Skip to main content

Mitä kausittainen tehokkuus (SCOP ja SEER) on?

Kausittainen tehokkuus

Kausittainen tehokkuus on uusi tapa mitata lämmitys- ja jäähdytystekniikan todellista energiatehokkuutta kokonaisen vuoden aikana. Uuden mittaustavan ansiosta saadaan todenmukaisempi käsitys järjestelmän energiatehokkuudesta ja ympäristövaikutuksista.

Energiatehokkuuden uuden luokittelutavan määrittää EU:n energiaa käyttäviä tuotteita (ErP) koskeva direktiivi (ekosuunnitteludirektiivi), joka määrittelee ekosuunnittelun vähimmäisvaatimukset, jotka valmistajien on sisällytettävä energiaa käyttäviin tuotteisiin.

Kausittainen tehokkuus edellyttää uutta lämmitys- ja jäähdytystuotteiden luokittelujärjestelmää, jota kaikkien valmistajien on käytettävä. Vaadittavia arvoja ovat seuraavat:

  • Jäähdytyksen SEER (Seasonal Energy Efficiency Ratio) -arvo
  • Lämmityksen SCOP (Seasonal Coefficient of Performance) -arvo

Uudet kausittaiset luokitukset

Uudet kausittaiset luokitukset kuvaavat lämpöpumpun todellista energiankulutusta sen ympärivuotisen energiatehokkuuden perusteella. SEER ja SCOP kuvaavat vuotuista energiankulutusta ja tehokkuutta tyypillisessä päivittäisessä käytössä. Pitkällä aikavälillä ne huomioivat lämpötilanvaihtelut ja valmiustilajaksot antaen siten selkeän ja luotettavan kuvan tyypillisestä energiatehokkuudesta koko lämmmitys- tai viilennyskauden aikana.

Daikin-tuotteet ovat ErP:n mukaisia, koska ne on suunniteltu kausittaista tehokkuutta varten. Daikinilla on täysi valikoima ilmastointituotteita, jotka on optimoitu uusia kausittaisen tehokkuuden luokituksia varten.

Lisätietoja

Tarvitsetko apua?

Lisätietoja

Tarvitsetko apua?

Lisätietoja

Tarvitsetko apua?

Tarvitsetko apua?