Laitteeni tarrassa on jätesäiliön kuva, mitä se tarkoittaa?

FAQ-onlinecontroller-dustbin.jpg

Tuotteesi on merkitty tällä symbolilla. Symboli tarkoittaa sitä, että sähköisiä ja elektronisia tuotteita ei saa laittaa lajittelemattoman talousjätteen joukkoon.

Älä yritä purkaa järjestelmää itse: tuotteen ja muiden osien purkamisen voi suorittaa vain pätevä asentaja paikallisen ja kansallisen lainsäädännön mukaisesti.

Tuote ja jätteet on käsiteltävä erityisessä laitoksessa uudelleenkäyttöä, kierrätystä ja keräystä varten.

Suojele ympäristöä ja ihmisten terveyttä varmistamalla asianmukainen hävittäminen. Pyydä lisätietoja asentajalta tai paikallisilta viranomaisilta.