Skip to main content

Mitä termit COP ja EER tarkoittavat?

Termit COP (tehokerroin) ja EER (energiatehokkuusluokka) kuvaavat ilmastointilaitteiden lämmitys- ja jäähdytystehoa. Ne osoittavat, mikä suhde yksikön tuottamalla lämmityksellä tai jäähdytyksellä on sen luonnissa tarvittavaan sähköön. Jos ilmastointilaite tuottaa 5 kW lämpöä 1 kW:llä sähköä, sen COP on 5,0. Jos ilmastointilaite tuottaa 5 kW jäähdytystä 1 kW:llä sähköä, sen EER on myös 5,0. Mitä suuremmat COP ja EER ovat, sitä energiatehokkaampi laitteisto on.

Daikinin on sertifioituna jäsenenä EUROVENTissä. Eurovent on vaikutusvaltainen ja kansainvälinen valmistajaorganisaatio, joka on sitoutunut parantamaan ilmastointistandardeja Euroopan markkinoilla. Tämän tueksi EUROVENTin jäsenten tuotteita testataan perusteellisesti riippumattomissa laboratorioissa. Osallistumalla testausohjelmaan Daikin takaa asiakkaille, että sen tuotteilleen ilmoittamat COP- ja EER-arvot ovat sekä tarkkoja että yksiselitteisiä.

Lisätietoja

Tarvitsetko apua?

Lisätietoja

Tarvitsetko apua?

Lisätietoja

Tarvitsetko apua?

Tarvitsetko apua?