Valtion tuki öljylämmityksestä luopuville

Öljylämmityksen vaihtaminen ilma-vesilämpöpumppuun

Öljylämmitteisten pientalojen omistajat voivat saada 4000 € avustuksen lämmitysmuodon vaihtamiseen ja öljylämmitysjärjestelmän poistamiseen.  

Muistilista energiaremonttia suunnitteleville:

 • Vuoden 2021 valtion budjetissa on varattu vanhojen öljylämmitteisten talojen energiaremonttien tukemiseen 9,4 miljoonaa euroa. Tällä summalla tuetaan lämmitysjärjestelmän päivitystä yli 2400 kodissa. 2020 syksyn aikana tukea haettiin jo lähes 8000 remonttiin. Pirkanmaan ELY-keskuksen mukaan suurin osa hakijoista on saanut myönteisen päätöksen
 • Tukea voivat saada ympärivuotisessa käytössä olevien öljylämmitteisten pientalojen omistajat, eivät siis taloyhtiöt. 
 • Avustusta voi saada 4 000 euroa kun öljylämmityksen tilalle vaihdetaan esimerkiksi maalämpöpumppu tai ilma-vesilämpöpumppu. 
 • Energiaremontin on oltava valmis ja laskujen maksettuna sekä maksatushakemuksen perillä viimeistään 18.11.2022.
 • Samaan toimenpiteeseen ei voi käyttää kahta valtion tukea 
 • Muita käytössä olevia tukimuotoja:
  • Energiaremontissa voi hyödyntää kotitalousvähennystä, jota voi saada yhdessä puolison kanssa 4 500 euroa.  
  • ARA myöntää enimmäismäärältään 6000 € avustuksia (enintään 50 % hyväksytyistä kustannuksista) energiatehokkuuden parantamiseen. Avustuksen saamiseksi tulee laskea rakennuksen E-luku rakentamisvuodelta ja energiakorjausten jälkeen.

Valtion tuki öljylämmityksestä luopuville

Avustusta voidaan myöntää kustannuksiin, jotka ovat syntyneet 1.6.2020 jälkeen ja maksatusta on haettava 18.11.2022 mennessä. Vuoden 2020 valtion budjetissa tukeen varattiin 28 miljoonaa euroa ja vuoden 2021 budjetissa 9,4 miljoonaa euroa, määräraha riittää yhteensä noin 10 000 hakijalle.

Tältä sivulta löydät ajankohtaiset ohjeet ja vinkit avustuksen ja maksatuksen hakemiseen. Daikinin asiantuntijoilta saat apua sopivan lämmitysjärjestelmän valintaan ja mitoitukseen sekä aineistoa tukihakemuksessa tarvittavaa suunnitelmaa ja kustannusarvioita varten.

Mitä öljylämmityksen tilalle?

Koska öljylämmitystaloissa on liki poikkeuksetta vesikiertoinen keskuslämmitys, on taloon valittava sellainen lämpöpumppu, jolla pystytään tuottamaan sekä lämmintä käyttövettä että kuumentamaan lämmönjakojärjestelmässä kiertävä vesi.

Ilmalämpöpumpulla lämmitetään vain huoneilmaa, joten se ei sovellu vesikiertoisen lämmönjakojärjestelmän lämmönlähteeksi. Sen sijaan ilmalämpöpumppu on oikea laite suoralla sähköllä lämpiävän kodin tai kesämökin energiankulutuksen pienentämiseen. 

Daikinin suositus öljylämmityksen energiaa säästäväksi korvaajaksi on helposti vesikiertoiseen lämmitysjärjestelmään asennettava ilma-vesilämpöpumppu. Kannattavuustarkastelun mukaan ilma-vesilämpöpumppu voi säästää lämmityskustannuksissa lähes tuhat euroa vuodessa, jos vanhan öljylämmityksen kulutus on 2500 litraa vuodessa. 

Ilma-vesilämpöpumppu on energiatehokas ratkaisu kodin lämmityksessä

Oikein mitoitettu ja sopivan tyyppinen ilma-vesilämpöpumppu pystyy tuottamana riittävän kuumaa vettä kodin lämmönjakojärjestelmään. Järjestelmän mitoituksen tekee aina asiantunteva lämpöpumppuasentaja. Ota yhteyttä ja selvitetään yhdessä oikea ratkaisu sinun kotiisi.

Ota yhteyttä Daikiniin, niin autamme hakemuksessa tarvittavan suunnitelman tekemisessä. Suunnittelun lähtötiedoiksi tarvitsemme yhteystietosi, osoitteen sekä tiedon lämmitysöljyn ja/tai polttopuun kulutuksesta sekä asukkaiden määrästä.  

