Skip to main content

Tietosuojakäytäntö

Tietosuojakäytäntö

Viimeksi muokattu: 21. joulukuuta 2022

Daikin Europe N.V. on japanilaisen yrityksen Daikin Industries Limitedin kokonaan omistama tytäryhtiö. Daikin Konserni tuottaa, myy, jakaa ja markkinoi ilmastointi-, lämmitys-, ilmanvaihto- ja jäähdytyslaitteita ja –ratkaisuja yhdessä sen Euroopan tytäryhtiöiden kanssa.

Daikin Europe N.V., yhdessä sen Euroopan tytäryhtiöiden (jäljempänä ”DENV-G,” ”me”, ”meitä”, ”meidän”, jne.) ja sen emoyhtiö Daikin Industries Ltd. (jäljempänä ”DIL”) kanssa on sitoutunut suojaamaan rekisteröidyistä (jäljempänä ”käyttäjä”, ”sinä”, ”sinun”) kerätyt henkilötiedot, jotka on saatu offline, esim. paperilomakkeiden, sopimusten, lausuntojen (jäljempänä ”lomakkeet”) kautta tai verkossa, verkkosivuston https://www.daikin.eu/ kautta (jäljempänä ”verkkosivusto”) ja esimerkiksi DENV-G:n (verkko)sovellusten, ohjelmistojen ja digitaalisten työkalujen (jäljempänä ”sovellukset”) kautta.

Euroopan yleisen tietosuoja-asetuksen (EU) 2016/679 (YTA) mukaisesti esitämme tämän tietosuojakäytännön:

 • varmistaaksemme henkilötietojen luonteen läpinäkyvyyden, jotka keräämme offline-lomakkeiden kautta tai verkkosivuston ja/tai -sovellusten kautta;
 • varmistaaksemme läpinäkyvyyttä kerättyjen henkilötietojen käytössä;
 • helpottaaksemme rekisteröidyn oikeuksien käyttämistä.

Henkilötietojesi suojaus on meille tärkeää. Pyrimme käsittelemään henkilötietojasi lainmukaisella, asianmukaisella ja läpinäkyvällä tavalla.

Lue kiireettömästi tämä tietosuojakäytäntö ja sen tärkeimmät avainkäsitteet, jotka löydät tästä isoilla kirjaimilla kirjoitettuna.

Jos on kysymyksiä tai huomautuksia tähän liittyen, ota meihin yhteyttä.

1. REKISTERINPITÄJIÄ, YHTEISIÄ REKISTERINPITÄJIÄ JA HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELIJÄ

Daikin Europe N.V. ja sen Euroopan tytäryhtiöt ovat sijoittuneet Euroopan Unioniin ja niihin sovelletaan yleistä tietosuoja-asetusta (EU) 2016/679 (YTA) ja jokaista tulevaa lainsäädäntöä yllä mainitun asetuksen soveltamisessa, joka tulee voimaan jäsenvaltioissa, joissa he ovat sijoittuneet.

REKISTERINPITÄJIÄ

Ilmoitamme sinulle, että kaikkia henkilötietoja, joita esität offline-lomakkeiden kautta tai verkossa verkkosivuston ja/tai sovellusten kautta, käyttää rekisterinpitäjänä (kts. avainkäsitteet) alla kuvattuihin tarkoituksiin Daikin Europe N.V., jonka rekisteröity toimipaikka on osoitteessa Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgia (yritystunnus BE0412120336).

Daikin Europe N.V.:n Euroopan tytäryhtiöt toimivat henkilötietojen rekisterinpitäjinä, jotka kerättiin offline-lomakkeiden kautta tai verkossa verkkosivuston ja/tai sovellusten kautta.

YHTEISIÄ REKISTERINPITÄJIÄ

Mahdollisesti tulevaisuudessa Daikin Europe N.V. yhdessä DIL:in kanssa yhteisinä rekisterinpitäjinä määrittävät yhteisesti kirjoitetun sopimuksen perusteella tarkoitukset ja keinot henkilötietojen käsittelyyn.

Mahdollisesti tulevaisuudessa Daikin Europe N.V. yhdessä sen Euroopan tytäryhtiöiden kanssa yhteisinä rekisterinpitäjinä määrittävät yhteisesti kirjoitetun sopimuksen perusteella tarkoituksia ja keinoja henkilötietojen käsittelyyn (esimerkiksi, mutta ei ainoastaan, tapaus, jossa tytäryhtiö osallistuu paikallistasolla henkilötietojen käsittelyyn edistääkseen projektia).

Yllä mainituissa tapauksissa rekisteröidylle, jonka henkilötietoja yhteiset rekisterinpitäjät käsittelevät, ilmoitetaan asiasta.

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELIJÖITÄ

Daikin Europe N.V. voi myös toimia henkilötietojen käsittelijänä Euroopan tytäryhtiöidensä puolesta kaikkien henkilötietojen offline-käsittelyssä tai verkkokäsittelyssä Euroopan tytäryhtiöidensä määräysvallassa.

