Skip to main content

Tietoja ekologisesta siirtymästä, hiilestä irtautumisesta ja LVI-järjestelmistä

Ilmastonmuutos on saanut monet tahot havahtumaan siihen, että ihmiskunnalla on maailma, jossa elämme. Tarve säilyttää ja suojella ympäristöä on tuottanut joukon sääntöjä, ohjelmia ja toimenpiteitä, joita on vuosien mittaan toteutettu. Eräs näistä on Euroopan Vihreän kehityksen ohjelma – Euroopan komission laatima joukko käytäntöjä, joiden tavoitteena on saattaa Euroopan unioni (EU) ilmastoneutraaliksi vuoteen 2050 mennessä.

Hiilineutraalius on aihe, joka koskee monia eri aloja, rakennusala mukaan lukien.

EU:n mukaan rakennusala vastaa noin 40 % energiankulutuksesta ja 36 % CO2-päästöistä EU-alueella.

Siksi EU päättä vuonna 2021 yhdenmukaistaa rakennusten energiatehokkuuden määräykset Euroopan Vihreän kehityksen ohjelmaan ja tehdä EU:n rakennuskannasta hiilineutraali vuoteen 2050 mennessä.

 

LVI-alan haasteet

Tässä yhteydessä tilojen ilmastointi (jäähdytys ja lämmitys) on tunnistettu suureksi tekijäksi rakennusten energiankulutuksessa (80%) sekä globaalissa lämpenemisessä.

Skenaario on suuri haaste koko LVI-alalle: miten tarjota edistyksellisempiä vaihtoehtoja perinteisille tilojen ilmastointitekniikoille kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseksi.

Tämän varmistamiseksi LVI-alan tulee kehittää jäähdytys- ja lämmitysratkaisuja, jotka täyttävät vaativien LVI-projektien vaatimukset ja samalla:

  • kuluttavat hyvin vähän energiaa
  • vähentävät ratkaisevasti CO2-päästöjä ja
  • käyttävät kylmäaineita, joilla on pienin vaikutus ympäristöön.

Koska 40 % Euroopan energiankulutuksesta aiheutuu rakennuskannasta ja 80 % rakennusten energiankulutuksesta aiheutuu ilmastointi- ja lämmitysjärjestelmistä, näiden järjestelmien kehittäminen on tarpeen energiankulutuksen ja siitä aiheutuvan ympäristövaikutuksen vähentämiseksi. Tämä voidaan saavuttaa ainoastaan vaihtamalla perinteiset järjestelmät tehokkaimpiin ratkaisuihin, jotka vähentävät ympäristövaikutuksia alentamalla energiankulutusta sekä suoria ja välillisiä päästöjä.

 

Daikinin panostus

Daikin tarjoaa luotettavia ja korkealaatuisia tuotteita. Brändi on lisäksi alalla hyvin tunnettu siitä, että se kehittää edistyksellistä tekniikkaa, jonka tavoitteena on minimoida ilmastoinnin vaikutukset ympäristöön.

Yhtiön perustamisesta lähtien se on keskittynyt kehittämään tekniikkaa, joka auttaa ratkaisemaan sosiaalisia ja yhteisöllisiä ongelmia samalla kun se lisää liiketoimintaa. Konsernin tavoitteena on täyttää odotukset ja luottamus maailmanlaajuisesti globaalina yrityksenä, joka tukee ihmisten terveyttä ja mukavuutta ja luo samalla uutta arvoa ympäristölle sekä vähentää ihmisten vaikutusta. Siksi Daikin kiinnittää erityistä huomiota vastuullisten ja erittäin tehokkaiden tekniikoiden kehittämiseen ja pyrkii jatkuvasti vähentämään tuotantoprosessien ympäristövaikutuksia.

Daikin-konsernin osana Daikin Applied Europe tavoittelee kestävää kehitystä varmistamalla, että sen tehtaat ovat vähentäneet energiankulutusta ja käyttävät ainoastaan sertifioitua vihreää energiaa, joka on tuotettu uusiutuvista lähteistä. Tällä varmistetaan tuotantoprosessien ympäristövaikutusten minimointi. 

Lisäksi Daikin välillisten järjestelmien tuotteet, samoin kuin kotitalouskäyttöön tarkoitetut, on suunniteltu tuottamaan markkinoiden parhaan suorituskyvyn energiatehokkuuden osalta.

Tätä tavoitellaan jatkuvasti kehittämällä omaa teknologiaa, joka myös parantaa Daikinin vedenjäähdyttimien ja lämpöpumppujen suorituskykyä.

Esimerkiksi Daikinin ruuvikompressorissa on optimoitu ruuviprofiili, jolla voidaan käyttää matalan GWP-arvon (lämmitysvaikutus) kylmäaineita ja tuottaa erittäin korkeita energiatehokkuustasoja.

Lue täällä lisää Daikinin invertteriohjatuista yksiruuvikompressoreista

Lisäksi Daikinin invertteritekniikka, joka sisältyy moniin Daikinin vedenjäähdyttimiin ja lämpöpumppuihin, vähentää kulutusta optimoimalla energiankulutuksen ja eliminoimalla energiahävikin.

Lue täällä lisää siitä, miten Daikin toimitti teknologian negatiivisten CO2-päästöjen datakeskukseen

Kaikkien näiden ratkaisujen tavoitteena on auttaa vähentämään LVI-tekniikan vaikutuksia ympäristöön tarjoamalla uuden sukupolven tekniikoita, jotka ovat 32 % tehokkaampia kuin perinteiset tekniikat ja voivat muuttaa lämmitysjärjestelmät jopa 30 % tehokkaammiksi kuin perinteiset järjestelmät, kuten lämminvesivaraajat.

Lisäksi Daikin laajentaa kiertotalouden toimintatapaa kylmäaineiden talteenottoon.

Daikinin Loop-ohjelmassa kylmäaineet, kuten R-410a, R134a ja R-32 otetaan talteen, regeneroidaan ja käytetään uudelleen, millä eliminoidaan kylmäaineiden käyttöiän lopun hävittämisen ympäristövaikutus.

Lue täällä lisää Daikinin Loop-ohjelmasta

Aiheeseen liittyvät artikkelit

Lisätietoja

Tarvitsetko apua?

Lisätietoja

Tarvitsetko apua?

Lisätietoja

Tarvitsetko apua?

Tarvitsetko apua?