Skip to main content

Daikinin integroidut ratkaisut kerrostaloasumiseen

Siirtyminen polttamisesta kestävään kehitykseen kerrostaloissa (> 10 asuntoa)​

Haaste

Kaupungistuminen on jatkuvasti lisääntynyt viime vuosina.​

Tämän seurauksena kohonnut asuintilojen tarve aiheuttaa kerrostaloasumisen kasvun jatkossa kaupungeissa. Rakennussektorilla on merkittävä osuus energiankulutuksessa edustaen 40 % EU:ssa käytetystä energiasta.​

Uudet EU-direktiivit ohjaavat uusien rakennusten tehokkuutta tavoitteiden saavuttamiseksi. Tässä suhteessa lämpöpumpuilla on avainrooli tavoitteiden saavuttamisessa paitsi yksittäisissä asumuksissa myös kerrostaloissa.

Daikin, joka on ollut innovaatioiden edelläkävijä yli 90 vuotta, vastaa kerrostalojen haasteeseen tarjoamalla täysin uusiutuvan energian ratkaisuja, joiden perustana on itse kehitetyt lämpöpumpputekniikat. Matalista korkeisiin kerrostaloihin, erillisistä keskuslämmitykseen, jälkiasennuksesta uusiin rakennuksiin, Daikinilla on tarvitsemasi tuotteet, kokemus ja ratkaisu.​

Käytännön huomioita

Uusiutuvien energialähteiden käyttöä kerrostaloissa on rajoitettu käytännön ongelmien vuoksi.

Asennus pieneen tilaan

Ulko- ja sisäyksiköiden asennustila asuin- ja kerrostaloissa on rajoitettu.​

Peruskäyttäjät eivät mielellään halua käyttää tilaa parvekkeella.​

Rakentajien on huomioitava kunnalliset kaavarajoitukset, asiakkaiden odotukset sekä taloyhtiön säännöt uuden rakennuksen suunnittelussa.​

Kerrostaloissa uusiutuvan energian hyödyntämistä rajoittaa käytettävissä oleva tila katolla.

Melurajoitukset vaikuttavat lämpöpumppujen asennuspaikkaan asuinrakennuksissa.​

Lämpöpumppujen sopimaton sijoittaminen asunnon ulkopuolelle voi häiritä naapureita.​

Suurin sallittu melutaso yöllä on 35 dBA 3 m etäisyydellä naapureista.​

Lämpöpumppujen melutaso on yleinen huoli, kun yksikkö asennetaan asuntoon.​

Hiljainen laitteisto
Vesi valuu hanasta

Kuuman käyttöveden tarve on kasvussa uusissa asuinrakennuksissa.​

Omakotitalosta rivitaloihin kuuman käyttöveden tarpeen merkitys koko lämmitystarpeesta on kasvussa.​

Uudisrakentamisessa tilojen lämmityksen energiantarve alenee paremman eristyksen ansiosta.​

Siksi kuuman käyttöveden energiatehokas tuottaminen on tärkeää asuinrakennusten sähkönkulutuksen vähentämiseksi.​

Vesihygienia on varmistettava määräysten täyttämiseksi.​

Euroopan lainsäädäntö edellyttää 60 °C veden lämpötilaa jakopisteessä.​

Järjestelmän kiertoveden lämpötila voi olla yli 55 °C useimmissa laitteistoissa kuumavesivaraajalla legionellabakteerien lisääntymisen estämiseksi vedessä.​

Pariskunta tiskaamassa
Putken rakenne

Putkistojen suunnittelu korkeissa rakennuksissa edellyttää huolellista tiedostamista

Korkean lämpötilan veden (70 °C) tuottaminen ja kierrätys rakennuksessa aiheuttaa:​

 • suuria lämpöhäviöitä (jopa 40 %) jakeluputkistoissa
 • suuria hydrauliikan kustannuksia johtuen putkien suuresta koosta ja lisääntyneistä putkien eristyksistä​
bg-image

Daikinin integroidut ratkaisut kerrostaloasumiseen

Jotta asuinrakennuksissa ja kerrostaloissa voidaan käyttää kestävää ja energiatehokasta lämmitystä, Daikin yhdistää välilliset järjestelmät asuinrakennusten lämmitystuotteisiin ja tarjoaa integroidun järjestelmän, joka ratkaisee helposti korkeiden kerrostalojen käytännön huolenaiheet.