Daikin Europe N.V.:n Euroopan tytäryhtiöt saavat toimia henkilötietojen käsittelijöiden ominaisuudessa Daikin Europe N.V.:n puolesta ja sen ohjeistuksessa jos sopimukset henkilötietojen käsittelystä ovat tehty.

2. HENKILÖTIETOJA, JOITA KERÄÄMME JA TARKOITUKSIA

DENV-G tarvittaessa kerää, käsittelee, rekisteröi, säilyttää ja siirtää rekisteröidyn henkilötietoja, jotka on annettu offline-lomakkeiden kautta tai verkossa verkkosivuston ja/tai sovellusten kautta sinä aikana kun esimerkiksi, mutta ei ainoastaan: käyt verkkosivustossa, käytät sovelluksia, täytät rekisteröintilomakkeita offline tai verkossa, ilmoitat noudattamatta jättämisestä, otat yhteyttä DENV-G:een, jätät työhakemuksia, klikkaat some-painiketta, annat palautetta (esim. lomakkeista, tuotteista, sovelluksista, verkkosivustosta, asiakaspalvelusta), vastaat tutkimuksiin ja muu toiminta.

Henkilötiedot kerätään vapaaehtoisesti tai pakotetusti. Jos henkilötietojen antaminen on vapaaehtoista, tämä merkitään vastaavasti. Jos rekisteröity jättää antamatta tai kieltäytyy antamasta henkilötietoja, jotka DENV-G on merkinnyt pakolliseksi, seurauksena on, että DENV-G ei voi jatkaa prosessia tai toimintaa, jota rekisteröity on pyytänyt.

Esimerkkinä on tapaus, missä rekisteröity haluaa jättää rekisteröintilomakkeen ja lomakkeessa henkilötieto on merkitty pakolliseksi. Tässä tapauksessa DENV-G tarvitsee muutaman henkilökohtaisen yksityiskohdan käsitelläkseen siihen liittyvän rekisteröintipyynnön. Jos rekisteröity haluaa rekisteröityä, mutta ei anna pakolliseksi merkittyjä henkilökohtaisia yksityiskohtia, DENV-G ei voi hyväksyä ja käsitellä rekisteröintipyyntöä.

DENV-G voi kerätä henkilötietoja suostumuksen perusteella tai ilman asiaan liittyvän rekisteröidyn suostumusta jos: 1) lakisääteinen velvoite on täytettävä; tai 2) sopimus, jossa rekisteröity on osapuoli, on suoritettava tai suoritetaan; tai 3) on suojeltava oikeutettuja etuja, julkisia etuja tai elintärkeitä etuja; tai 4) viranomainen on pyytänyt DENV-G:ltä käsittelemään henkilötietoja.

DENV-G saa käsitellä henkilötietojasi myöhemmin vain:

 • jos jatkokäsittelyn tarkoitus sopii yhteen alkuperäisen henkilötietojesi keruun tarkoituksen kanssa;
 • jos annat suostumuksesi jatkokäsittelyyn muun, uuden tarkoituksen kanssa, joka ei sovi yhteen alkuperäisen henkilötietojesi keruun tarkoituksen kanssa.

Alla löydät alakohdat 2.1. ja 2.2. henkilötiedoista, jotka keräämme ja tarkoitukset niiden keräämiseen.
 

2.1. HENKILÖTIEDOT, JOTKA KERÄÄMME SINULTA TAI KOLMANSILTA OSAPUOLILTA.

Sinulta voidaan pyytää, käsittelyn tarkoituksesta riippuen ja tarvittaessa, erilaisia henkilötietoja mukaan lukien, mutta ei rajoitu pelkästään näihin: nimi, sukunimi, syntymäaika- ja paikka, titteli, osoite, puhelin, kännykkänumero, sähköpostiosoite, kieli, maa, kansalaisuus, henkilökortti, ajokortin numero, sosiaaliturvatunnus, passin numero, tietoa urasta, työnantaja, ammatti, asiakasnumero, oman some-sivuston URL, luottokortti, mieltymyksiä, kiinnostuksen kohteita, palautetta.

Sinulta voidaan pyytää, tarvittaessa ja käsittelyn tarkoituksesta riippuen, muutamia erityisiä henkilötietoryhmiä (esimerkiksi ammattiliiton jäsenyys, terveyttä koskevia tietoja). DENV-G käsittelee erityisiä henkilötietoryhmiä YTA:n mukaisesti seuraavien seikkojen perusteella: 1) rekisteröidyn suostumus; tai 2) lakisääteisten velvoitteiden täyttäminen ja/tai rekisterinpitäjän tai rekisteröidyn oikeuksien käyttäminen työ- ja sosiaaliturvalainsäädännön alalla; tai 3) rekisteröidyn elintärkeitä etuja; tai 4) oikeusvaateiden laatiminen, esittäminen tai puolustaminen; tai 5) merkittävä julkinen etu.

Käytämme myös henkilötietoja, jotka annoit kolmansille osapuolille, esimerkiksi palveluntarjoajille, tai henkilötietoja, jotka ovat julkisesti käytettävissä, kuten yleisesti tunnettuja henkilötietoja, henkilötietoja, jotka ovat näkyvissä verkkosivustossasi tai blogissasi tai laitettuina yleisölle avoimissa some-profiileissa.

