Skip to main content

Samanaikainen heinänuhaa pahentavien siitepölyn + pakokaasun + PM2.5:n hajottaminen

Havaittiin, että Streamer-teknologia hajottaa setrin siitepölyä ja samalla myös dieselpakokaasujen hiukkasia sekä PM2.5:ttä, joka pahentaa heinänuhaa, ja siten vähentää ratkaisevasti allergisten reaktioiden voimakkuutta.

Professori Nobuyuki Shirasawa

Valvoja
Professori Nobuyuki Shirasawa

Doctor of Science and Medicine
Department of Rehabilitation,
Faculty of Medical Science and Welfare,
Tohoku Bunka Gakuen University

Siitepöly + pakokaasu + PM2.5 hajoavat samaan aikaan, mikä vähentää allergiavaikutusta 92,4 %

Testausorganisaatio

Tämä osoitettiin Yamagata Universityssa, valvojana professori Shirasawa, Tohoku Bunka Gakuen University

Testimenetelmä

Vertaileva kokeilu tehtiin 3 hiirten ryhmällä. Altistus: (Ryhmä A) allergeeni, (Ryhmä B) allergeeni + pakokaasu, (Ryhmä C) allergeeni + PM2.5, (Ryhmä D) allergeeni + pakokaasu + PM2.5, (Ryhmä E) allergeeni + pakokaasu + PM2.5 Streamer-säteilytyksen jälkeen. Hiirten altistamista jatkettiin 2 viikon välein, ja 8 viikon jälkeen mitattiin hiirten verestä IgE-vasta-aineiden*1 pitoisuus. Allergeenina käytettiin muna-albumiinia, joka on yleisesti immuunikokeissa käytetty aine siitepölyn vaihtoehtona.

*1: Kun elimistö reagoi allergeeniin, kehittyy vain kyseiseen allergeeniin sitoutuvaa IgE-vasta-ainetta, ja näiden reaktio aiheuttaa erilaisia allergisia oireita. Koska vasta-aineita esiintyy terveillä henkilöillä vain hyvin pieniä määriä, niitä käytetään yleisesti immunologisissa kokeissa.

Siitepöly, pakokaasu ja PM2.5 48 tuntia Streamer-säteilytyksen jälkeen

Kokeen tuloksena havaittiin, että allergeeninen voimakkuus oli 2,36 kertaa suurempi D-ryhmässä, jossa pakokaasua ja PM2.5:ttä lisättiin allergeeniin, verrattuna A-ryhmään, jossa käytettiin vain allergeenia. Arvioidaan, että pakokaasun ja PM2.5:n seoksen lisääminen voimisti immuunireaktiota, joka aiheuttaa allergisia oireita, kuten heinänuhan. Toisaalta ryhmän E allergeeninen voimakkuus, joka altistettiin Streamer-säteilylle 48 tunnin ajan, väheni 92,4 % ryhmään D verrattuna.

* Tulokset on saatu havainnollistamalla käyttäen ainoastaan Daikin Streamer -purkauslaitetta koetilanteessa.

Heinänuhan kehittyminen

Adjuvantit, jotka pahentavat allergisia oireita, voivat kiinnittyä siitepölyyn, mikä voi häiritä aiemmin muodostunutta tasapainoa ja heinänuhan kehittymistä.

Siitepölyallergia, jota voimistaa pakokaasu ja PM2.5
Siitepöly luonnossa

Lisätietoja

Tarvitsetko apua?

Lisätietoja

Tarvitsetko apua?

Lisätietoja

Tarvitsetko apua?

Tarvitsetko apua?