Skip to main content

Daikin-lämpöpumppujen yleisimmät vikakoodit

Ongelmatilanteiden selvittämisen voi aloittaa tarkistamalla ilmalämpöpumpun kauko-ohjaimella mahdolliset vikakoodit. Ongelmatilanteessa käyttöliittymään tulee näkyviin vikakoodi. Ota aina yhteyttä Daikinin valtuutettuun asentajaan ongelmatilanteiden selvittämiseksi ja korjaamiseksi.

Näin luet vikakoodit Daikin-lämpöpumpun kaukosäätimellä

 1. Pidä kaukosäätimen CANCEL-painike painettuna noin 5 sekunnin ajan, kunnes näytöllä vilkkuu 00
 2. Selaa vikakoodit läpi painelemalla CANCEL-painiketta siihen saakka, kunnes kuulet jatkuvan äänimerkin. Lue sitten vikakoodi kaukosäätimen näytöltä. Lyhyt äänimerkki ja kaksi peräkkäistä äänimerkkiä osoittavat ei-vastaavia koodeja. 
 3. Poistu vikakoodinäytöstä pitämällä CANCEL-painike painettuna 5 sekunnin ajan. Vikakoodinäytöstä poistutaan automaattisesti minuutin kuluttua, jos muita painikkeita ei paineta ennen sitä.  

Tärkeimmät Daikin-lämpöpumppujen vikakoodit

Järjestelmä

 • 00 Normaali
 • U0 Liian vähän kylmäainetta
 • U2 Ylijännite tunnistettu
 • U4 Tiedonsiirtovirhe sisä- ja ulkoyksikön välillä 

Sisäyksikkö

 • A1 Sisäyksikön piirilevyn poikkeava toiminta 
 • A6 Puhaltimen poikkeava toiminta
 • AH Flash Streameriin poikkeava toiminta
 • C4 Sisälämmönvaihtimen lämpötila-anturin poikkeava toiminta 
 • C7 Etupaneelin avaus- tai sulkemisvirhe. Tarkista, että sisäyksikön etupaneeli on kiinni. 
 • C9 Sisäyksikön lämpötila-anturin poikkeava toiminta
 • CC Kosteusanturin poikkeava toiminta

Ulkoyksikkö

 • EA 4-tieventtiili poikkeava toiminta
 • E1 Ulkoyksikön piirilevyn poikkeava toiminta
 • E5 Kompressorin poikkeava toiminta
 • E6 Kompressorin toiminta estetty
 • E7 Ulkoyksikön puhaltimen toiminta estetty
 • E8 Sähkön syötön ylijännite
 • F3 Liian korkea kuumakaasun lämpötila 
 • F6 Jäähdytystoiminnon korkeapainehälytys 
 • H8 Virta-anturin poikkeava toiminta
 • H9 Ulkolämpötila-anturin poikkeava toiminta
 • J3 Kuumakaasu-anturin poikkeava toiminta
 • J6 Ulkoyksikön kennon lämpötila-anturin poikkeava toiminta
 • L5 Invertterin poikkeava toiminta
 • F8 Kompressorin poikkeava lämpötila

Lisätietoja

Tarvitsetko apua?

Lisätietoja

Tarvitsetko apua?

Lisätietoja

Tarvitsetko apua?

Tarvitsetko apua?