DENV-G voi myös vastaanottaa henkilötietoja kolmansien osapuolien kautta fuusioiden, yritysostojen ja muiden yritysmuutostoimintojen jälkeen.

2.1.1 Henkilötietojen keruun tarkoituksia.

Kerättyämme yllä mainittuja henkilötietoja, käytämme niitä erilaisiin tarkoituksiin. Alla luettelo niistä.
 

Liiketoiminnan hallinto ja asiakashallinta.

DENV-G:n on voitava noudattaa sopimuksia asianmukaisesti ja pätevästi ja toteuttaa kaikki tarvittavat lakisääteiset prosessit ja kirjanpidon prosessit. Näin ollen, DENV-G tarvitsee muutamia henkilötietoja, joita rekisteröidyt antavat offline-lomakkeiden kautta tai verkossa verkkosivuston ja sovellusten kautta. Asetuksen (EU) 2016/679 mukaisesti rekisteröidyn, joka on sopimuksen osapuoli tai on tuleva sopimuksen osapuoli, suostumusta ei tarvita sopimuksen noudattamisen tarkoitukseen. Rekisteröidyn suostumusta ei tarvita jos kyse on lakisääteisen velvoitteen täyttämisestä.

Asiakassuhteiden hallinnon ja asiakaspalveluiden tarjonnan suhteen DENV-G käyttää henkilötietoja (esim. nimi, maa, kansallisuus, sähköpostiosoite, asiakasnumero, luottokorttitieto):

 • arvioimaan, onko mahdollista myydä tuotteita tai tarjota palveluita asiakkaalle ennen sopimuksen tekoa; tai
 • käsittelemään asiakkaiden kirjallisia pyyntöjä, asiakkaiden tuote- ja palvelutilauksia ja maksupalautuspyyntöjä; tai
 • tunnistamaan asiakkaita ja ottamaan heihin yhteyttä alennuksia varten; tai
 • ilmoittamaan asiakkaille ostettuun tuotteeseen tai palveluun liittyviä asiakasoikeuksia ja lisäpalveluita; tai
 • ilmoittamaan asiakkaille Daikinin mainoskampanjoista ja -tapahtumista ja lähettämään niihin liittyviä kutsuja; tai
 • hallitsemaan sisäänpääsyä DENV-G:n toimitiloihin, verkkosivustoon ja sovelluksiin; tai
 • järjestämään ja toteuttamaan palveluinterventioita asiakkaille ja asentajille; tai
 • ilmoittamaan asiakkaille lähestyvistä huoltotakarajoista.
   

Tuotteiden jakelu.

DENV-G käyttää henkilötietoja tuotteiden jakamiseen perustuen sopimuksen/lakisääteisen velvoitteen täyttämisen ja erityisesti:

 • helpottamaan Euroopan tytäryhtiöidemme tuotteiden jakelua ja palveluiden tarjontaa valtuutettujen edustajien, liikekumppaneiden, verkkosivustojen ja/tai sovellusten kautta; tai
 • helpottamaan jakelijoidemme tuotteiden, varaosien ja palvelujen toimitusta (esimerkiksi henkilötietoja lisätään lähetysluetteloon, joka on ostetun tuotteen kuljetuksessa mukana); tai
 • optimoimaan myyntiä ja palveluita kehittämällä asiakkaille tarjouksia; tai
 • parantamaan ja nopeuttamaan tuotteidemme ja palveluidemme jakelua; tai
 • seuraamaan laitteista saatavia teknisiä tietoja sekä sopimusten ja projektien tilannetta; tai
 • järjestämään ja tarjoamaan koulutusta asiakkaille, asentajille, työntekijöille ja alihankkijoille.
   

Toimittajahallinta.

DENV-G käyttää henkilötietoja pitääkseen kirjaa toimittajista ja palveluntarjoajista sekä rekisteröidäkseen ja hallitakseen ostotilauksia, liiketoiminnan kuluja ja toimittajien tai palveluntarjoajien laskuja perustuen sopimuksen/lakisääteisen velvoitteen täyttämiseen.
 

Suoramarkkinointi.

Johtavana lämmitys-, ilmanvaihto- ja ilmastointilaitteiden (mukaan lukien lämpöpumput ja kylmäsäilytys) ja -ratkaisujen valmistajana ja toimittajana, DENV-G kykenee antamaan sinulle ja tarpeillesi räätälöityjä tietoja (esimerkiksi käyttämällä sinun kauppasi yksityiskohtia DENV-G pystyy tiedottamaan ostokseesi liittyvistä palveluista, tarjouksista ja ehdotuksista; tämä on niin sanottua suoramarkkinointia.)

DENV-G käyttää kerättyjä henkilötietoja, julkisesti saatavilla olevia henkilötietoja (esim. saatavilla olevia tietoja internetissä etsintöjen tulosten kautta, some-tuloksia) tai kolmansilta osapuolilta (esim. internet-palveluiden tarjoajilta) saaneita henkilötietoja suoramarkkinointitarkoituksiin ja houkutellakseen uusia asiakkaita.

