Skip to main content

Kieltääkö EU ilmalämpöpumppujen käytön?

Uutinen EU-komission tiukentuvasta F-kaasujen, eli kylmäaineina käytettävien fluorattujen hiilivetyjen tiukemmasta säätelystä hämmästytti monia lämpöpumppujen omistaja. Merkitseekö ehdotus ilmalämpöpumppujen kieltämistä? 

Lyhyt vastaus on: lämpöpumppuja ei kielletä, eikä myöskään vanhojen lämpöpumppujen käyttöä rajoiteta.

Huhtikuussa 2022 annetun ehdotuksen mukaan kotitalouksien alle 3 kiloa kylmäainetta sisältävissä lämpöpumpuissa kiellettäisiin vuodesta 2025 sellaisten kylmäaineiden käyttö, jonka lämmityspotentiaali on yli 750. Lämmityspotentiaali (engl. Global Warming Potential, GWP) kertoo, kuinka paljon lämpöenergiaa kasvihuonekaasu vangitsee ilmakehään tietyksi ajanjaksoksi suhteessa hiilidioksidiin. 

Uusi rajoitus tulisi todellakin sulkemaan markkinoilta pois ilmalämpöpumppuja, mutta vain sellaisia laitteita joiden kylmäaineen lämmityspotentiaali on huomattavan suuri. Tarkoitus on vähentää F-kaasujen käyttöä niissä laitteissa, joissa ympäristöystävällisempiä kylmäaineita on käytettävissä.

”Lämpöpumppujen merkitys rakennusten energiatehokkuudelle ja sitä kautta myös hiilidioksidipäästöjen vähentämiselle on valtava. Lämpöpumpulla pystytään vähentämään kiinteistön energiankulutusta yksinkertaisilla toimenpiteillä jopa kolmannekseen aiemmasta. Suomalaiset ovat olleet lämpöpumppujen käytössä edelläkävijöitä Keski-Eurooppaan verrattuna”, Daikin Finlandin toimitusjohtaja Mikko Ropponen sanoo. 

Daikinin ilmalämpöpumput ovat jo tulevien säädösten mukaisia

Daikinin ilmalämpöpumpuissa käytetään Daikinin itse kehittämää R32-kylmäainetta, joka on merkittävästi ympäristöystävällisempää kuin perinteiset kylmäaineet. R32:n lämmityspotentiaali on 675, joka on vain noin kolmannes aiemmin yleisesti käytettyjen R410A- ja R32-kylmäaineiden lämmityspotentiaalista. 

Asetusehdotus ei myöskään vaikuta jo käytössä oleviin laitteisiin, joten niiden käyttöä voi jatkaa aiempaan tapaan. Kylmäaineen lämmityspotentiaalilla ei myöskään ole vaikutusta ilmastoon, jos kylmäainetta ei päästetä karkaamaan järjestelmästä. Jos laitetta huolletaan tai se poistetaan käytöstä, niin huoltoliike ottaa vanhan kylmäaineen talteen eikä sitä päästetä ilmaan. 

Tavoitteena mahdollisimman laaja ympäristöystävällisen R32-kylmäaineen käyttö

Jos yleisimmin käytössä oleva R-410A on kylmäaine vaihdettaisiin kokonaan R-32:ksi, kylmäaineina käytettävien HFC-yhdisteiden eli fluorihiilivetyjen vaikutus ilmaston lämpenemiseen vuonna 2030 vähenisi noin 800 miljoonan tonnin (19%) hiilidioksidiekvivalentilla verrattuna R-410A:n jatkuvaan käyttöön. 

Koska tavoitteena on R-32:n mahdollisimman laaja käyttö koko maailmassa, Daikin ei vain valmista ja myy kylmäainetta, vaan tarjoaa myös teknistä apua kehittyville maille kylmäaineiden ympäristövaikutusten vähentämiseksi. 

Lue lisää: Uusi R32-kylmäaine säästää rahaa ja ympäristöä

Lisätietoja

Tarvitsetko apua?

Lisätietoja

Tarvitsetko apua?

Lisätietoja

Tarvitsetko apua?

Tarvitsetko apua?