Skip to main content

Vastuu ympäristöstä

Luomassa kestäviä sisäilmaratkaisuja

Daikin on sitoutunut toimittamaan koteihin, yrityksiin ja teollisuuteen tehokkaita ja turvallisia ratkaisuja, jotka kattavat kaikki käyttäjien jäähdytys- ja lämmitystarpeet nyt ja jatkossa.

Daikinilla ollaan tietoisia ympäristöasioihin liittyvästä vastuusta. Yrityksen kaikki käytännöt ja toimintatavat perustuvat ympäristöön liittyvään kestävyyteen. Liiketoiminnassa noudatetaan vihreitä periaatteita, koska se on järkevää paitsi taloudellisesti, myös ekologisesti.

daikin vastuu ympäristöstä

Daikinin maailmanlaajuiset ympäristöaloitteet

Jos haluat tietää lisää Daikinin maailmanlaajuisista ympäristöaloitteista, käy Daikin Industries Ltd:n konsernin sosiaalista vastuuta (CSR) käsittelevässä verkkosivustossa.

Daikin Europe N.V:n ympäristöä koskevat tavoitteet

Daikin Europella on yksityiskohtaisempi toimintasuunnitelma, joka koskee ympäristökäytäntöä ja ympäristöä koskevia tavoitteita standardin ISO14000 mukaisesti. Daikin Europe raportoi näistä toimenpiteistä vuosittain ympäristöraportissa. Lue lisää >>

Yrityksemme ympäristökäytäntö perustuu seuraaviin perusperiaatteisiin:

 • Kestävä energiankäyttö

  Daikin Europe N.V. etsii jatkuvasti tapoja, joilla se voi vähentää tuotantolaitostensa energiankulutusta ja hyödyntää kestäviä energianlähteitä.

 • Kylmäaineiden ympäristövaikutusten vähentäminen ja tuotteiden energiatehokkuuden parantaminen

  Daikin Europe N.V. on sitoutunut vähentämään tuotteidensa kasvihuonekaasuja pienentämällä kylmäaineiden vaikutuksia ja parantamalla energiatehokkuutta.

 • Ponnistelujen jatkaminen Euroopan tasolla

  Daikin Europe N.V. mukauttaa ympäristökäytäntöään jatkuvasti niin, että se vastaa muuttuvaa globaalia, eurooppalaista ja paikallista lainsäädäntöä. Yritys stimuloi ja edistää kaiken sovellettavan lainsäädännön tiukkaa noudattamista sekä laatii suosituksia toteutuksen helpottamiseksi.

 • Tuotteiden kierrätyksen ja jätteen vähentämisen edistäminen

  Daikin ottaa kierrätettävyyden huomioon tuotekehitysvaiheessa hyödyntämällä Lansinkin tikasperiaatteita*. Kierrätystä ja jätteen vähentämistä koskeva toiminta jatkuu tuotteen elinkaaren kaikissa vaiheissa (tuotanto, kuljetus ja logistiikka, asennus, huolto ja niin edelleen), mukaan lukien vastuu tuotteen käsittelystä sen käyttöiän päätyttyä.

 • Kemiallisten aineiden ja valmisteiden hallinta

  Daikin Europe N.V. pyrkii ihanteelliseen turvallisuuteen kemikaalien käsittelyssä ja säilytyksessä. Tähän sisältyy uusien ja entistä turvallisempien tuotteiden etsiminen nykyisten tekniikoiden tilalle.

 • Vähäisemmät ympäristövaikutukset aiheuttavien tuotteiden kehitys

  Daikin on sitoutunut noudattamaan kaikkea ympäristöön liittyvää lainsäädäntöä. Lisäksi sen vihreät hankintaohjeet varmistavat, että tuotteet ovat uusinta uutta vähäisten ympäristövaikutusten osalta.

 • Ympäristövastuun malliesimerkki

  Daikin aikoo toimia malliesimerkkinä tarjoamalla koulutusta ja tietoja toimintansa ympäristövaikutuksista. Yritys tukee ulkoisia organisaatioita, naapureitaan ja yhteisöä yleisesti ja viestii niiden kanssa. Yritys on myös edustettuna tarvittavien alojen työryhmissä.

* Lansinkin tikkaat: jätteenkäsittelyn periaatteita tai menetelmiä, jotka on luonut hollantilainen parlamentin jäsen Ad Lansink. Tiedot on esitetty tikkaina, joissa on tietty määrä puolia. Puolat edustavat hierarkiaa yhä paremmista tavoista, joilla voidaan käsitellä jäte ympäristön kannalta vastuullisesti.

Ympäristöjohtajuus

Daikinin Vihreä Sydän

“Maapallon tulevaisuuden ottaminen huomioon toiminnassa”

Daikin on sitoutunut toimittamaan koteihin, yrityksiin ja teollisuuteen kaikkein tehokkaimpia ja turvallisimpia ratkaisuja, jotka kattavat kaikki käyttäjien jäähdytys- ja lämmitystarpeet nyt ja jatkossa.

Olemme hyvin tietoisia vastuustamme suojella ympäristöä kaikessa mitä teemme, ja kaikki toimintapolitiikkamme, käytänteemme ja prosessimme kehitetään ja toteutetaan ympäristön kannalta kestävällä tavalla.

Ympäristön kestävyys on Daikinin perimmäinen tavoite. Harjoitamme liiketoimintaamme vihreiden periaatteiden mukaisesti, koska se on puhtaasti liiketaloudellisesti ja ekologisesti järkevää.

Ympäristön kestävyys asiakaskunnassamme

Daikinin vedenjäähdyttimet mahdollistavat tarkan lämpötilan säätelyn käytettäväksi valmistuksen aikana tapahtuvissa jäähdytysprosesseissa. Ne voivat tarjota myös laajemman valmistusympäristön ilmaston ohjauksen osana rakennuksen kokonaishallintajärjestelmää.

Pidämme asiakkaamme täysin ajan tasalla innovatiivisten, energiatehokkaiden tekniikoidemme uusimmista edistysaskeleista ja tarjoamme heille älykkäästi hallittavia integroituja ratkaisuja, jotka tuottavat entistä suurempia kustannussäästöjä ja vähentävät hiilidioksidipäästöjä.

Lisätietoja on saatavana kestävän kehityksen sivustolta.

Lue lisää

Lisätietoja

Tarvitsetko apua?

Lisätietoja

Tarvitsetko apua?

Lisätietoja

Tarvitsetko apua?

Tarvitsetko apua?