DAIKIN EUROPE GROUPIN EETTISET STANDARDIT

Daikinin eettiset standardit tuovat julki tärkeimmät arvot ja edustavat päätöksenteon puitteita. Jokaisen Daikin Europe Groupin jäsenen velvollisuutena on kunnioittaa korkeita eettisiä ja juridisia standardeja toiminnassaan sekä kirjaimen että hengen osalta riippumatta siitä, edellyttääkö laki tätä.

Nämä ovat Daikinin eettisten standardien 12 avainkohtaa:

 1. Lakien noudattamisen varmistaminen
 2. Loppukäyttäjien tulevia tarpeita vastaavien, turvallisten ja laadukkaiden tuotteiden ja palveluiden tarjoaminen
 3. Liiketoiminnassa noudatetaan reilun kilpailun periaatteita
 4. Hankinnat tehdään oikeudenmukaisesti ylläpitäen ystävälliset, mutta kuitenkin haastavat suhteet toimittajiin
 5. Kunnioitetaan aineettomia oikeuksia ja omistusoikeuden suojaamien tietojen luottamuksellisuutta
 6. Konsernia koskevat tiedot julkistetaan ajantasaisesti ja asianmukaisesti
 7. Yhtiö pyrkii mahdollisimman pieniin ympäristövaikutuksiin
 8. Varmistetaan toimintojen turvallisuus
 9. Ylläpidetään dynaamista työympäristöä, joka tukee koko henkilöstön ylpeyttä ja innokkuutta
 10. Suojellaan konsernin omaisuutta
 11. Harjoitetaan kohtuullisuutta lahjoissa ja viihdetilaisuuksissa
 12. Pysytään lujana laittomuuksia, epäsosiaalista ja epäeettistä käytöstä vastaan.

Raportoidaan sääntöjen rikkomuksista

Kiitos mielenkiinnostasi Daikin Europen eettisten standardien ja vaatimustenmukaisuuden ohjelmaan. Kommenttisi ovat tärkeitä, ja pyrimme mahdollisuuksien mukaan vastaamaan kaikkiin kyselyihin ilman viivästyksiä. Olemme sitoutuneet tarjoamaan avoimen ja rehellisen ympäristön, jossa sidosryhmillä on mahdollisuus ilmaista kysymyksensä, huolensa sekä mahdolliset rikkomukset toimintakäytäntöjemme suhteen.

 

Ines Bruggeman

Manager Internal Audit

Daikin Europe N.V.