Taustatietoa energia-avustuksesta

 • Avustus myönnetään koko maassa Pirkanmaan ELY-keskuksen kautta. Maksatuksen hoitaa ELY-keskusten sekä TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus (KEHA-keskus). 
 • Avustus myönnetään kustannusarvion perusteella ja se maksetaan jälkikäteen. Hakijan on siis ensin maksettava energiaremontin kustannukset kokonaan. Lämpöpumpun hankintaan ja asenukseen voit hakea rahoitusta Daikinilta. Lue lisää rahoituksesta. 
 • Avustuksen hakija voi olla vain luonnollinen henkilö tai kuolinpesä, mutta hakijan tai valtakirjan antaneiden ei tarvitse asua itse talossa. Yritys tai yhteisö ei voi saada avustusta eikä avustusta myönnetä siltä osin, kun kustannukset kuuluvat asunto-osakeyhtiön maksettavaksi. 
 • Lämmitysjärjestelmän on oltava asunto- tai pientalokohtainen. Kahden asunnon pientaloon, jossa on yksi yhteinen öljylämmitysjärjestelmä, voidaan saada vain yksi avustus. 
 • Avustuksen edellytyksenä on, että pientalo on ympärivuotisessa asumiskäytössä.

Avustuksen aikataulut ja hakeminen

 • Hakemuksessa ilmoitetaan hankkeen arvioitu toteutusaika. Avustusta voidaan myöntää kustannuksiin, jotka ovat syntyneet 1.6.2020 jälkeen. 
 • Avustusta myönnetään hakemuksen yhteydessä toimitetun suunnitelman ja arvonlisäverollisen kustannusarvion perusteella. Jos uusi lämmitysjärjestelmä on maalämpöpumppu- tai ilma-vesilämpöpumppujärjestelmä, on avustus aina 4000 €.
 • Vanha lämmitysjärjestelmä on poistettava kokonaan, esimerkiksi öljysäiliö ja yhteydet säiliön ja polttimen välillä on poistettava. Uudessa lämmitysjärjestelmässä hyväksi käytettävät osat kuten kiertovesiputket voidaan säilyttää. Avustusta ei myönnetä, jos uusi lämmitysjärjestelmä käyttää fossiilisia polttoineita (öljy, hiili, maakaasu, turve).
 • Maksatus tapahtuu, kun hakija on osoittanut maksetuilla laskuilla tai muilla dokumenteilla, että työ on tehty – maksatusta voi siis hakea vasta hankkeen valmistuttua ja kun laskut on maksettu. Hankkeen on valmistuttava ja maksatusta on haettava viimeistään vuoden kuluessa siitä, kun avustuspäätös on tehty. 
 • Avustusta voi hakea niin kauan kuin määrärahaa riittää, mutta enintään syksyyn 2022 asti. 
 • Energiaremontin on oltava valmis ja laskujen maksettuna sekä maksatushakemuksen perillä viimeistään 18.11.2022.

Täällä teet avustushakemuksen

 • Tutustu tarkempiin hakuohjeisiin Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen sivuilla: https://www.ely-keskus.fi/web/ely/oljylammityksen-vaihtajalle
 • Avustushaku aukeaa 1.9.2020. Tee hakemus aluehallinnon asiointipalvelussa: https://sahkoinenasiointi.ahtp.fi/fi
 • Liitä mukaan (pdf-tiedostona tai esimerkiksi Microsoft Office -tiedostona)
  • Suunnitelma
  • Valtakirja 1) kaikilta omistajilta, jos kohde on yhteisomistuksessa, 2) kaikilta kuolinpesän osakkailta ja 3) hakijalta, jos yhteyshenkilö toimii hakijan puolesta avustusasiassa. 
  • Jos pientalo on yhtiömuotoinen tulee hakemukseen liittää yhtiöjärjestys, hallinnanjakosopimus tai muu riittävä selvitys siitä, että pientalon lämmitysjärjestelmä on osakkaan kunnossapitovastuulla
 • Kun ilmalämpöpumppu tai maalämpöpumppu on asennettu ja laskut on maksettu, hae avustus erikseen. Maksatushakemuslomake ja -ohje löytyvät sivuilta https://www.keha-keskus.fi

ARA:n energia-avustukset taloyhtiöille

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA:n energia-avustus on erillinen tuki, jota on saatavilla 2020–2022. Toisin kuin öljylämmityksestä luopumisen tukea, energia-avustusta voivat saada myös taloyhtiöt. 

Energia-avustuksen saamiseksi on osoitettava, että rakennuksen energiatehokkuudesta kertova E-luku on korjausten jälkeen enintään 0,56 x rakentamisvuoden E-luku. Tuen saamiseksi tarvitaan ammattilaisen tekemät E-lukulaskelmat, selvitys ja kustannusarvio toimenpiteistä sekä energiatodistus.