Ulkoyksiköstä poistuu vettä tai höyryä

Lämmitystilassa aktivoituva sulatustoiminto poistaa jäätä, jolloin se muuttuu vedeksi tai höyryksi. Myös lämmitystoiminnon aikana vapautuu pieni määrä vettä.