Skip to main content

Bluevolution vedenjäähdytin- ja lämpöpumppusarja

Tulos Daikinin ylivertaisesta kokemuksesta R-32-tekniikan kehittämisessä

bg-image

Daikin julkistaa maailman ensimmäisenä yhtiönä uuden sukupolven ilmalauhdutteisen scroll-vedenjäähdytinsarjan, jossa kylmäaineena on R-32.

Daikin johtaa jatkuvasti vedenjäähdytintekniikassa ja tuloksena on jälleen innovaatio. Uudella R-32-kylmäainetta käyttävällä vedenjäähdyttimien ja lämpöpumppujen sukupolvella Daikin on laajentanut Bluevolution-valikoimaa suurempiin tehoihin, jolloin myös yrityssovellukset hyötyvät R-32-kylmäaineen käytöstä.

bg-image

Miksi Daikin esittelee R-32-mallit?

R-32-kylmäaineen suhteellinen lämmitysvaikutus (GWP) on vain 675. Se on vain kolmasosa yleisesti käytettyyn R-410A-kylmäaineeseen verrattuna. Alemman syttyvyysluokan ansiosta (R-32-kylmäaine sijoittuu luokkaan A2L standardissa ISO817) sitä voidaan käyttää turvallisesti monissa sovelluksissa vedenjäähdytinjärjestelmät mukaan lukien. Yksikomponenttikylmäaineena R-32 on myös helpommin kierrätettävä ja uudelleenkäytettävä, mikä lisää sen ympäristöystävällisyyttä.

Syitä R-32-kylmäaineen valintaan

R-32-kylmäainetta pidetään tosiasiallisesti tasapainoisimpana kylmäaineena mitä tulee ympäristövaikutukseen, energiatehokkuuteen, turvallisuuteen ja kustannustehokkuuteen ilmastointi- ja lämpöpumppulaitteistoissa.

Tarkastellaan hieman, miten R-32 vastaa kylmäaineen tärkeimpiin valintaperusteisiin: edullisuus, ympäristöystävällisyys ja turvallisuus.

 • Kestävä kehitys

  R-32:n otsonikadon vaikutus on nolla ja suhteellinen lämmitysvaikutus (GWP) on 675, kolmasosa R-410A-kylmäaineen arvosta. Sen avulla kylmäainemäärää voidaan vähentää 30 % R-410A:han verrattuna. Näiden yhteisvaikutuksena on jopa 76 % vähennys CO2-päästöissä tavanomaiseen tekniikkaan verrattuna.

  R-32 voidaan kierrättää helposti. Se voidaan ottaa talteen huoltotoimenpiteiden yhteydessä ja käyttää sitten uudelleen.

 • Energia- ja kustannustehokkuus

  Koska R-32 siirtää tehokkaasti lämpöä, se voi vähentää merkittävästi sähkönkulutusta R-410A-kylmäaineen käyttöön verrattuna.

  R-32 on helppo ja edullinen asentaa ja ylläpitää ajan mittaan, se mahdollistaa kompaktit, kustannustehokkaat rakenteet ja minimoi investoinnin kokonaiskustannukset vähentäen järjestelmien käyttö- ja kunnossapitokustannuksia.

 • Turvallisuus

  R-32 on myrkytön ja luokiteltu luokan A2L (vähäinen syttyvyys) kylmäaineeksi kansainvälisen ISO817:2014-standardin mukaan

  ISO 817:2014 erottelee kylmäaineiden syttyvyydet neljään luokkaan:
  Luokka 1 (ei tulen leviämistä), luokka A2L (vähäinen syttyvyys), luokka 2 (syttyvä) ja luokka 3 (suurempi syttyvyys).

