En voi määrittää verkon lisäasetuksia. Painike “Set” ei ole käytettävissä.

Salasanan sallitut merkit ovat a - z, A - Z ja 0 - 9. Salasanan pituuden on oltava 8 - 16 merkkiä.