DENV-G suorittaa myös suoramarkkinointia tavoitteenaan järjestää omia tapahtumia, matkoja, esityksiä, kokouksia työntekijöille, asiakkaille ja liikekumppaneille.

DENV-G toteuttaa suoramarkkinointia erilaisten keinojen kautta, muun muassa ilman rajoituksia, kännykkätekstiviestein, kyselyin, sähköpostin avulla, verkkosivuston kautta, verkkomainoksin, tietokantamarkkinoinnin kautta, sovelluksin ja tapahtumin.

DENV-G suorittaa suoramarkkinointia oikeutetun liikepäämääränsä tavoitellun etunsa perusteella.

DENV-G voi toteuttaa suoramarkkinointia vastauksena rekisteröidyn nimenomaiseen suostumukseen. Jos et halua vastaanottaa erittäin henkilökohtaista tarjousta, et saa antaa suostumuksesi kun kysytään, haluatko vastaanottaa suoramarkkinointia.

DENV-G sitoutuu varmistamaan, että tiedot suoramarkkinoinnista annetaan selkeällä ja riittävällä tavalla käyttämällä vastaanottajan nimeämää kanavaa minimoidakseen häirintää.
 

Tuotteiden ja palvelujen laadun parannus.

DENV-G, perustuen oikeutettuun etuunsa harjoittaa liiketoimintaa tai rekisteröityjen suostumukseen, käyttää henkilötietoja, jotka kerättiin lomakkeiden, työhakemusten, kyselyiden, tutkimusten, kommenttien, DENV-G:elle tai muille Daikin Group:in yrityksille annettujen palautteiden kautta seuraaviin tarkoituksiin: parantaa tuotteita ja palveluja; suorittaa jatkokyselyitä; kehittää analyysi-, riski-, markkinointi- ja muita malleja ja tuottaa tilastoja. DENV-G käyttää myös sinun kauppasi yksityiskohtia kehittääkseen maailmanlaajuisia malleja ja suorittaakseen analyyseja.

Esimerkki: Voi olla, että DENV-G:n pitää käsitellä tietoja saadakseen selville, kuinka monta henkilöä on ostanut tietyn Daikinin tuotteen tai on hakenut tiettyä palvelua.  

Tässä suhteessa DENV-G sitoutuu mahdollisimman paljon yhdistelemään henkilötietoja nimettömällä tai näennäisen nimettömällä tavalla varmistaakseen, että näitä henkilötietoja ei voida tunnistaa helposti tai yhdistää sinuun.

Tämä henkilötietojen käsittelymenettely tilastotarkoituksiin on varsin oikeutettu kun DENV-G haluaa toteuttaa strategisia valintoja menestyäkseen paremmin markkinoilla ja tarjotakseen sinulle parempia tuotteita ja palveluja.

Henkilötietoja voidaan käyttää myös DENV-G:n prosessien arvioinnissa, selvennyksissä ja parannuksissa, esimerkiksi optimoimaan kampanjoita, menetelmiä ja myyntiä, sekä offline että verkossa, verkkosivuston ja/tai sovellusten kautta.

Esimerkki: jos et suorittanut menetelmää tai ostoprosessia loppuun, voimme ottaa yhteyttä sinuun selvittääksemme, mikä meni väärin ja voimmeko auttaa sinua. Tässä tapauksessa rajoitamme yhteydenottomme antamaan teknistä ja hallinnollista tukea kyseessä olevaa menetelmää tai prosessia varten.
 

Rekrytointi ja valinta.

Rekrytointitarkoituksiin DENV-G kerää henkilötietoja kuten, mutta ei ainoastaan: nimi, sähköposti, puhelinnumero, tietoa urasta, some-profiilin URL:n hakijoista (avoin ja kohdennettu hakemus), jotka hakevat esimerkiksi työpaikkaa, kansainvälistä työharjoittelua, opiskelijaharjoittelua. Tämä käsittely on sallittu, koska hakijat vapaaehtoisesti tekevät toimenpiteitä solmiakseen sopimuksen DENV-G:n kanssa.

Hakijoiden antamia (täyttämällä lomakkeita tai rekisteröitymällä ja luomalla henkilökohtainen tili verkkosivustossa tai menemällä sovelluksiin) henkilötietoja käytetään sovellusten käsittelyyn, yhteydenottoon hakijoihin henkilöstöhallintoon liittyvää toimintaa varten, rekrytointiprosessien (esim. hakijoiden kutsu haastatteluihin ja kirjallisiin testeihin) hallintaan ja työsopimusten laatimiseen.

DENV-G sitoutuu poistamaan arkistoistansa henkilötiedot, jotka kuuluvat hakijoille, joita valintaprosessin lopussa ei ole otettu työhön, kun ei ole oikeutettua syytä säilyttää niitä.
 

Henkilöstöhallinto ja palkkaetuudet.

