Tekniset tiedot tuotteelle RDXYQ-T

RDXYQ5T8V1B RDXYQ5T7V1B RDXYQ8T7V1B
Mitat Yksikkö Korkeus mm 397 397 397
    Leveys mm 1,456 1,456 1,456
    Syvyys mm 1,044 1,044 1,044
  Putkisto Korkeus mm 298 298 298
    Leveys mm 1,196 1,196 1,196
Weight Yksikkö kg 97 97 103
Puhallin Ilman virtausnopeus Jäähdytys Nimell. m³/min 55    
Äänen tehotaso Jäähdytys Nimell. dBA 76 (4)    
Äänenpaineen taso Jäähdytys Nimell. dBA 47 (5) 47.0 (5) 54.0 (5)
Kylmäaine Type   R-410A R-410A R-410A
Putkistoliitännät Tyhjennys OD mm 32 32 32
Power supply Nimi   V1 V1 V1
  Vaihe   1N~ 1N~ 1N~
  Taajuus Hz 50 50 50
  Jännite V 220-240 220-240 220-240
Huomautukset Nimelliset jäähdytystehot perustuvat seuraaviin tietoihin: sisälämpötila: 27°CDB, 19°CWB, ulkolämpötila: 35°CDB, kylmäaineputkiston ekvivalenttipituus: 5 m, korkeusero: 0 m. Tietoja vakioteho sarjoista. Nimellinen tilavuusvirta, ESP 30 Pa. (1) - Jäähdytys: sisälämpötila 27°CDB, 19°CWB, ulkolämpötila 35°CDB; putkiston ekvivalenttipituus: 7,5 m; korkeusero: 0m (1) - Jäähdytys: sisälämpötila 27°CDB, 19°CWB, ulkolämpötila 35°CDB; putkiston ekvivalenttipituus: 7,5 m; korkeusero: 0m
  Nimelliset lämmitystehot perustuvat seuraaviin tietoihin: sisälämpötila: 20°CDB, ulkolämpötila: 7°CDB, 6°CWB, kylmäaineputkiston ekvivalenttipituus: 5 m, korkeusero: 0 m. Tietoja vakioteho sarjoista. Nimellinen tilavuusvirta, ESP 30 Pa. (2) - Lämmitys: sisälämpötila 20°CDB; ulkolämpötila 7°CDB, 6°CWB, kylmäaineputkiston ekvivalenttipituus: 7,5 m; korkeusero: 0m (2) - Lämmitys: sisälämpötila 20°CDB; ulkolämpötila 7°CDB, 6°CWB, kylmäaineputkiston ekvivalenttipituus: 7,5 m; korkeusero: 0m
  Todellinen yksiköiden lukumäärä määräytyy sisäyksikön tyypin mukaan (VRV DX-sisäyksikkö jne.) sekä järjestelmän liitäntäsuhteen rajoituksesta (; 50 % ≤ CR ≤ 130 %). (3) - Todellinen yksiköiden lukumäärä määräytyy sisäyksikön tyypin mukaan (VRV DX-sisäyksikkö jne.) sekä järjestelmän liitäntäsuhteen rajoituksesta (; 50 % ≤ CR ≤ 130 %). (3) - Todellinen yksiköiden lukumäärä määräytyy sisäyksikön tyypin mukaan (VRV DX-sisäyksikkö jne.) sekä järjestelmän liitäntäsuhteen rajoituksesta (; 50 % ≤ CR ≤ 130 %).
  Äänitehotaso on absoluuttinen arvo, joka ilmaisee äänilähteen synnyttämän tehon. (4) - Äänen tehotaso on absoluuttinen arvo, joka ilmaisee äänilähteen synnyttämän tehon. (4) - Äänen tehotaso on absoluuttinen arvo, joka ilmaisee äänilähteen synnyttämän tehon.