Katsaus Daikinin kylmäainekäytäntöihin ja vastaukset uusiin tarpeisiin

Kylmäaineet ovat entistäkin tarpeellisempia, koska maailman jäähdytys- ja lämmitystarpeet ovat kasvussa. Samalla kun aiemmat kylmäaineratkaisut ovat voineet vaikuttaa tämän päivän ympäristöön, on tärkeä löytää tulevaisuuteen turvattuja ratkaisuja nykyisissä haasteissa. Se on Daikinin tärkein tavoite. Myötävaikuttamalla kylmäaineiden ympäristövaikutusten vähentämiseen kattavalla lähestymistavalla kylmäaineen ja laitteiston käyttöiän läpi. ​

Kylmäaineen tärkeimpiä valintaperusteita ovat yleensä turvallisuus, edullisuus ja ympäristöystävällisyys. Kyse on näiden tekijöiden ja ominaisuuksien välisestä tasapainosta. Valinta voi luonnollisesti olla eri sovelluksesta riippuen, yksittäistä täydellistä ratkaisua kaikkiin käyttökohteisiin ei yksinkertaisesti ole. Viimeaikaiset muutokset uusissa kansainvälisissä määräyksissä ovat kuitenkin johtaneet uusiin kehityskulkuihin kylmäaineissa, mikä on viime vuosina johtanut kohti pienemmän suhteellisen lämmitysvaikutuksen kylmäaineita. ​

Daikin, jolla on yrityksenä ainutlaatuinen osaaminen sekä kylmäaineiden että laitteistojen valmistamisesta, on valinnut R-32-kylmäaineen tasapainoisimpana kylmäaineena mitä tulee ympäristövaikutukseen, energiatehokkuuteen, turvallisuuteen (R-32 on luokiteltu alemman syttyvyyden luokkaan A2L) ja kustannustehokkuuteen ilmastointi- ja lämpöpumppulaitteistoissa. Siksi Daikin luottaa R-32-kylmäaineeseen.​

bg-image

Bluevolution-valikoimaa laajennetaan uudella sarjalla, joka täydentää tätä Daikinin yritysten ilmastoinnin tuoteperhettä.

Bluevolution-valikoima valmistetaan hyödyntäen modernia ja kehittynyttä tekniikkaa, jossa kylmäaineena on R-32. Näiden tuotteiden tavoitteena on vähentää merkittävästi yritysten ilmastointitekniikan ympäristövaikutusta. Tällä ei ole vaikutusta yksiköiden suorituskykyyn tai niiden tuottaman mukavuuden tasoon. Saat lisätietoja ottamalla meihin yhteyttä.

Kylmäaineet ovat entistäkin tarpeellisempia, koska maailman jäähdytys- ja lämmitystarpeet ovat kasvussa. Samalla kun aiemmat kylmäaineratkaisut ovat voineet vaikuttaa tämän päivän ympäristöön, on tärkeä löytää tulevaisuuteen turvattuja ratkaisuja nykyisissä haasteissa. Se on Daikinin tärkein tavoite. Myötävaikuttamalla kylmäaineiden ympäristövaikutusten vähentämiseen kattavalla lähestymistavalla kylmäaineen ja laitteiston käyttöiän läpi.

Daikin, jolla on yrityksenä ainutlaatuinen osaaminen sekä kylmäaineiden että laitteistojen valmistamisesta, on valinnut R-32-kylmäaineen tasapainoisimpana kylmäaineena mitä tulee ympäristövaikutukseen, energiatehokkuuteen, turvallisuuteen (R-32 on luokiteltu alemman syttyvyyden luokkaan A2L) ja kustannustehokkuuteen ilmastointi- ja lämpöpumppulaitteistoissa. Siksi Daikin luottaa R-32-kylmäaineeseen ja kehittää edelleen siihen perustuvaa, johtavaa tekniikkaa.

Luvassa lisätietoja tulevasta tuotejulkistuksesta!

Lisätietoja

Tarvitsetko apua?

Lisätietoja

Tarvitsetko apua?

Lisätietoja

Tarvitsetko apua?

Tarvitsetko apua?