Tekniset tiedot tuotteelle RXA-B

RXA42B2V1B RXA50B2V1B
Mitat Yksikkö Korkeus mm 734 734
    Leveys mm 870 870
    Syvyys mm 373 373
Weight Yksikkö kg 50 50
Kompressori Tyyppi   Hermeettisesti suljettu keinukompressori Hermeettisesti suljettu keinukompressori
Äänenpaineen taso Jäähdytys Nimell. dBA 48.0 48.0
  Lämmitys Nimell. dBA 48.0 48.0
Kylmäaine Type   R-32 R-32
  Täytösmäärä kg 1.10 1.10
  Täytösmäärä TCO2Eq 0.75 0.75
  GWP   675 675
Putkistoliitännät Lisäkylmäainemäärä kg/m 0,02 (yli 10m putkistoille) 0,02 (yli 10m putkistoille)
  Korkeusero IU - OU Maks. m 20 20
Vakiovarusteet Tyhjennystulppa 1 1
  Asennusohje 1 1
  Kylmäaineen määrän tarra 1 1
  Monikieliset fluorattujen kasvihuonekaasujen merkinnät 1 1
  Tyhjennyskorkki (1) 6 6
  Tyhjennyskorkki (2) 3 3
Power supply Vaihe   1~ 1~
  Taajuus Hz 50 50
  Jännite V 220-240 220-240
Huomautukset (1) - Katso toimintalämpötila-alue eri piirustuksesta (1) - Katso toimintalämpötila-alue eri piirustuksesta
  (2) - Katso sähköiset tiedot eri piirustuksista (2) - Katso sähköiset tiedot eri piirustuksista
  (3) - Sisältää fluorattuja kasvihuonekaasuja (3) - Sisältää fluorattuja kasvihuonekaasuja