Skip to main content

Mitä kylmäainekierrolla tarkoitetaan?

Ilmastointilaite toimii jääkaapin tavoin. Kylmäaine virtaa järjestelmän läpi ja muuttaa tilaa. Kylmäainekierrossa on neljä prosessia.

Prosessit:

1 Ilmastointilaitteen ydin on kompressori, joka pumppaa kylmäainetta järjestelmään. Ennen kompressoria kylmäaine on kaasua alhaisella paineella. Kompressorin vuoksi kaasun paine nousee korkeaksi. Sitten se lämpenee ja virtaa kohti lauhdutinta.

2 Lauhduttimessa lämmin suurpaineinen kaasu vapauttaa lämmön ulkoilmaan ja muuttuu viilennetyksi suurpaineiseksi nesteeksi.

3 Suurpaineinen neste kulkeutuu paisuntaventtiilin läpi, mikä vähentää painetta. Tällöin lämpötila laskee jäähdytetyn tilan lämpötilan alapuolelle. Tuloksena on kylmä, pienipaineinen kylmäaine.

4 Pienipaineinen kylmäaine virtaa höyrystimeen, jossa se ottaa lämpöä sisäilmasta haihduttamalla ja muuttuu pienipaineiseksi kaasuksi. Kaasu virtaa takaisin kompressoriin, jossa kierto alkaa uudelleen alusta.

Lämpöpumpun osalta kierto voidaan muuttaa käänteiseksi.

Lisätietoja

Tarvitsetko apua?

Lisätietoja

Tarvitsetko apua?

Lisätietoja

Tarvitsetko apua?

Tarvitsetko apua?