DENV-G käyttää henkilötietoja, perustuen (työ)sopimuksen täyttämiseen, henkilöstöhallintoa varten ja erityisesti seuraaviin tarkoituksiin:

 • hallitakseen työsopimuksia ja palkanlaskentaa ja pitääkseen niistä kirjaa; ja/tai
 • maksaakseen palkkoja; ja/tai
 • pitääkseen kirjaa työntekijöiden läsnäolosta, matkustamisesta ja koulutustoiminnasta; ja/tai
 • yhteydenpitoon sairausvakuutusyhtiöihin; ja/tai
 • tarjotakseen työntekijöille vakuutuksia, yhtiöomaisuutta ja suoritukseen liittyviä palkkaetuuksia.
   

Kirjanpito.

DENV-G käyttää henkilötietoja, perustuen sopimuksen täyttämiseen, kirjanpitoa varten ja seuraaviin tarkoituksiin:

 • pitääkseen kirjaa kaupoista; tai
 • laatiakseen myyntiin ja tarjottuihin palveluihin liittyviä laskuja; tai
 • täyttääkseen veroilmoituksia ja niihin liittyviä lomakkeita täyttääkseen verovelvoitteet; tai
 • kehittääkseen tilastoja kauppojen tietojen perusteella (esimerkiksi tehtyjen kauppojen määrä ja millä alueella); tai
 • noudattaakseen sekä soveltaakseen lainsäädäntöä että sääntelyvaatimuksia kansallisella, eurooppalaisella ja kansainvälisellä tasolla.
   

Oikeusvaateita ja riitoja.

Voimme käyttää henkilötietoja todistuksena ja selvittääksemme, käyttääksemme ja turvataksemme DENV-G:n tai DENV-G:n edustamien osapuolien (esim. riidoissa) oikeuksia minkä tahansa maan, minkä tahansa tuomiovallan edessä (esimerkiksi, muun muassa, DENV-G:n oikeus puolustautua vilpillisten kilpailijoiden toimia vastaan tai DENV-G:n oikeus pyytää, että maksamaton lasku maksetaan).
 

Petoksen tai rikoksen torjunta.

Voimme myös käyttää henkilötietoja torjuaksemme, löytääksemme ja tutkiaksemme rikoksia ja kyberriskejä oikeutetun edun vuoksi tai kun julkinen viranomainen pyytää niitä.
 

Yritysliiketoiminta ja taloudenhoito.

DENV-G siirtää ja/tai käyttää kerätyt henkilötiedot yhdessä DIL:n ja/tai muiden Daikin Group -konsernin yritysten ja/tai sen liikekumppaneiden kanssa ainoastaan tarvittaessa ja kehittääkseen määräaikaisraportteja tuloksista ja liiketoimintaan liittyvistä näkökohdista, liikesuunnitelmista ja yritysstrategioista. Käsittely perustuu DENV-G:n oikeutettuun etuun harjoittaa liiketoimintaa.

DENV-G käsittelee Euroopan kansalaisten henkilötietoja, jotka keräsi toinen Daikin Group -konsernin yritys lainmukaisesti, paitsi jos on oikeudellinen este (esim. salassapitovelvollisuus tai tietosuojalainsäädännön sääntö).

DENV-G sitoutuu toteuttamaan kaikki asianmukaiset toimenpiteet henkilötietojen suojaamiseksi konsernin sisäinen viestinnän osalta, asetuksen (EU) 2016/679 mukaisesti.

 

2.2. HENKILÖTIEDOT JOTKA SAAMME VERKKOSIVUSTON JA/TAI SOVELLUSTEN KÄYTÖSTÄ.

2.2.1 Henkilötietojen keruun tarkoituksia.

Kun käyt verkkosivustolla ja/tai käytät sovelluksia, DENV-G kerää joitakin henkilötietoja seuraaviin tarkoituksiin:
 

Verkkosivuston ja/tai sovellusten käyttöä helpottaminen.

Keräämällä joitakin henkilötietoja (esim. IP-osoite, kirjautumistiedot) rekisteröidyn suostumuksen tai oikeutetun edun perusteella DENV-G kykenee mukauttamaan verkkosivustoa ja/tai sovelluksia enemmän tarpeittesi mukaiseksi.

Käyttämällä evästeet, DENV-G kerää automaattisesti joitakin henkilötietoja kuten, mutta ei ainoastaan, laitekohtaisia tietoja (esim. IP-osoite, selaintyyppi), käynnin tiedot (esim. hakulausekkeita), geolokalisoinnin tietoja (esim. wifi-tukiaseman kautta) helpottaakseen verkkosivuston ja/tai sovellusten käyttöä ja lisätäkseen niiden käyttömukavuutta.

Esimerkki: tukeaksemme ja yksinkertaistaaksemme tunnistautumisprosessiasi, säilytämme käyttäjätunnuksesi ja salasanasi evästeen avulla; näin sinun ei tarvitse syöttää tunnisteitasi tai henkilökohtaisia tietojasi jokaisella käynnillä.

