Tekniset tiedot tuotteelle SB.RKXYQ-T8

SB.RKXYQ5T8
Järjestelmä Lämmönvaihdinyksikkö   RDXYQ5T8
  Kompressoriyksikkö   RKXYQ5T8
Recommended combination 4 x FXSQ32A2VEB
Jäähdytysteho Prated,c kW 14.0 (1)
Lämmitysteho Prated,h kW 10.4
SCOP 3.8
SEER 5.1
Space cooling A olosuhteet (35°C - 27/19) EERd   2.4
    Pdc kW 14.0
  B olosuhteet (30°C - 27/19) EERd   4.0
    Pdc kW 10.3
  C olosuhteet (25°C - 27/19) EERd   6.5
    Pdc kW 6.6
  D olosuhteet (20°C - 27/19) EERd   9.4
    Pdc kW 4.8
Tilojen lämmitys (Keskimääräinen ilmasto) TBivalent COPd (ilmoitettu COP)   2.2
    Pdh (ilmoitettu lämmityksen huipputeho) kW 10.4
    Tbiv (bivalent temperature) °C -10.0
  TOL COPd (ilmoitettu COP)   2.2
    Pdh (ilmoitettu lämmityksen huipputeho) kW 10.4
    Tol (käyttölämpötilaraja) °C -10.0
  Olosuhteet A (-7°C) COPd (ilmoitettu COP)   2.4
    Pdh (ilmoitettu lämmityksen huipputeho) kW 9.2
  B olosuhteet 2°C) COPd (ilmoitettu COP)   3.3
    Pdh (ilmoitettu lämmityksen huipputeho) kW 5.6
  C olosuhteet (7°C) COPd (ilmoitettu COP)   7.1
    Pdh (ilmoitettu lämmityksen huipputeho) kW 3.6
  D olosuhteet 12°C) COPd (ilmoitettu COP)   5.2
    Pdh (ilmoitettu lämmityksen huipputeho) kW 4.1
Tehoalue HP 5
Kytkettävien sisäyksiköiden enimmäismäärä 10 (3)
Sisäyksikön liitäntätehoindeksi Min.   62.5
  Maks.   162.5
Puhallin Staattinen paine Maks. Pa 150
Toimintalämpötila-alue Jäähdytys Min. °CDB -5.0
    Maks. °CDB 46.0
  Lämmitys Min. °CWB -20.0
    Maks. °CWB 15.5
Äänen tehotaso Jäähdytys Nimell. dBA 77.0 (4)
Kylmäaine Type   R-410A
  GWP   2,087.5
Putkistoliitännät Kompres.mod.(CM) ja lämmönvaiht. Mod.(HM) välillä Neste Ulkohalkaisija mm 12.7
    Kaasu Ulkohalkaisija mm 19.1
    Putkiston pituus Maks. m 30.0
  Kompres.mod.(CM) ja sisäyksiköiden(IU) välillä Neste Ulkohalkaisija mm 9.52
    Kaasu Ulkohalkaisija mm 15.9
  Putkiston kokonaispituus Järjestelmä Todellinen m 140 (6)
Huomautukset (1) - Jäähdytys: sisälämpötila 27°CDB, 19°CWB, ulkolämpötila 35°CDB; putkiston ekvivalenttipituus: 7,5 m; korkeusero: 0m
  (2) - Lämmitys: sisälämpötila 20°CDB; ulkolämpötila 7°CDB, 6°CWB, kylmäaineputkiston ekvivalenttipituus: 7,5 m; korkeusero: 0m
  (3) - Todellinen yksiköiden lukumäärä määräytyy sisäyksikön tyypin mukaan (VRV DX-sisäyksikkö jne.) sekä järjestelmän liitäntäsuhteen rajoituksesta (; 50 % ≤ CR ≤ 130 %).
  (4) - Äänen tehotaso on absoluuttinen arvo, joka ilmaisee äänilähteen synnyttämän tehon.
  (5) - Äänen painetaso on suhteellinen ja määräytyy etäisyyden ja akustiikan mukaan. Lisätietoja on äänitasopiirustuksissa.
  (6) - Katso kylmäaineputken valintaohjeet tai asennusohje
  (7) - RLA perustuu seuraaviin: sisälämpötila 27°CDB, 19°CWB, ulkolämpötila 35°CDB
  (8) - MSC merkitsee enimmäisvirtaa kompressorin käynnistyksessä. Yksikkö käyttää ainoastaan invertterikompressoreita. Käynnistysvirta on aina ≤ enimmäiskäyntivirta.
  (9) - Standardin EN/IEC 61000-3-12 mukaan voi olla tarpeen varmistaa jakeluverkoston operaattorilta, että laitteisto on kytketty vain syöttöön Ssc ≥ minimi Ssc
  (10) - MCA:ta on käytettävä oikean asennusjohdotuskoon valitsemiseksi. MCA-arvoa voidaan pitää enimmäiskäyntivirtana.
  (11) - MFA:n avulla valitaan virrankatkaisin ja maavikavirtapiirin katkoja (maavuotopiirin katkaisin)
  (12) - TOCA merkitsee kunkin OC-sarjan yhteisarvoa.
  (13) - FLA tarkoittaa puhaltimen nimelliskäyntivirtaa
  (14) - Suurin sallittu jännitteen vaihtelu vaiheiden välillä on 2 %.
  (15) - Jännitealue: yksiköitä voidaan käyttää sähköjärjestelmissä, joissa syöttöjännite yksiköille on annetulla jännitealueella.
  (16) - Ääniarvot mitataan puolikaiuttomassa huoneessa.
  (17) - EN/IEC 61000-3-12: Eurooppalainen/kansainvälinen tekninen standardi, jossa määritellään rajat harmoniselle virralle, jonka tuottavat julkiseen matalan jännitteen järjestelmään kytketyt laitteet, joiden syöttövirta > 16 A ja ≤ 75 A vaihetta kohti
  (18) - Ssc: oikosulkuteho
  (19) - Lisätietoja vakiovarusteista on asennus-/käyttöohjeessa yksityiskohtaista sisältöä varten.