Saan virheilmoituksen, jossa on virhekoodi ”10000”. Mitä se tarkoittaa?

Daikin Online Controller voidaan asentaa multi-sisäyksikköjärjestelmiin. Multi-sisäyksikköjärjestelmien yhteydessä sisäyksiköt eivät voi toimia yhteensopimattomissa toimintatiloissa (esim. jäähdytys ja lämmitys). Kun toimintatiloja vaihdetaan, prioriteetti on ensisijaisella yksiköllä (katso lisätietoja sisäyksikön käyttöoppaasta). Muut kuin ensisijainen yksikkö asetetaan valmiustilaan, jos toimintatila ei vastaa ensisijaisen sisäyksikön valittua toimintatilaa.

FAQ-onlinecontroller-error message with error code.png