Skip to main content

Seuraava lämmitysjärjestelmäsi on lämpöpumppu

Lämpöpumput ovat valmiit vastaamaan haasteeseen kotitalouksien hiilidioksidipäästöjen vähentämisestä ja Daikin on valmis olemaan soveltuvin kumppani kaikille sidosryhmille tässä haasteessa.

Kotitalouksien hiilidioksidipäästöjen vähentäminen on tämän päivän kestävän kehityksen haaste. Kyseessä on uusin lisäys globaaliin ajatusmallin muutoksessa kestävää taloutta kohti. Autoteollisuudessa, maataloudessa ja ilmailussa on jo ryhdytty toimenpiteisiin hiilipäästöjen vähentämiseksi tai poistamiseksi energianlähteistä. Listalla seuraavana ovat kodit.

Hiilidioksidipäästöjen vähennys on myös Euroopan päätöstentekijöiden mielessä. Varsinkin EU on äskettäin luvannut olla keskeisessä roolissa hiilineutraalin Euroopan luonnissa vuoteen 2050 mennessä.

Kansallisella tasolla Alankomaat hyvästelevät maakaasun, Ranskan hallitus antaa tukiaisia öljykattiloiden korvaamiseen, Suomi tähtää hiilineutraaliksi vuoteen 2035 mennessä ja Ala-Itävalta on kieltänyt öljylämmityksen uusissa rakennuksissa.

Kunnianhimoisia tavoitteita, mutta miten niihin päästään näissä maissa? Niissä panostetaan lämpöpumppuihin. Me Daikinilla olemme vakuuttuneet siitä, että he ovat oikeassa. Lämpöpumput ovat enemmän kuin valmiit vastaamaan haasteeseen kotitalouksien hiilidioksidipäästöjen vähentämisestä. Lämpöpumput eivät ole tulevaisuuden tekniikkaa vaan koeteltu ratkaisu, joka on valmis laajaan käyttöön.

Psykologiset haasteet

Ruotsissa lämpöpumput ovat oletusarvoinen lämmitysjärjestelmä. Joissakin Euroopan maissa uusissa rakennuksissa lämpöpumpuilla on jo jopa to 50 prosentin markkinaosuus.

Korvaavien lämmitysjärjestelmien markkinoilla näyttää siltä, että talonomistajat eivät vielä ole ottaneet sitä omakseen. Suurimmat haasteet lämpöpumppujen laajemmalle käytölle tässä markkina-alueessa ovat kuitenkin psykologiset eivätkä tekniset.

Monet eivät yksinkertaisesti ymmärrä, miten lämpöpumppu toimii.

Toisten mielestä lämpöpumput ovat varmaan meluisia, ne eivät voi näyttää hyvältä tai niiden luotettavuus ei vielä ole riittävän hyvä. Talonomistajilla voi myös edelleen olla lämpöpumpuista sellaisia oletuksia, jotka eivät nykyisin enää ole totta, koska lämpöpumppuihin liittyvien innovaatioiden kehittäminen on niin nopeaa.

Eräs näistä (vanhentuneista) oletuksista voi liittyä tehokkuuteen, jolla saattoi aiemmin olla vaikutusta kustannustehokkuuteen ja sijoituksen takaisinmaksuaikaan.

Ilma-vesi-lämpöpumppujen tehokkuus vaikuttaa yleensä laskevan, kun ulkolämpötila on matala. Pakkasella lämpöpumput tarvitsivat ennen hieman sähköverkon apua tuottaakseen halutun mukavuuden. Tämä tietysti heikensi kustannussäästöjä sekä päästövähennyksiä.

Lämpöpumppujen uudet sukupolvet pystyvät hyvään tehokkuuteen myös matalissa ulkolämpötiloissa. Uusin ilma-vesi-lämpöpumppumme, Daikin Altherma 3HHT, ei tarvitse lisäenergiaa edes -15 Celsiusasteessa. 3HHT:n kaltaiset innovaatiot ovat käännekohtia, kun fossiilista polttoainetta käyttävät boilerit korvataan lämpöpumpuilla.

Eräs toinen psykologinen este on asennusliikkeiden ja arkkitehtien osaamisen puute, mikä vähentää lämpöpumppujen hankintaa. Alana meidän on laajennuttava lämpöpumppuja suosivien asennusliikkeiden ja ammattilaisten, jotka tuntevat ilmastointialan, ulkopuolelle.

Meidän on käynnistettävä keskustelut niiden asentajien kanssa, jotka ovat enimmäkseen työskennelleet fossiilista polttoainetta käyttävien boilereiden parissa. Meidän on tehtävä lämpöpumppujen suosittelemisesta heille helpompaa korvaavien tuotteiden markkinoilla tekemällä asennuksesta suoraviivaista hyvän suunnittelun avulla.

Me Daikinilla otamme tämän tärkeäksi vastuuksi, koska uskomme, että se nopeuttaa suuresti lämpöpumppujen käyttöönottoa. Tähän voidaan kannustaa myös lainsäädännöllä. Alankomaat on erinomainen esimerkki: se tarjoaa jo asentajille koulutusta uusiutuvista energialähteistä. Tämä tukee siirtymistä uusiutuviin lämmitysratkaisuihin.

Muilla markkina-alueilla kyse on enemmänkin fossiilisten polttoaineiden tuen poistosta. Tuet muodostavat esteen kestävän kehityksen vaihtoehdoille. Esimerkiksi Belgiassa maakaasun hinta on halpa sähköön verrattuna.

Siirtyminen lämpöpumppuihin edellyttää tiedostamista ja huomiota kaikilta osapuolilta.

Tavoite

Tavoitteemme on kuitenkin selvä: haluamme lämpöpumpun jokaiseen eurooppalaiseen taloon. Mitään uutta taloa ei saisi rakentaa käyttäen fossiilista polttoainetta käyttävää boileria ja mitään vanhaa boileria ei pitäisi vaihtaa uuteen. Mahdolliset jäljellä olevat tekniset ja psykologiset esteet ylitämme hellittämättömällä innovoinnilla.

Näemme tämän olennaisena osana ympäristövisiotamme 2050, lupaustamme tuottaa turvallista ja terveellistä sisäilmaa samalla kun pyrimme vähentämään CO²-päästömme lähelle nollaa. Haluamme tehdä lämpöpumpuista helppokäyttöisiä ja silmää miellyttäviä.

Luotettavuus, voimakas CO²-päästöjen alennus, tehokkuus ja hiljaisuus ovat avain tähän. Tämä on osa lupaustamme olla eräs tärkeimmistä innovaattoreista.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

Lisätietoja

Tarvitsetko apua?

Lisätietoja

Tarvitsetko apua?

Lisätietoja

Tarvitsetko apua?

Tarvitsetko apua?