Skip to main content

Haluan sammuttaa yksikköni tai muuttaa sen asetusarvoa Daikin Residential Controller -sovelluksella, mutta sovellus ei salli sitä. Miksi?

Riippuen Daikin-yksikön tilasta sen tietyt ohjaustoiminnot on estetty. Ohjaustoiminnot, joita ei voi tehdä, näkyvät harmaina.

Jos asentajan tila on aktiivinen yksikön käyttöliittymässä, yksikön täysi hallinta on estetty turvallisuussyistä. Asentajan tila poistuu automaattisesti käytöstä jonkin ajan kuluttua. Jos näin ei tapahdu, pyydä asennusliikettä poistamaan tila.

Kun yksikkö on virhetilassa, kaikki ohjaukset paitsi [PÄÄLLE/POIS] on estetty turvallisuussyistä.

Jos yksikkö virhetilan jälkeen siirtyy hätäkäyttötilaan (automaattisesti tai manuaalisesti käyttäjän vahvistuksen jälkeen, asetuksista riippuen), ohjauksen estot poistetaan ja täysi ohjaus on taas käytettävissä. Huomaa, että yksikön siirtyminen hätäkäyttötilaan manuaalisesti edellyttää manuaalista toimea yksikön käyttöliittymässä, joten käyttäjän on oltava fyysisesti yksikön luona.

Jos yksikössä on käytössä lomatila, myös tällöin kaikki ohjaukset on estetty. Saat ohjaukset käyttöön poistamalla lomatilan käytöstä.

Yksikön tilan voi tarkistaa napauttamalla ohjausnäytön kellokuvaketta.

Huomaa, että tietyt Daikin Altherma -lämpöpumppuyksiköt ovat vain osittain yhteensopivia Daikin Residential Controller -sovelluksen kanssa. Tämän tuloksena voi olla ei-aktiivinen tai harmaa käyttöympyrä. Katso yleiskuvaus eri yksiköiden tukemista toiminnoista yhteensopivuusmatriisista compatibilityMatrix.xlsx.

Lisätietoja

Tarvitsetko apua?

Lisätietoja

Tarvitsetko apua?

Lisätietoja

Tarvitsetko apua?

Tarvitsetko apua?