Skip to main content

Mitä eroa on tuntuvalla ja sitoutumattomalla lämmöllä?

Kahdella lämpömuodolla on merkitystä ilmastoinnissa:

  • tuntuva lämpö
  • sitoutumaton lämpö

Tuntuva lämpö

Kun kohdetta lämmitetään, sen lämpötila nousee lisättäessä lämpöä. Lämmön lisäystä kutsutaan tuntuvaksi lämmöksi. Kun kohteesta poistetaan lämpöä ja sen lämpötila laskee, myös poistettua lämpöä kutsutaan tuntuvaksi lämmöksi. Kohteen lämpötilaa muuttavaa lämpöä kutsutaan tuntuvaksi lämmöksi.

Sitoutumaton lämpö

Kaikkien luonnon puhtaiden aineiden tila voi muuttua. Kiinteät aineet voivat muuttua nesteeksi (jää vedeksi), ja nesteet voivat muuttua kaasuiksi (vesi höyryksi), mutta tällaiset muutokset edellyttävät lämmön lisäämistä tai poistamista. Nämä muutokset aiheuttavaa lämpöä kutsutaan sitoutumattomaksi lämmöksi.

Sitoutumaton lämpö ei kuitenkaan vaikuta aineen lämpötilaan. Esimerkiksi vesi pysyy kiehuessaan 100°C-asteen lämpöisenä. Veden kiehuvana pitämistä varten lisättävä lämpö on sitoutumatonta lämpöä. Lämpöä, joka muuttaa tilaa muuttamatta lämpötilaa, kutsutaan sitoutumattomaksi lämmöksi.

Tämän eron käsittäminen on välttämätöntä sen ymmärtämiseksi, miksi jäähdytysjärjestelmissä käytetään kylmäainetta. Se selittää myös, miksi termejä "kokonaisteho" (tuntuva ja sitoutumaton lämpö) ja "tuntuva teho" käytetään yksikön jäähdytystehon määrityksessä. Jäähdytyssyklin aikana yksikön sisään muodostuu kondenssia, kun sitoutumatonta lämpöä poistetaan ilmasta. Tuntuva teho on teho, joka tarvitaan laskettaessa lämpötilaa. Sitoutumaton teho on teho, joka tarvitaan poistettaessa kosteutta ilmasta.

Lisätietoja

Tarvitsetko apua?

Lisätietoja

Tarvitsetko apua?

Lisätietoja

Tarvitsetko apua?

Tarvitsetko apua?