Käyttämällä Applied EWYT-B -mallia keskitettynä lämpöpumppuna, johon kytketään useita Daikin Altherma 3 WS -sisäyksiköitä, voidaan varmistaa lämmityksen ja jäähdytyksen mukavuus, kuuma käyttövesi sekä yksilöllinen lämpötilan säätö eri asunnoissa.

Järjestelmää voidaan myös täydentää Daikinin laajasta lämmönsiirtimien valikoimasta (lattialämmitys, puhallinkonvektorit), joten asiakas voi valita asuntoonsa haluamansa lämmönsiirtimen.

Lisäksi järjestelmää voi käyttää erittäin energiatehokkaasti samanaikaisessa lämmityksessä, jäähdytyksessä ja kuuman käyttöveden tuottamisessa asuntojen välisen lämmön talteenottotoiminnan ansiosta. Tämän johdosta vuotuisia CO2-päästöjä voidaan vähentää merkittävästi tavanomaisiin boilereihin verrattuna.

Miten vesikierto toimii?

Daikin Altherma asuntojen ratkaisu tarjoaa korkeisiin kerrostaloihin lämmityksen ja kuuman käyttöveden sekä tarvittaessa jäähdytyksen. Järjestelmä käsittää verkoston asunnoissa olevia vesi-vesi-lämpöpumppuja ja integroidut kuuman käyttöveden säiliöt yhdistettynä yhteiseen keskusvesikiertoon yhteisen järjestelmän muodostamiseksi. Keskusvesikiertoa voidaan lämmittää tai jäähdyttää Daikinin ilmalämpöpumpulla, jotka toimivat matalissa lämpötiloissa ja korkealla tehokkuudella.

Asunnon lämpöpumppu

Vedestä lämmön ottava Altherma lisää lämpöä asuntoihin ja tuottaa tilojen lämmityksen ja jäähdytyksen sekä kuuman käyttöveden täysin itsenäisesti
 • Autonominen lämpöpumppujärjestelmä
 • Pieni asennuksen tilantarve (60 x 65 cm)
 • Erittäin hiljainen yksikkö (ääniteho = 39 dBA)
 • Sopii kaikenlaisiin lämmönsiirtimiin

Vesilauhdutteinen lämpöpumppu liiketiloihin

Keskusvesikierto lämmitetään keskitetyllä ilmalämpöpumpulla
 • Laaja tehoalue 80 - 700 kW
 • Ekologinen ratkaisu R32-kylmäaineella
 • Tarjoaa lämmityksen ja jäähdytyksen
 • Optimoitu lämmitysratkaisu

Yhteinen lämpöpumppu

Ylläpitää keskusvesikierron lämpötilan +10...+30 °C
 • Modulaarinen ilmalämpöpumppu

 • Ekologinen ratkaisu R32-kylmäaineella

 • Laaja lämmityksen tehoalue yhdellä yksiköllä (82–670 kW)

 • Tarjoaa lämmityksen ja jäähdytyksen

Keskusvesikierto

Keskusvesikierto jakaa matalan tason lämmön koko rakennukseen käyttäen lähellä huoneenlämpöä olevaa veden lämpötilaa
 • Alimman lämpötilan verkko (10–30 °C)

 • Poistaa jakeluputkiston lämpöhäviöt ja käytävien liiallisen lämmön

 • Pienemmät putkikoot

 • Lämmön talteenotto mahdollista koko jakeluverkossa

Puhallinkonvektorit

Täydellinen matalan lämpötilan puhallinkonvektori, jossa yhdistyy tyylikäs muotoilu, pieni koko ja hiljainen käyntiääni
 • Sopii helposti kaikkiin tiloihin koon ja muotoilun ansiosta

 • Täydellinen pari matalan lämpötilan lähteille

 • Erittäin hiljainen

 • Litteä, syvyys vain 135 mm

Lattialämmitys

Uusiutuvaa lämmitystä talvella ja jäähdytystä kesällä, täydellinen uusin rakennuksiin

Vedenjäähdytin EWYT-B

Keskusvesikierto lämmitetään keskitetyllä ilmalämpöpumpulla

Daikin Altherma 3 WS

Vedestä lämmön ottava Altherma lisää lämpöä asuntoihin ja tuottaa tilojen lämmityksen ja jäähdytyksen sekä kuuman käyttöveden täysin itsenäisesti

Lisätietoja

Tarvitsetko apua?

Lisätietoja

Tarvitsetko apua?

Lisätietoja

Tarvitsetko apua?

Tarvitsetko apua?