DENV-G käyttää erityyppisiä evästeitä: tarpeellisia, toiminnallisia, sosiaalisten liitännäisten seurantaa, kolmansien osapuolten mainontaa, ensimmäisen osapuolen analytiikkaa. Meidän “Evästekäytäntö”-osiossamme voit lukea lisää evästeistä; mitä ne ovat, minkälaisia käytämme ja miksi käytämme niitä.
 

Rekisteröidyn kiinnostuksen kohteiden ja mieltymyksien valvonta.

Verkkosivustoissansa ja/tai sovelluksissansa DENV-G voi, rekisteröidyn suostumuksen tai oikeutetun edun perusteella, valvoa henkilötietoja järjestelmällisesti ja säännöllisesti automatisoidun päätöksenteon teknologioiden/profiloinnin ja evästeiden avulla.  Näin tehdään arvioidakseen tiettyjä luonnolliseen henkilöön liittyviä henkilökohtaisia ominaisuuksia, erityisesti analysoidakseen tai ennustaakseen luonnollisen henkilön työsuoritusta, taloudellista tilannetta, terveyttä, henkilökohtaisia mieltymyksiä tai kiinnostuksen kohteita, luotettavuutta, käyttäytymistä, sijaintia tai liikkeitä (geolokalisointi).

Ole hyvä ja lue lisää “Evästekäytäntö” -osiosta.
 

3. LUOVUTETAANKO KERÄTTYJÄ HENKILÖTIETOJA KOLMANSILLE OSAPUOLILLE?

Yllä mainittuihin tarkoituksiin DENV-G voi tarvita palveluita, neuvontaa ja/tai apua kolmansilta osapuolilta, mukaan lukien, mutta ei ainoastaan, sovellusten ylläpitoa ja vikojen korjausta, sovellusten hankintaa, tietojen tallennustilaa, neuvontaa lakien ja asetusten noudattamiseen, sovellusten kehitystä, henkilöstöhallintopalveluita, toimituspalveluita, internet-palveluntarjoajien palveluita, tilastojen tuottamista ja muita.

Tässä suhteessa, tarvittaessa, voimme siirtää tai luovuttaa kerättyjä henkilötietoja mille tahansa luonnolliselle henkilölle tai lailliselle taholle, alihankkijoille ja liikekumppaneille, jotka ovat kolmansia osapuolia DENV-G:n tai Daikin Group -konsernin osalta.

Joka kerta kun meidän on siirrettävä tai luovutettava joitakin kerättyjä henkilötietoja kolmansille osapuolille, paitsi jos kyseessä on kolmannen osapuolen oikeutettu etu, DENV-G tulee varmistamaan, että on olemassa sopimus tietojen käsittelystä tämän kolmannen osapuolen kanssa asetuksen (EU) 2016/679 säännösten mukaisesti, pyytäen kolmatta osapuolta noudattamaan saman asetuksen periaatteita ja sääntöjä ja mukautumaan asianmukaisiin turvallisuusnormeihin.
 

4. HENKILÖTIETOJEN SIIRTO KOLMANSIIN MAIHIN (UNIONIN ULKOPUOLELLE)

Yllä kuvattujen tarkoitusten puitteissa DENV-G siirtää ja käyttää kerättyjä henkilötietoja, jotka kuuluvat Euroopan unionissa oleville rekisteröidyille, yhdessä DIL:n ja/tai muiden Daikin Group -konsernin yritysten ja/tai unionin ulkopuolella sijoittuneiden liikekumppaneiden kanssa.

Ilmoitamme sinulle, että DENV-G on sopinut asianmukaisista mallisopimuslausekkeista ja asianmukaisista suojatoimista koskien henkilötietojen siirtoa Daikin Europe:n ja DIL:n välillä. Jokaisessa henkilötietojen siirrossa EU:n ulkopuoliselle maalle DENV-G sitoutuu:

 • varmistamaan riittävän suojatason asettamalla asianmukaisia suojatoimia ja noudattamalla asetuksen (EU) 2016/679 säännöksiä;
 • hallitsemaan henkilötietojen siirtoa:
  • a) Euroopan komission tietosuojan riittävyyttä koskevien päätösten perusteella; jos ei
  • b) asianmukaisten mallisopimuslausekkeiden/yrityksiä koskevien sitovien sääntöjen perusteella; jos ei
  • c) asiaankuuluvan valvontaviranomaisen hyväksymien käytännesääntöjen/virallisten turvallisuustodistusten perusteella.
 • hallitsemaan henkilötietojen siirtoa rekisteröidyn, jonka henkilötiedot on siirrettävä, suostumuksen perusteella tai asetuksen (EU) 2016/679 artiklan 49 poikkeuksien perusteella, jos siirtoa ei voida toteuttaa yllä olevien tapausten a), b), c) perusteella.
   

5. SÄILYTYS JA KRITEEREJÄ

DENV-G ei säilyttää henkilötietojasi loputtomasti. Käytämme henkilötietojasi siinä määrin kuin se on tarpeen ja vain tarkoituksenamme tavoitella yllä kuvattuja tarkoituksia. Kun tarkoitusta ei ole enää olemassa, sitoudumme poistamaan henkilötiedot, paitsi jos kansainvälinen, Euroopan tai kansallinen laki edellyttää niiden arkistointia.

