Mikrotietokoneen ohjaamassa kuivassa tilassa sisäyksikön puhallin toimii L-tasolla minuutin ajan, kun ulkoyksikkö (kompressori) ei ole toiminnassa

Valvontatoiminto käyttää sisäyksikön puhallinta pakottamalla minuutin ajan.