntöä. Kaikki oikeudet, joita ei myönnetä erikseen tässä, on varattu. Sivuston tai sen osan kopiointi, siirto, jakelu tai tallennus missä tahansa muodossa ilman Daikinin etukäteen antamaa kirjallista lupaa on kielletty. Voit hakea lupaa käyttämällä tätä lomaketta.

Ellei sivulla ole mainintaa "tulosta tämä sivu", voit tulostaa sisällöstä vain yhden kopion henkilökohtaiseen ei-kaupalliseen käyttöösi edellyttäen, että luomissasi asiakirjakopioissa säilyvät kaikki tekijänoikeus- ja muut omistajuusilmoitukset sekä mahdolliset vastuuvapauslausekkeet.

Tuotenimi/tuotemerkit

Kaikki tässä sivustossa näytettävät tuotenimet, tuotemerkit, logot ja kuvat, jotka kuuluvat Daikinille nyt tai jatkossa, ovat kokonaan Daikinin tai sen tytäryhtiön/tytäryhtiöiden omaisuutta tai ne on lisensoitu Daikinille tai sen tytäryhtiölle/tytäryhtiöille. Verkkosivuston käyttö ei tarkoita lisenssin tai käyttöoikeuden myöntämistä epäsuorasti tai muulla tavalla verkkosivustossa näytettäviin tuotenimiin, tuotemerkkeihin, logoihin ja kuviin, ellei Daikin ole antanut siihen etukäteen kirjallista lupaa. Voit hakea lupaa käyttämällä tätä lomaketta.

Linkkien käyttö

Tässä verkkosivustossa on linkkejä kolmansien osapuolten verkkosivustoihin, joihin Daikin ei pysty vaikuttamaan. Daikin ei edusta millään tavalla muita verkkosivustoja, joita voi mahdollisesti käyttää tämän verkkosivuston kautta.

Käytät kolmansien osapuolten verkkosivustoja tämän verkkosivuston kautta omalla riskilläsi. Daikin ei vastaa näissä verkkosivustoissa olevien tietojen, mielipiteiden, neuvojen tai väitteiden tarkkuudesta, ajantasaisuudesta, luotettavuudesta, sopivuudesta, järjestyksestä tai täydellisyydestä eikä tällaisissa verkkosivustoissa saatavilla olevien tuotteiden tai palvelujen laadusta.

Daikin tarjoaa nämä linkit käytännöllisyyden vuoksi ja vain tiedoksi. Linkkien sisällytys ei tarkoita sitä, että Daikin ottaa minkäänlaista vastuuta tällaisten verkkosivustojen sisällöstä tai niiden käytöstä. Daikin suosittelee, että luet ensin tällaisten verkkosivustojen käyttöehdot.

Linkitys Daikinin verkkosivustoon

Voit luoda linkin Daikinin verkkosivustoon sillä ehdolla, että (linkissä) mainitaan selkeästi, että verkkosivustosi kävijät ohjataan Daikinin verkkosivustoon. Linkki ei saa olla harhaanjohtava eikä siihen, että Daikinin verkkosivustossa olevat tiedot vaikuttavat kuuluvan toiseen verkkosivustoon. Daikinin verkkosivuston kehystäminen ja suoralinkitys ei esimerkiksi ole sallittua ilman Daikinin etukäteen antamaa kirjallista lupaa.

Voit hakea lupaa käyttämällä tätä lomaketta.

Linkkejä ei saa olla verkkosivustosi sivuilla eikä kontekstissa, jonka sisältämä sisältö tai materiaali voidaan tulkita sopimattomaksi tai rikolliseksi tai rikkoo kolmansien osapuolten oikeuksia tai kannattaa niiden rikkomista.

Takuu ja vastuuvapauslauseke verkkosivuston käyttöä varten

Daikin ei takaa sitä, että verkkosivuston käytettävyys ja sisältö ovat keskeytymättömiä tai virheettömiä. Tämä verkkosivusto ja kaikki sen sisältö toimitetaan sellaisenaan, eikä sille anneta minkäänlaista suoraa tai epäsuoraa takuuta (sisältäen rajoituksetta omistustakuun ja takuun rikkomuksia vastaan tai epäsuorat takuut kaupaksi käymisestä tai sopivuudesta tiettyyn tarkoitukseen) verkkosivuston käytettävyyden, tarkkuuden, turvallisuuden, luotettavuuden tai sisällön suhteen.

Verkkosivustossa voi olla teknisiä tai muita virheitä, epätarkkuuksia tai lyöntivirheitä. Daikin voi muuttaa verkkosivustossa käytettävissä olevaa sisältöä, asettelua ja palveluja, myös sivustossa lueteltujen tuotteiden hintoja ja kuvauksia, milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta. Tämän verkkosivuston sisältö tai palvelut ovat voineet vanhentua, eikä Daikin sitoudu päivittämään tällaista sisältöä tai tällaisia palveluja.

