Skip to main content

Daikin näyttää tietä kausittaiseen tehokkuuteen

bg-image

Innovaation edelläkävijä

Missiomme perustuu innovaatioon. Olemme sitoutuneet toimittamaan kuluttajille mahdollisimman kestäviä ja energiatehokkaita tuotteita. Kun Euroopan unioni antoi -direktiivin (2009/125/EY), jonka tarkoituksena oli asettaa energiaan liittyville tuotteille vähimmäistehostandardit, olimme valmiina vastaamaan haasteeseen.

Vuonna 2010 Daikinista tuli ensimmäinen HVAC-R-tuotteiden valmistaja ja tuottaja, joka otti käyttöön kausittaisen tehokkuuden. Kyseessä on aivan uusi menetelmä, jolla kehitetään ja otetaan tuotteissa käyttöön entistä energiatehokkaampia tekniikoita käyttökustannusten ja ympäristöhaittojen vähentämiseksi.

Tämä aloite loi Daikinille lähtökohdat aktiiviselle markkinajohtajuudelle. Yritys pystyi sekä noudattamaan tulevaa lainsäädäntöä että ylittämään sen vaatimukset edistyneillä tekniikoilla ja tuotteilla.

Mitä kausittainen tehokkuus on?

Kausittainen tehokkuus mittaa lämmitys- ja jäähdytyslaitteiden todellista energiatehokkuutta vuoden aikana. Toisin kuin vanhemmat lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmät, kausittainen tehokkuus seuraa järjestelmän päivittäistä toimintaa, mukaan lukien lämpötilan vaihtelut ja valmiusajat.. Vuoden kuluttua kausittaiset tehokkuustiedot antavat perusteellisemman ja luotettavamman yleiskuvan järjestelmän energiankulutuksesta. Tällöin kuluttajat voivat ryhtyä tarvittaviin toimiin järjestelmän ekologisen jalanjäljen pienentämiseksi..

Kausittainen tehokkuus ja energiamerkinnät

Euroopan unionin Ecodesign-direktiivillä pyritään varmistamaan näiden energiatehokkuusstandardien noudattaminen edellyttämällä, että joukko Daikin-tuotteita on varustettu yhdenmukaisella energiamerkinnällä. Nämä energiamerkinnät osoittavat lämmitys- ja jäähdytyslaitteiden energiatehokkuuden, jolloin kuluttajien on helppo vertailla eri malleja.

 • Energiamerkintä - LOT 10

  Merkintöjen luonti ilma-ilma-lämpöpumpuille.

 • Energiamerkintä - LOT 1&2

  Merkintöjen luonti vesipohjaisille lämmitysjärjestelmille.

 • Energiamerkintä - LOT 6

  Merkintöjen luonti ja teknisten tietojen neuvonta ilmanvaihtoyksiköille.

 • Eco Design - Ener LOT21

  energiaan liittyvien tuotteiden ekologiselle suunnittelulle asetettavien vaatimusten puitteista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/125/EY täytäntöönpanemisesta ilmalämmitystuotteiden, jäähdytystuotteiden, korkeassa lämpötilassa käytettävien prosessijäähdytyslaitteiden ja puhallinkonvektorien ekologista suunnittelua koskevien vaatimusten osalta

 • Eco Design - Entr LOT1

  Teknisten tietojen neuvonta kylmäsäilytysyksiköille.

Älykästä energiankäyttöä

Vuoden 2010 jälkeen Daikin on ottanut kausittaisen tehokkuuden käyttöön laajassa tuotevalikoimassaan, jotta kuluttajat pystyvät pienentämään kustannuksia ja saavuttamaan entistä paremman energiatehokkuuden. Tutustu Daikinin uusimpiin sisäilmaratkaisuihin, joissa käytetään kausittaista tehokkuutta teollisuuden, kaupan ja kiinteistöjen tarpeisiin.

 • Daikin Sky Air

  Sky Air on Daikinin johtava valikoima pienille yrityksille. Ihanteellista kausittaista energiaa varten optimoidun Sky Air -valikoiman energiataso on jopa A++ sekä jäähdytyksessä että lämmityksessä

 • Daikin Split

  Daikinin split-järjestelmä kattaa laajan valikoiman sisäyksiköitä, jotka vastaavat tiukkoja muotoilu- ja tehovaatimuksia. Energiaa säästävät ominaisuudet, kuten älykäs tarkkailu ja viikoittaiset ajastimet, saavat aikaan jopa A+++-tasoisen kausittaisen tehokkuuden.

 • Daikin VRV

  Daikinin VRV-tekniikka on suunniteltu tuottamaan kaupalliselle sektorille hyvä kausittainen tehokkuus. VRT (Variable Refrigerant Temperature, vaihteleva kylmäaineen lämpötila) varmistaa, että VRV-valikoima tuottaa käyttäjille parhaan mahdollisen mukavuuden ja tehon.

 • Daikin-vedenjäähdyttimet

  Daikinin vedenjäähdyttimissä on käytetty uusimpia tekniikoita, jotka varmistavat parhaan mahdollisen energiatehokkuuden ja pienet käyttökustannukset.

 • Daikin Altherma

  Markkinoiden eniten myyty lämpöpumppu Daikin Altherma tuottaa vähemmän päästöjä kestävän energiantuotannon ja ympäristöystävällisen tekniikan ansiosta.

Lisätietoja

Tarvitsetko apua?

Lisätietoja

Tarvitsetko apua?

Lisätietoja

Tarvitsetko apua?

Tarvitsetko apua?