Skip to main content

Daikin Cloud Plus

Daikin Cloud Plus on pilvipohjainen etähallinta- ja -valvontaratkaisu Daikinin yrityksille tarkoitettujen LVI-ratkaisuja varten. Kehittynyttä ohjausta, valvontaa ja ennustelogiikkaa hyödyntävä Daikin Cloud Plus tarjoaa reaaliaikaisia tietoja sekä Daikinin asiantuntijoiden tukea. Näiden avulla tunnistat tilaisuudet kustannussäästöihin, lisäät laitteistojen käyttöikää ja vähennät odottamattomien ongelmien riskiä.

Daikin Cloud Plusin edut

bg-image

Etävalvonta ja -ohjaus

Voit valvoa ja hallita kohteiden toiminnan eri osatekijöitä etäältä.

Kohdekohtainen pohjapiirroksen tarkastus

Visualisoi ja hallinnoi kohteiden layoutia ja infrastruktuuria yksityiskohtaisilla pohjapiirroksilla.

Pääsy useaan kohteeseen

Keskitä usean kohteen valvonta ja hallinnointi yhdellä alustalla.

Käyttöoikeuspohjainen pääsy

Laadi granulaarinen käyttöoikeusjärjestelmä, jolla voit hienosäätää oikeustasoja eri käyttäjille ja rooleille.

bg-image

Energiankulutuksen trendit

Pidä tarkasti silmällä energiankulutuksen trendejä reaaliaikaisella data-analyysillä. Paljasta arvokkaita oivalluksia LVI-järjestelmien suorituskyvystä käyttötietojen tarkalla analyysillä.

Energiasäästöt

Valjasta älykäs automaatio käyttöösi ja valvo eri järjestelmiä toimintaympäristössäsi.

Kustannussäästöt

Energiatehokkaan strategian toteutus ja oivallukset datavetoisista päätöksistä voivat vaikuttaa suoraan käyttökustannuksiin.

Hiilineutraalius

Valvomalla ja hallinnoimalla energiankulutusta aktiivisesti vaikutat ratkaisevasti hiilijalanjälkeesi.

bg-image

Yksinkertaisesti kehittyneisiin Edge-ohjaimiin

Yksinkertaisista asetuksista monimutkaisiin kokoonpanoihin, Edge-ohjainten valikoima täyttää tarpeesi millä tahansa monimutkaisuuden tasolla.

Useita käyttöliittymiä

Koe erilaisten käyttöliittymien mukavuus, mieltymyksiisi räätälöitynä.

Edistynyt tietoturvallisuus

Priorisoi järjestelmien ja tietojen suojaaminen huipputason tietoturvatoimilla.

bg-image

Vähentää tarvetta kohteessa tapahtuvaan valvontaan

Hyödyntämällä etähallinnan mahdollisuuksia jatkuvan läsnäolon tarve kohteessa vähenee merkittävästi.

Minimoi seisokit ja huoltohenkilöiden kutsut

Etähallinnan avulla voit nopeasti ryhtyä toimiin ongelmien ilmetessä, mikä minimoi keskeytysajat ja tarpeen lähettää huoltohenkilöitä jokaiseen pieneen huolenaiheeseen.

Optimoitu kunnossapito

Etävalvonnasta saadut, datavetoiset oivallukset auttavat tuottamaan optimoituja kunnossapitokäytäntöjä. Analysoimalla trendejä ja suoritustasotietoja etäältä voit ajoittaa kunnossapitotoimet tehokkaammin.

Ominaisuudet

Etäohjaus, kysynnän valvonta ja ajoitus

Ohjaa ja valvo rakennusten sisäilmaa mistä ja milloin vain. Selainta käyttämällä voidaan myös säätää yksiköiden parametreja, mukaan lukien lämpötilan asetusarvot, puhallinnopeudet, lämmityksen tai jäähdytyksen toimintatilat ja paljon muuta.

Tarveohjaus vähentää kulutushuippuja minimaalisella vaikutuksella mukavuuteen ennustamalla tulevaa tarvetta ja säätämällä yksiköiden toimintatehoa vastaavasti.

Ajastukset tallentuvat ohjaimeen, joten yksiköt toimivat ohjelmoidusti internet-yhteydestä riippumatta.

Energian valvonta

Saat rakennuksista yksityiskohtaisen visualisoinnin ja voit viedä energiatiedot. Tehokkaat kaaviot, vertailut ja visualisoinnit ovat käytettävissä, ja niiden avulla voit arvioida suorituskykyä ja mahdollisia parannuksia energian ja sen kustannusten säästämiseksi. LVI-järjestelmien tarkkojen energiatietojen ohella voidaan lisätä ulkoisia mittareita valaistuksen ja veden kulutuksen mittaamiseksi.

