Skip to main content

Daikin ja Metropolia kasvattavat yhdessä tulevaisuuden osaajia

Daikin ja Metropolia-ammattikorkeakoulu ovat tehneet sopimuksen molemminpuolisen työelämäyhteistyön käynnistämisestä. Tavoitteena on laajentaa erityisesti tekniikan sekä kiinteistö- ja rakennusalan tulevien ammattilaisten osaamista ja kasvattaa Daikinin tunnettuutta alan opiskelijoiden keskuudessa.

Yhteisen tekemisen myötä opiskelijat kerryttävät käytännön työelämän osaamista vastuullisista ilmastointi-, lämmitys- ja ilmanvaihtoratkaisuista esimerkiksi alan kesä- ja työharjoitteluiden sekä opintojaksoyhteistyön ja luentovierailujen kautta. Daikinin kansainvälinen toiminta mahdollistaa sen, että opiskelijat saavat kosketuksen myös yritysmaailman kansainväliseen tekemiseen. Lisäksi kumppanuus avaa yhteisiä tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan mahdollisuuksia Metropolian innovaatiokeskittymien tai hankkeiden parissa.

Daikinin toimitusjohtaja Mikko Ropponen näkeekin tuoreen oppilaitostyhteistyön arvokkaana, sillä se toimii rekrytoinnin tukena ja avaa räätälöityjä ratkaisuja henkilöstön asiantuntijuuden kehittämiseen läpi urapolun.

”Tahdomme tarjota Metropolian opiskelijoille näköalapaikan nopeasti kehittyvälle toimialalle ja olla läsnä opiskelijoiden arjessa osana heidän opintojaan ja innovaatioprojektejaan. Näemme, että molemminpuolinen yhteistyö mahdollistaa käytännön ja teorioiden monipuolisen tarkastelun ja testailun. Haluamme olla alan osaamisen kärjessä ja tämä varmistuu, kun henkilökuntamme pääsee täydennyskoulutuksiin ja säännöllisesti päivittämään asiantuntijuuttaan”, kertoo Ropponen.

Kuvassa Janne Salonen ja Jorma Säteri Metropoliasta, Mikko Ropponen Daikinilta, Simo Mustila Metropoliasta, Jussi Kummu Daikinilta sekä Katariina Rönnqvist Metropoliasta.

Kuvassa Janne Salonen ja Jorma Säteri Metropoliasta, Mikko Ropponen Daikinilta, Simo Mustila Metropoliasta, Jussi Kummu Daikinilta sekä Katariina Rönnqvist Metropoliasta.

Monipuolisia uramahdollisuuksia kansainvälisessä yrityksessä

Yhteistyö Metropolian kanssa on linjassa Daikinin strategisten tavoitteiden kanssa, ja talossa odotetaan innolla yhteistyön mukanaan tuomia synergioita. Maailman johtavana lämpöpumppuvalmistajana ja sisäilmastoratkaisujen tarjoajana Daikin tarjoaa Metropolian opiskelijoille konkreettisia valmiuksia päästä kehittämään alan ratkaisuja ja innovaatioita, joilla vähennetään energiankulutusta ja lisätään kiinteistöjen käyttäjien asumismukavuutta.

Harjoitteluiden ja yhteistyöprojektien myötä opiskelijat saavat käsityksen viimeisimmistä ilmastointi-, ilmanvaihto- ja lämmityslaitteista jo opiskeluaikana ja voivat tutustua Daikiniin mahdollisena tulevaisuuden työnantajana. Vuodesta 1968 lähtien Suomessa toimineessa Daikinissa ajatellaan, että huippulaatuiset tuotteet ja palvelut ovat lahjakkaiden osaajien ansiota. 

Yritysyhteistyö tukee oppimista 

Metropolian ICT ja tuotantotalous -osaamisalueista vastaava päällikkö Janne Salonen on tyytyväinen ilmastoinnin ja ilmanvaihdon innovaatioiden edelläkävijän kumppanuuden avaamista monista mahdollisuuksista. Tiiviin yritysyhteistyön ansiosta korkeakoulussa päästään sisäilmastoratkaisujen kehityksen ytimeen ja aitojen työelämälähtöisten asioiden äärelle. Samalla vauhditetaan muutosta kohti kestävämpää yhteiskuntaa kouluttamalla vastuullisten sisäilmastoratkaisujen asiantuntijoita.

”Yhdessä Daikinin kanssa meidän on mahdollista tuoda opetukseen uutta käytännön tason osaamista ja antaa mahdollisuuksia oppia alasta aidoin esimerkein. Metropolian kattavat täydennyskoulutusmahdollisuudet auttavat myös varmistamaan Daikinin henkilöstön tulevaisuuden kilpailukyvyn varmistavan osaamisen”, toteaa Salonen.

Lisätietoja

Tarvitsetko apua?

Lisätietoja

Tarvitsetko apua?

Lisätietoja

Tarvitsetko apua?

Tarvitsetko apua?