Skip to main content

Lämmitystoiminto: Miten tuntiajastus toimii?

Asiakas voi ohjelmoida jokaiselle viikonpäivälle ajan, jolloin järjestelmän tulee lämmittää vettä määritettyyn asetuspisteeseen. Asiakas voi määrittää 2 eri asetuspistettä: Eco ja Comfort. 

  • Eco-asetuspiste voi olla esimerkiksi 50 °C ja Comfort 60 °C. Asiakas voi muuttaa näitä asetusarvoja.

Yhdelle päivälle määritetty ajastus voidaan helposti kopioida muille päiville.

Miten asiakas määrittää Eco- ja Comfort-asetuspisteet?

 

     

Miten uudelleenlämmitystoiminto toimii?

Kun uudelleenlämmitystilassa lämminvesivaraajan lämpötila laskee tietyn arvon alle, toiminto lämmittää jatkuvasti, kunnes saavutetaan asiakkaan määrittämä lämpötila (esimerkiksi 50 °C). Varaajan lämpötila, joka käynnistää lämmityksen, vaihtelee useiden tekijöiden perusteella, kuten halutun asetuspisteen.

Esimerkki toiminnasta uudelleenlämmitystilassa:

 

Varoitus: Uudelleenlämmitystila on mahdollinen, mutta sitä ei suositella, koska se edellyttää enemmän järjestelmän käyttötunteja. Tämä voi heikentää pitkän aikaväli luotettavuutta ja voi vaikuttaa huoneenlämpötilan mukavuuteen (jos prioriteetiksi on asetettu kuuma käyttövesi) tai heikentää tehokkuutta (jos prioriteetiksi on asetettu ilmastointi).

 

Miten asiakkaat voivat säätää varaajan halutun lämpötilan asetuspisteen uudelleenlämmitystilassa?

Sen voi tehdä kahdella tavalla:

1) Veden lämpötilan tarkastelunäytössä. TIEDOKSI, voit muuttaa asetuspisteen tässä näytössä vain uudelleenlämmitystilassa.

a. Kuuman käyttöveden senhetkinen lämpötila

b. Kuuman käyttöveden tarvittava lämpötila

2) MMI2:n valikko [5.4] - Haluttu lämpötila uudelleenlämmitystilassa.

Miten tuntiajastus + uudelleenlämmitystoiminto toimii?

Se on kahden edellä kuvatun toiminnon yhdistelmä: järjestelmä lämmittää ajastettuun aikaan määritettyjen asetuspisteiden mukaisesti (Comfort ja/tai Eco). Kun vettä kulutetaan, varaaja uudelleenlämmittää sen varmistamiseksi, että lämpötila säilyy uudelleenlämmityksen asetuspisteessä.

Tt = Varaajan lämpötila
t = Tunti

 

Sään mukainen asetuspiste 

Edellä näemme kolme kiinteää asetuspistettä, jotka asiakas voi määrittää: Comfort, Eco ja Reheat.

Asentaja voi lisäasetuksissa määrittää Comfort-asetuspisteen säästä riippuvaiseksi kiinteän sijasta:

 

Sään mukainen käyrä (WD-käyrä) - selitys käyttöoppaassa

Katso uusin käyttöopas täällä.

 

Kun sään mukainen valinta on käytössä, varaajan haluttu lämpötila määräytyy automaattisesti ulkoilman keskimääräisen lämpötilan perusteella.

 

Tuntiajastuksessa tai ajastetussa + uudelleenlämmitystilassa

  • Varaajan Comfort-lämpötila riippuu säästä

sään mukaisen käyrän perusteella. Eco- ja uudelleenlämmitystilan lämpötila EIVÄT riipu säästä.

 

Vain uudelleenlämmitystilassa

  • Varaajan haluttu lämpötila riippuu säästä sään mukaisen käyrän perusteella eikä asiakas voi säätää lämpötilaa.

     

Miten päättää, milloin järjestelmän tulisi priorisoida ilmastointia ja milloin kuuma käyttövettä

Mukavan lämpötilan tarve on tärkeämpää tiettyinä kuukausina, joten järjestelmä voidaan ohjelmoida asiakkaan toiveiden mukaisesti kuukausitasolla. Asiakas voi muuttaa ohjelmaa milloin vain.

 

Varoitus: jos varaajan sähkölämmitin tuottaa aina lämpökuorman kuumalle käyttövedelle, koska prioriteetiksi on asetettu ilmastointi, sähkönkulutus on suurempi. Näinä kuukausina on tärkeää käyttää kuuman käyttöveden tuntiajastusta, kun ilmastointia ei tarvita. Esimerkiksi yöllä tai kun ketään ei ole kotona.

 

Mitkä ovat lämminvesivaraajan lämmitystilat?

  • Tehokas tila:

Lämpöpumppu lämmittää veden 50 °C tilaan, ja sähkölämmitin 50–70 °C. Tällä on energiatehokkuusluokka A (molemmille lämminvesivaraajille).

 

  • Nopea tila:

Nopeassa tilassa on kolme eri ajastusvaihtoehtoa: 

1) Taloudellinen: sähkölämmitin käynnistyy 30 minuuttia lämpöpumpun jälkeen.

2) Normaali: sähkölämmitin käynnistyy 20 minuuttia lämpöpumpun jälkeen.

3) Turbo: sähkölämmitin käynnistyy 10 minuuttia lämpöpumpun jälkeen.

 

  • Tehokas toiminta:

Tehokasta toimintaa ei voi ohjelmoida. Se on erityisvalinta, jota käytetään, kun kuuma vesi on lämmitettävä heti. Tällä valinnalla vettä voidaan lämmittää jopa 50 % nopeammin kuin tehokkaassa tilassa. Toiminto lämmittää veden Comfort-asetuspisteeseen. Sähkölämmitin käynnistyy samalla kuin lämpöpumppu.

 

Lisätietoja

Tarvitsetko apua?

Lisätietoja

Tarvitsetko apua?

Lisätietoja

Tarvitsetko apua?

Tarvitsetko apua?