Lähtökohtana henkilötietojesi säilyttämiseen on sääntömääräinen pitoaika (joka on usein 10 vuotta ja kestää sopimuksen tai liiketoimintasuhteen päättymiseen asti). Aika voi olla enemmän jos se on tarpeen oikeuksiemme käyttämiseksi.

Jos laki ei säädä pitoaikaa, pitoaika voi olla lyhyempi yhden seuraavaksi mainittujen kriteerien mukaisesti, mutta ei rajoitettu niihin: sopimuksen kestoa ja oikeudellisia velvoitteita, liiketoiminnan ja organisaation tarpeita, pitkäaikaista liiketoimintasuhdetta suoramarkkinoinnin tavoittelua; tilastoja.

Jotkin käsitykset selkiytyvät vain kun katsotaan asioita pidemmällä aikavälillä. Tästä syystä, joitakin henkilötietotyyppejä voidaan tarvita pidempi ajanjakso (esim. sellaisia, joita tarvitaan markkinoinnin ja riskimallien suunnitteluun).

Kuten on jo todettu, DENV-G sitoutuu käyttää mahdollisimman paljon yhdistettyjä, anonymisoituja tai pseudonymisoituja henkilötietoja, ja joka tapauksessa tulee lopettamaan yksilökytkennät mahdollisimman pian.
 

6. OIKEUTESI REKISTERÖITYNÄ JA MITEN NIITÄ KÄYTÄT

Jos sinulla on kysymyksiä henkilötietojesi suojasta tai oikeuksiesi käytöstä, voit aina ottaa yhteyttä meihin kirjoittamalla Daikin Europe N.V.:lle tai yhdelle sen Euroopan tytäryhtiöistä, soittamalla Daikin Europe N.V.:lle tai yhdelle sen Euroopan tytäryhtiöistä, lähettämällä postitse lomake tai jättämällä lomakkeen, joka on verkossa, saatavilla jokaisen “ota yhteyttä meille” -kappaleen alla läpi koko verkkosivuston ja/tai läpi kaikkien sovellusten.

Kun henkilötietosi ovat käsittelyssä, rekisteröitynä sinulla on useita jäljempänä lueteltuja oikeuksia, joita voit käyttää.

Täsmennä mahdollisimman paljon joka kerta kun haluat käyttää oikeuttasi. DENV-G voi vastata asianmukaisesti vain kysymyksiin, jotka on muotoiltu riittävän yksityiskohtaisesti. DENV-G:n on tarkistettava henkilöllisyytesi mahdollisimman yksityiskohtaisesti välttääkseen sen, että joku muu yrittää käyttää oikeuttasi. Sen tähden sinulta tullaan pyytämään toimittamaan voimassa oleva henkilötodistus, kun esität tällaisen pyynnön.
 

Pääset henkilötietoihisi

Jos haluat päästä henkilötietoihisi, joita DENV-G käsittelee sinusta tai haluat tietää lisää seuraavista asioista:

 • käsittelyn tarkoitukset;
 • kyseessä olevat henkilötietoryhmät;
 • vastaanottajaryhmät, joille henkilötietoja on luovutettu tai on tarkoitus luovuttaa;
 • henkilötietojen suunniteltu säilytysaika tai tämän ajan määräytymiskriteerit;
 • rekisteröidyn oikeudet;
 • oikeudet, joita voit käyttää käsittelymme osalta;
 • automatisoidun päätöksenteon, muun muassa profiloinnin, olemassaolo ja mahdolliset seuraukset;

ja kaikki muu saatavilla oleva tieto henkilötiedoistasi, käsittelystä, täytä seuraava lomake klikkaamalla tästä.  

Tulemme käyttämään henkilötietoja, joita annat meille lomakkeen kautta, vain tarkistaaksemme ja käsitelläksemme pyyntösi.

Jos käytät oikeuksiasi pääsyyn, DENV-G antaa sinulle mahdollisimman täydellisen luettelon henkilötiedoistasi tai kopion niistä.
 

Sinä voit täydentää/oikaista/poistaa/rajoittaa henkilötietojesi käsittelyä

Voi tapahtua, että tietyt henkilötiedot, jotka DENV-G:lla on sinusta eivät ole (enää) oikein. Voi myös tapahtua, että haluat lisätä jotain henkilötietoihin, jotka annoit meille. Voit pyytää, että henkilötietojesi oikaistaan tai täydennetään milloin tahansa klikkaamalla tästä.

Jos haluat, että DENV-G poistaa henkilötietosi, pyyntösi käsitellään, paitsi jos ei ilmene este tai yhteensopimattomuus lain tai oikeutettujen etujen mukaan poistamisen suhteen. Jos haluat pyytää henkilötietojesi poistamista, klikkaa tästä.

Sinä voit saada henkilötietojesi käsittelyn rajoitusta milloin tahansa klikkaamalla tästä.
 

