Ilmalämpöpumpun huolto ja kunnossapito

Ilmalämpöpumpun säännöllinen huollontarve johtuu pitkälti siitä, että toimiessaan sisäyksikkö kierrättää koko ajan lävitseen sisäilmaa ja suodattaa samalla siitä pölyä, siitepölyä ja muita epäpuhtauksia. Mitä enemmän epäpuhtauksia sisäilmassa on, sitä useammin suodattimet on puhdistettava.

Tavallisen puhdistuksen voi tehdä itse, apuvälineiksi tarvitaan vain imuri ja vettä. Säännöllinen puhdistaminen on tärkeää, sillä likaiset suodattimet voivat heikentää lämmitys- ja jäähdytystehoa sekä aiheuttaa sisäilmaan ylimääräisiä hajuja. Luonnollisesti myös suodatinten ilmanpuhdistusteho heikkenee niiden likaantuessa. 

Ajoittain on tarpeen myös sisäyksikön kennoston puhdistaminen, joka on syytä antaa ammattilaisen tehtäväksi. Puhdistuksessa lämmönsiirtokennoista puhdistetaan imuroimalla, vaahtopesuaineella ja vesihuuhteluilla niihin suodattimista huolimatta mahdollisesti päässyt rasva ja hienojakoinen pöly. 

Itse tehtävä ilmalämpöpumpun huolto

Ilmansuodatinten puhdistus kahden viikon välein

1. Avaa sisäyksikön etupaneeli ja vedä ilmansuodattimet ulos

 

Ilmalämpöpumpun sisäyksikön ilmansuodattimien irroitus

2. Imuroi suodattimet puhtaaksi

 

Ilmalämpöpumpun suodattimien imurointi

3. Jos pöly on rasvaista eikä irtoa imurilla, pese suodattimet haaleassa vedessä, jossa on hieman neutraalia pesuainetta. Anna suodatinten kuivua varjoisassa paikassa ennen niiden asentamista takaisin. 

Ilmalämpöpumpun suodattimien pesu vedellä

Lisäsuodatinten puhdistus puolen vuoden välein

1. Avaa sisäyksikön etupaneeli ja poista kaikki ilmansuodattimet

Ilmalämpöpumpun ilmansuodattimet
Ilmalämpöpumpun hajuja poistavan titaaniapatiittisuodattimien ja Ag-ionisuodattimen irroitus

Fotokatalyyttinen titaaniapatiittisuodatin ja antibakteerinen hopeapartikkelisuodatin eli Ag-ionisuodatin

 

2. Imuroi ensin suodattimesta irtonainen pöly

 

Ilmalämpöpumpun suodattimien imuroimalla puhdistus

3. Liota sen jälkeen suodattimia haaleassa vedessä 10–15 minuuttia

4. Ravista ylimääräiset vedet varovasti pois ja anna suodatinten kuivua varjoisassa paikassa. 

5. Vaihda lisäsuodattimet uusiin kolmen vuoden välein

Tarkemmat huolto-ohjeet löydät oman ilmalämpöpumppusi käyttöohjeesta

Varmista kondenssiveden poisto

Jäähdytyskäytössä ilmalämpöpumppu poistaa samalla tehokkaasti kosteutta sisäilmasta. Kuiva sisäilma tuntuu kosteaa viileämmältä, jolloin jäähdytystarve ja energiankulutus pienenevät.

Kun ilmalämpöpumppu käynnistetään kesällä noin puolen tunnin kuluttua jäähdytyksen aloittamisesta on syytä varmistaa, että kondenssivesiputkesta tulee vettä. Sisäyksikössä tiivistyvän määrä voi olla huomattava ja puhdistuksen laiminlyönti voi johtaa putkiston tukkeutuessa veden valumiseen asunnon lattialle. Vettä tiivistyy sisäyksikköön vain silloin, kun ilmalämpöpumppua käytetään jäähdytykseen. 

Kondenssiveden poistoputki viedään yleensä kylmäaineputkien vieressä rakennuksen ulkopuolelle, jolloin sisäilmasta poistettu vesi valuu ulkoyksikön vieressä maahan. Kerrostalohuoneistossa kondenssivesiputki on voitu johtaa myös asunnon sisällä viemäriin.

Valtuutetun Daikin-asentajan tekemä ilmalämpömpun huolto sisältää:

  1. Visuaalinen tarkastus

  2. Ulko- ja sisäyksikön kiinnityksen tarkistus ja tarvittaessa säätö

  3. Liitäntöjen, yhteiden ja lämmönsiirtokennostojen tarkistus vuotojen varalta  

  4. Sähköliitäntöjen tarkistus

  5. Laitteen toimintojen kuten siivekkeiden ja puhaltimen tarkistus 

  6. Kompressorin toiminnan tarkastus

  7. Imu- ja puhalluslämpötilojen mittaus

  8. Suodattimien kunnon tarkastus

  9. Suodattimien puhdistaminen 

  10. Sisäyksikön kennoston puhdistus imurilla ja erikoispesuaineella sekä huuhtelu

Tilaa huolto lähimmältä valtuutetulta Daikin-asentajalta