Daikin tai sen alihankkija, joka osallistuu tämän verkkosivuston sisällön luontiin, tuotantoon tai toimitukseen, ei ole vastuussa suorista, epäsuorista, satunnaisista, erityisistä, seuraamuksia aiheuttavista tai rangaistukseen johtavista vahingoista, menetetyistä voitoista tai liiketoiminnan keskeytyksistä, jotka johtuvat tämän verkkosivuston käytöstä tai käytön estymisestä, vaikka Daikinille olisi ilmoitettu tällaisten vahinkojen mahdollisuudesta.

Daikin ei ota vastuuta eikä hyväksy korvausvaatimuksia vahingoista tai viruksista, jotka voivat vaikuttaa tietokonelaitteistoosi tai muuhun omaisuuteen tämän verkkosivuston käytön vuoksi. Jotkin lainkäyttöalueet eivät salli tiettyjen takuiden tai vastuurajoitusten poissulkemista, joten edellä kuvatut rajoitukset tai poissulkemiset eivät ehkä koske sinua. Daikinin vastuu rajoittuu tällöin lainsäädännön sallimaan enimmäislaajuuteen.

Jos et ole tyytyväinen johonkin tämän verkkosivuston osaan, ainoa mahdollinen toimenpide on verkkosivuston käytön lopettaminen.

Tietojen lähetys sähköisesti

Lähettämällä tietoja (kuten viestejä, asiakirjoja ja tiedostoja) Daikinille esimerkiksi sähköpostitse tai verkkosivustossa olevien lomakkeiden kautta, hyväksyt seuraavat asiat:

  1. Materiaali ei sisällä laittomia tai muutoin julkaisukelvottomia osia
  2. Pyrit kohtuullisessa määrin etsimään ja poistamaan virukset tai muut tartuttavat tai haitalliset ominaisuudet ennen materiaalin lähetystä.
  3. Et ryhdy toimenpiteisiin, jotka kuormittavat tämän verkkosivuston infrastruktuuria kohtuuttomasti tai suhteettoman paljon.

Vapautat Daikinin ja sen toimihenkilöt, johtajat, työntekijät, osakkeenomistajat, agentit ja edustajat kaikista kolmansien osapuolten vaatimuksista, vastuista, vahingoista ja/tai kustannuksista, jotka johtuvat tämän verkkosivuston virheellisestä käytöstä, tämän lainmukaisen ilmoituksen rikkomisesta tai sinun tai tilisi muun käyttäjän suorittamasta aineettomien oikeuksien tai henkilön tai tahon muun oikeuden rikkomisesta.

Tietosuoja ja evästeet

Henkilökohtaiset tiedot, jotka Daikin kerää sinusta käyttäessäsi tätä verkkosivustoa, käsitellään tietosuojakäytäntömme ja evästeilmoituksemme mukaisesti. Vahvistat, että käyttämällä tätä verkkosivustoa hyväksyt henkilökohtaisten tietojesi käytön ja käsittelyn tietosuojakäytäntömme ja evästeilmoituksemme mukaisesti.

Voimassa olevat lait ja lainkäyttöalue

Daikin käyttää ja ohjaa tätä verkkosivustoa Belgiassa sijaitsevista toimipaikoista käsin. Tämän verkkosivuston sisältämät tiedot tarjotaan siis Belgiassa ja niitä koskevat Belgian lait ilman vaikutusta lainsäädännön ristiriitojen periaatteisiin. Suostut noudattamaan vain Brysselin tuomioistuinten päätöksiä sovellettavan lainsäädännön sallimassa laajuudessa.

Muut ehdot

Jos tämän lainmukaisen ilmoituksen jokin määräys muuttuu tai se todetaan laittomaksi, mitätöidyksi tai jostakin syystä mahdottomaksi soveltaa, määräys poistetaan tästä lainmukaisesta ilmoituksesta, eikä se vaikuta muiden määräysten voimassaoloon ja sovellettavuuteen. Tämä lainmukainen ilmoitus muodostaa koko sopimuksen sinun ja Daikinin välillä tässä käsitellyn aiheen osalta.

Tämän verkkosivuston tarjoaa Daikin Europe N.V., Belgiasta käsin toimiva yritys, jonka rekisteröity toimipaikka on osoitteessa 8400 Oostende (Belgia), Zandvoordestraat 300. Yritys on rekisteröity Oostenden RPR:ään Y-tunnuksella 412.120.336.

Versio 1.3, toukokuu 2013

Lisätietoja

Tarvitsetko apua?

Lisätietoja

Tarvitsetko apua?

Lisätietoja

Tarvitsetko apua?

Tarvitsetko apua?