Keskinäislukitus

Järjestelmään voidaan integroida älykkäitä sääntöjä yksiköiden toiminnan optimoimiseksi. Tämä tehdään määrittämällä liipaisuja ja ajoittamalla tarvittavat toimet, kun ehdot täyttyvät. Tämän “jos näin niin sitten” periaatteen avulla voidaan optimoida käyttäjien mukavuus ja yksiköiden tehokkuus. Esimerkki säännöstä: “jos ikkuna on auki niin sammuta ilmastointilaite 5 minuutin kuluttua”.

bg-image

Virrankulutuksen jakautuminen

Virrankulutuksen suhteellisen jakautumisen avulla voit laskea rakennusten eri osien kulutus. Voit esimerkiksi laskea, paljonko tietyn kerroksen vuokralainen käyttää sähköä. Toiminto edellyttää sähkömittareita.

Kenttäasetukset etänä

Ulkoyksiköiden kenttäasetuksia voidaan säätää etäältä. Tämän ansiosta asentajat ja isännöitsijät voivat säätää, määrittää ja valvoa ulkoyksiöitä etäältä, mikä vähentää kohteessa läsnäolon tarvetta, säästää aikaa ja kustannuksia liikkumisessa, työvoimassa ja kunnossapidossa sekä lisää tehokkuutta ja suorituskykyä yleensä.

Kohteen historia

Jäljitä ajastetusti liipaistut yksiköt tai manuaaliset yksiköille ja kohteissa tehdyt toimet. Näet menneet tapahtumat, muutokset ja säädöt ja voit tunnistaa trendit, mitata suorituskykyparannukset ja suunnitella tulevaa varten. Historiatietoja hyödyntämällä teet perusteltuja päätöksiä, mukautat strategiaa ja teet jatkuvasti parannuksia mullistaen LVI-hallinnan.

bg-image

Ennusteet ja sähköposti-ilmoitukset

Vikaantumisen ennustavat algoritmit auttavat estämään suuret viat. Hälytysten ja käyttötietojen perusteella toimiva, yksikkökohtainen ennustelogiikka auttaa näkemään ennakoivasti, voiko yksikköön tulla ongelmia. Tällöin ennustelogiikka tuottaa hälytyksen mahdollistaen varhaiset varoitukset ja sujuvan toiminnan.

Käyttötiedot käytettävissä

Voit vaivatta tarkkailla, analysoida ja hienosäätää LVI-parametreja etäältä ja tehdä perusteltuja päätöksiä helposti. Reaaliaikainen pääsy käyttötietoihin, suorituskyvyn mittareihin ja energiankulutukseen antaa perusteet asetusten säätöön, poikkeavuuksien selvittämiseen ja huipputason tehokkuuden ylläpitämiseen ilman tarvetta mennä kohteeseen. Käyttötiedot voidaan ladata tarkempaa analysointia ja jaksottaista raportointia varten.

Sisäyksikön ja ulkoyksikön analyysi

Syvenny kattaviin oivalluksiin eri yksiköiden suorituskyvystä, energiankulutuksesta ja ympäristövaikutuksesta. Vertaile vaivatta tietoja eri yksiköistä, tunnista riittämätön tehokkuus ja optimoi järjestelmien kokonaistehokkuus. Sisä- ja ulkoyksiköiden kokonaisvaltaisen näkymän avulla voit saavuttaa täysin uusia käytön luotettavuuden tasoja sekä energiasäästöjä.

bg-image

Usean kohteen hallinta

Saat karttanäkymän kaikista kohteistasi tilailmoituksineen, ja voit asettaa vertailukohtia ja vertailla kohteita keskenään. Karttanäkymästä pääset suoraan kunkin kohteen tietoihin ja hallintaan etäältä. Näin voit vähentää kohteissa käyntejä ja saat oivalluksia, joiden avulla voit vähentää käyttökustannuksia samalla kun ylläpidät hyvää mukavuutta.

Rakennusintegraatio

LVI:n lisäksi myös rakennusten muita toimintoja voidaan ohjata keskitetyn alustan avulla. Esimerkiksi valaistusjärjestelmä voidaan sisällyttää ajastuksiin sekä integroida keskinäislukituksiin, jolloin saat yhdessä pisteessä hallinnan ja voit optimoida rakennusten energiatehokkuuden.

Hälytyshistoria ja sähköposti-ilmoitukset

Saat yksityiskohtaiset kuvaukset kohteiden hälytyksistä ja niiden reaaliaikaisen tilan. Voit vastaanottaa sähköposti-ilmoituksia ja pääset hälytystietoihin Daikin Cloud Plus -alustassa.

Lisätietoja

Tarvitsetko apua?

Lisätietoja

Tarvitsetko apua?

Lisätietoja

Tarvitsetko apua?

Tarvitsetko apua?