Sinä voit pyytää, että sinun henkilötietosi siirretään sinulle tai kolmansille osapuolille

Jos sinun henkilötietosi kerättiin sähköisesti, voit pyytää, että henkilötietosi, jotka annoit meille, siirretään sinulle tai kolmansille osapuolille, klikkaamalla tästä.
 

Sinä voit peruuttaa henkilötietojesi käsittelyä koskeva suostumuksesi

Muista, että joka kerta kun annat DENV-G:lle suostumuksesi henkilötietojesi käsittelyyn, voit milloin tahansa myöhemmin peruuttaa suostumuksesi ehdotettua menettelyä noudattaen, joka on yhtä helppoa kuin suostumuksen antamisen.  

Jos haluat peruuttaa suostumuksesi, voit tehdä sen milloin tahansa klikkaamalla tästä.
 

Voit vastustaa käsittelyä tai vastustaa käsittelyä automatisoidun päätöksenteon järjestelmillä

Jos olet eri mieltä tavasta jolla DENV-G käsittelee tiettyjä henkilötietoja, voit vastustaa klikkaamalla tästä. Käsittelemme vastalauseet, paitsi jos on pätevät syyt olla tekemättä mitään tai lainsäädännössä annetut syyt (esimerkiksi vastalause hylätään jos henkilötietojen käsittely on suoritettu petosten torjunnan vuoksi).

Jos olet eri mieltä henkilötietojesi käsittelystä ainoastaan automatisoidun päätöksenteon avulla (mukaan lukien profilointi), joka tuottaa rekisteröidylle oikeusvaikutuksia tai vaikuttaa häneen samalla tavalla, voit vastustaa milloin tahansa klikkaamalla tästä.

Jos et ole samaa mieltä tavasta, jolla DENV-G käsittelee henkilötietojasi tai sinulla on muita kysymyksiä tässä suhteessa, voit aina ottaa yhteyttä asuinmaasi tietosuojaviranomaiseen (esimerkiksi jos oleskelet Belgiassa, voit ottaa yhteyttä tietosuojaviranomaiseen, jota asia koskee: www.privacycommission.be; Commission de la protection de la vie privée, Rue de la Presse 35, 1000 Bruxelles).
 

7. TIETOSUOJAVASTAAVA

Tässä ovat DENV-G:n tietosuojavastaavan yhteystiedot:

 • sähköpostiosoite: DPO@daikin.com;
 • Data Protection Officer, Umeda Center Bldg., 2-4-12, Nakazaki-Nishi, Kita-ku, Osaka  530-8323, Japan

 

8. ALAIKÄISET

Verkkosivuston tai sovellusten kautta DENV-G ei käsittele yhtään alla 16-vuotiaan luonnollisen henkilön henkilötietoja, eikä tee heille kaupallisia tarjouksia tai yrittää ottaa yhteyttä heihin, paitsi jos laillinen edustaja on antanut suostumuksensa.

 

9. TURVAAMISTOIMENPITEITÄ HENKILÖTIETOJEN SUOJAAMISEKSI

DENV-G on toteuttanut riittäviä turvaamistoimenpiteitä ylläpitääkseen voimassa eheyden ja turvallisuuden ja estääkseen siirrettyjen, tallennettujen tai muuten käsiteltyjen henkilötietojen vahingossa tapahtuvan tai laittoman tuhoamisen, häviämisen, muuttamisen, luvattoman luovuttamisen tai henkilötietoihin pääsyn asetuksen (EU) 2016/679 mukaisesti.
 

10. PRIVACY BY DESIGN

DENV-G commits before starting Processing activities using new technologies to carry out data protection impact assessments in accordance with GDPR and by undertaking appropriate actions accordingly.

 

10. SISÄÄNRAKENNETTU YKSITYISYYDEN SUOJA

DENV-G sitoutuu, ennen uusien käsittelyteknologioiden käyttöönottoa, suorittamaan YTA:n mukaisen tietosuojan vaikutusten arvioinnin ja vastaavasti toteuttamaan asianmukaiset toimet.
 

11. SISÄÄNRAKENNETTU YKSITYISYYDEN SUOJA

DENV-G pyrkii säännöllisesti parantamaan ponnistelujaan henkilötietojensuojelun hyväksi. Tämä tietosuojakäytäntö voidaan muuttaa tai päivittää  tulevien lainsäädäntöjen perusteella, sekä kansainvälisellä että Euroopan että kansallisella tasolla.

DENV-G ilmoittaa sinulle kaikki merkittävät muutokset tähän tietosuojakäytäntöön keinoilla joka ovat offline tai verkossa (esimerkiksi verkkosivuston kautta, sinun ensimmäisen käyntisi aikana tai jokaisella tämän tietosuojakäytännön merkittävällä päivityksellä).

Voit aina löytää tietosuojakäytännön viimeisimmän version nettisivulla https://www.daikin.eu/en_us/data-protection-policy.html tai jokaisella sovelluksella klikkaamalla “tietosuojakäytäntö”-osiossa.

Lisätietoja

Tarvitsetko apua?

Lisätietoja

Tarvitsetko apua?

Lisätietoja

Tarvitsetko apua?

Tarvitsetko apua?