Skip to main content

Daikinin organisaation laadun tunnistaminen

Vuosien kuluessa Daikin Europe N.V. on tunnustettu hyvin johdetuksi ja organisoiduksi yritykseksi, joka noudattaa kaikkia eurooppalaisia valmistusstandardeja pitää huolen työntekijöidensä turvallisuudesta ja hyvinvoinnista. Tavoitteenamme on ylittää kaikki nykyiset työ-, terveys- ja turvallisuusmääräykset ja varmistaa, että työntekijöitämme koulutetaan ja tuetaan tehokkaasti työpaikoilla. Daikin Europe N.V. tunnustetaan myös paikallisten ja laajempien eurooppalaisten liikeyhteisöiden aktiiviseksi ja sitoutuneeksi jäseneksi, joka on valmis ottamaan vastuun alueen muiden organisaation toiminnan edistämisestä ja kannustamisesta.

J-SOx-yhteensopivuus

J-SOx on lyhennys Sarbanes-Oxley-lain eli SOx:n japanilaisesta versiosta. SOx viittaa yhdysvaltalaisen lainsäädännön säännöksiin, jotka laativat amerikkalaiset poliitikot Sarbanes ja Oxley. Lain tarkoituksena on luoda läpinäkyvyyttä ja vakuuttavuutta sijoittajille lukuisten liikemaailman kirjanpitoskandaalien jälkeen.

Vuodesta 2008 lähtien kaikkien japanilaisilla osakemarkkinoilla toimivien yritysten on noudatettava tämän lain, rahoitusinstrumentti- ja pörssilain, japanilaista versiota. Daikin Europe N.V:n toiminta on ollut J-SOx-säännösten mukaista huhtikuusta 2008 lähtien.

Daikinin vastaus J-Sox-säännöksiin

Vastauksena japanilaisen lainsäädännön säännöksiin Daikin on järjestänyt uudelleen omat järjestelmänsä varmistaakseen kaikkien taloudelliseen raportointiin vaikuttavien Daikin-konsernin toimintaprosessien tehokkuuden.

Daikin arvioi jatkuvasti näitä järjestelmiä varmistaakseen, että yhtiön sisäinen valvonta noudattaa J-SOx-säännöksiä. Yhtiö on sitoutunut tekemään tarvittavat muutokset näihin järjestelmiin varmistaakseen J-SOx:n ja siihen liittyvien säännösten jatkuvan noudattamisen.

ISO14001-sertifiointi

Daikinin sitoutuminen ympäristön laadun suojeluun ja parantamiseen on palkittu tavoitellulla ISO14001-sertifioinnilla.

ISO 14001-arvioinnin mukaan "Daikinilla on tehokas ympäristönhallintajärjestelmä, joka suojaa sekä ihmisiä että ympäristöä yrityksen valmistustoiminnan, tuotteiden ja palveluiden mahdollisilta vaikutuksilta samalla, kun se auttaa ylläpitämään ja parantamaan ympäristön yleistä laatua."

Daikin on yksi ensimmäisistä ilmastointialan yrityksistä, joille on myönnetty tällainen tunnustus.

ISO9001-sertifiointi

Daikin Europe N.V:n valmistustoiminta täyttää kaikki eurooppalaiset valmistusstandardit ja laatuvaatimukset, ja käynnissä oleva tutkimustyö painottuu sekä yksiköiden kapasiteetin että laadun optimointiin.

Seuraten menestyksekkäästi tehtaidemme esimerkkiä Japanissa Daikin Europe N.V. sai vuonna 1993 ISO 9001-sertifikaatin. Sertifiointi merkitsee asiakkaillemme takuuta siitä, että kiinnitämme huomiota laatuun kaikissa suunnittelun ja tuotannon vaiheissa sekä jälkimarkkinoinnin palveluissa. Se takaa myös, että Daikinin laatujärjestelmää auditoidaan säännöllisesti niin sisäisesti kuin ulkopuolistenkin tahojen toimesta.

Huhtikuussa 2002 Lloyd Register Quality Assurance auditoi Daikin Europe N.V:n uusien ISO9001:2000-normien mukaisesti. Tämä uusi standardi on liiketoimintaprosesseihin suuntautunut ja edellyttää, että osallistuvat yritykset ohjaavat kaikki prosessit asiakastyytyväisyyden saavuttamiseen.

Motivoituneet työntekijämme pyrkivät jatkuvaan kehittämiseen ja sen varmistamiseen, että Daikinin tuotteet ja prosessit noudattavat kaikkina aikoina ISO9001-sertifioinnin vaatimuksia.

ISO50001-sertifiointi

Vuodesta 2006 alkaen Daikin osallistuu vapaaehtoisesti Flemish Energy Audit -sopimusjaksoon 2006 - 2014. Tämä sopimus on Flanderin hallituksen ja runsaasti energiaa kuluttavien yritysten välinen ja ylittää tavanomaiset lakisääteiset vaatimukset. Tämän sopimuksen tarkoituksena on varmistaa, että Flanderin runsaasti energiaa kuluttavista yrityksistä tulee energiatehokkuuden johtavia yrityksiä. Daikin on jo mukana auditointisopimuksen seuraajan, Flanderin energiapoliittisen sopimuksen, jaksolla 2015 - 2020, jolla on samat päämäärät kuin alkuperäisellä sopimuksella, mutta joka asettaa osallistuville yrityksille tiettyjä lisävaatimuksia.

Tämän lisäksi Daikinilla on tehokas energianhallintajärjestelmä kestävän käytön JA energiankäytön vähentämisen varmistamiseksi. Vuonna 2014 Lloyds auditoi menestyksekkäästi johtamisjärjestelmämme ISO 50001-standardin mukaisesti. Daikin on yksi ensimmäisistä ilmastointialan yrityksistä, joille on myönnetty tällainen tunnustus.

Huomautus: DENV käyttää vain vihreää energiaa Ostendin tuotantolaitoksella, ja myös 2000 aurinkopaneelia asennetaan tuottamaan vihreää energiaa. Näiden toimien ansiosta DENV on merkittävästi vähentänyt hiilijalanjälkeään.

ISO 45001 -sertifiointi

Työntekijöiden, alihankkijoiden, vierailijoiden ja naapureiden turvallisuus on Daikinille erittäin tärkeää.

Daikin Europe N.V. on saanut kansainvälisesti tunnustetun ISO 45001 -sertifikaatin koskien työterveyttä ja -turvallisuutta.

Tämän standardin täyttämiseksi Daikin Europe N.V:llä on käytössään turvallisuudenhallintajärjestelmä, joka sisältää:

 • terveys- ja turvallisuuspolitiikan
 • säännölliset riskianalyysit
 • turvallisuustoimintasuunnitelman
 • turvallisuus- ja terveystavoitteet
 • Lakien ja muiden säännösten vaatimustenmukaisuus
 • Henkilöstön osallistuminen ja konsultointi
 • tehokkaat kurssit ja ohjeet
 • turvallisuutta ja terveyttä koskevan tiedottamisen
 • organisaation turvallisuustason tehokkaan mittaamisen
 • yritystoimintaan liittyvät hätätoimet (esim. kylmäaineen vuoto, tulipalo, ympäristöonnettomuudet)
 • turvajärjestelmän tarkastukset ja arvioinnit

Lue lisää

Lisätietoja

Tarvitsetko apua?

Lisätietoja

Tarvitsetko apua?

Lisätietoja

Tarvitsetko apua?

Tarvitsetko apua?