Mitä kylmäainekierrolla tarkoitetaan?

Ilmastointilaite toimii jääkaapin tavoin. Kylmäaine virtaa järjestelmän läpi ja muuttaa tilaa. Kylmäainekierrossa on neljä prosessia.

Prosessit:

1 Ilmastointilaitteen ydin on kompressori, joka pumppaa kylmäainetta järjestelmään. Ennen kompressoria kylmäaine on kaasua alhaisella paineella. Kompressorin vuoksi kaasun paine nousee korkeaksi. Sitten se lämpenee ja virtaa kohti lauhdutinta.

2 Lauhduttimessa lämmin suurpaineinen kaasu vapauttaa lämmön ulkoilmaan ja muuttuu viilennetyksi suurpaineiseksi nesteeksi.

3 Suurpaineinen neste kulkeutuu paisuntaventtiilin läpi, mikä vähentää painetta. Tällöin lämpötila laskee jäähdytetyn tilan lämpötilan alapuolelle. Tuloksena on kylmä, pienipaineinen kylmäaine.

4 Pienipaineinen kylmäaine virtaa höyrystimeen, jossa se ottaa lämpöä sisäilmasta haihduttamalla ja muuttuu pienipaineiseksi kaasuksi. Kaasu virtaa takaisin kompressoriin, jossa kierto alkaa uudelleen alusta.

Lämpöpumpun osalta kierto voidaan muuttaa käänteiseksi.