Joissakin näytöissä tekstin koko näyttää olevan liian suuri, jolloin tekstiä häviää näytöstä.

Tarkista, että älypuhelimen fonttikoon asetus on normaali (Normal).

”Settings” → ”Accessibility” → ”Font size”