  Äänenpaineen arvo on suhteellinen ja määräytyy etäisyyden ja ympäristön akustiikan mukaan. Lisätietoja on äänitasopiirustuksissa. Nimellinen tilavuusvirta, ESP 60 Pa. (5) - Äänen painetaso on suhteellinen ja määräytyy etäisyyden ja akustiikan mukaan. Lisätietoja on äänitasopiirustuksissa. (5) - Äänen painetaso on suhteellinen ja määräytyy etäisyyden ja akustiikan mukaan. Lisätietoja on äänitasopiirustuksissa.
  Katso kylmäaineputken valintaohjeet tai asennusohje (6) - Katso kylmäaineputken valintaohjeet tai asennusohje (6) - Katso kylmäaineputken valintaohjeet tai asennusohje
  Standardin EN/IEC 61000-3-12 mukaan voi olla tarpeen varmistaa jakeluverkoston operaattorilta, että laitteisto on kytketty vain syöttöön Ssc ≥ minimi Ssc (7) - RLA perustuu seuraaviin: sisälämpötila 27°CDB, 19°CWB, ulkolämpötila 35°CDB (7) - RLA perustuu seuraaviin: sisälämpötila 27°CDB, 19°CWB, ulkolämpötila 35°CDB
  Ääniarvot mitataan puolikaiuttomassa huoneessa. (8) - MSC merkitsee enimmäisvirtaa kompressorin käynnistyksessä. Yksikkö käyttää ainoastaan invertterikompressoreita. Käynnistysvirta on aina ≤ enimmäiskäyntivirta. (8) - MSC merkitsee enimmäisvirtaa kompressorin käynnistyksessä. Yksikkö käyttää ainoastaan invertterikompressoreita. Käynnistysvirta on aina ≤ enimmäiskäyntivirta.
  Sisältää fluorattuja kasvihuonekaasuja (9) - Standardin EN/IEC 61000-3-12 mukaan voi olla tarpeen varmistaa jakeluverkoston operaattorilta, että laitteisto on kytketty vain syöttöön Ssc ≥ minimi Ssc (9) - Standardin EN/IEC 61000-3-12 mukaan voi olla tarpeen varmistaa jakeluverkoston operaattorilta, että laitteisto on kytketty vain syöttöön Ssc ≥ minimi Ssc
Äänen tehotaso Jäähdytys Nimell. dBA   77.0 (4) 81.0 (4)
Vakiovarusteet Asennus- ja käyttöohje   1 1
  Tyhjennysletku   1 1
  Ruuvit   1 1
  Nippusiteet   1 1
  Letkun nauha   1 1
Huomautukset   (10) - MCA:ta on käytettävä oikean asennusjohdotuskoon valitsemiseksi. MCA-arvoa voidaan pitää enimmäiskäyntivirtana. (10) - MCA:ta on käytettävä oikean asennusjohdotuskoon valitsemiseksi. MCA-arvoa voidaan pitää enimmäiskäyntivirtana.
    (11) - MFA:n avulla valitaan virrankatkaisin ja maavikavirtapiirin katkoja (maavuotopiirin katkaisin) (11) - MFA:n avulla valitaan virrankatkaisin ja maavikavirtapiirin katkoja (maavuotopiirin katkaisin)
    (12) - TOCA merkitsee kunkin OC-sarjan yhteisarvoa. (12) - TOCA merkitsee kunkin OC-sarjan yhteisarvoa.
    (13) - FLA tarkoittaa puhaltimen nimelliskäyntivirtaa (13) - FLA tarkoittaa puhaltimen nimelliskäyntivirtaa
    (14) - Suurin sallittu jännitteen vaihtelu vaiheiden välillä on 2 %. (14) - Suurin sallittu jännitteen vaihtelu vaiheiden välillä on 2 %.
    (15) - Jännitealue: yksiköitä voidaan käyttää sähköjärjestelmissä, joissa syöttöjännite yksiköille on annetulla jännitealueella. (15) - Jännitealue: yksiköitä voidaan käyttää sähköjärjestelmissä, joissa syöttöjännite yksiköille on annetulla jännitealueella.
    (16) - Ääniarvot mitataan puolikaiuttomassa huoneessa. (16) - Ääniarvot mitataan puolikaiuttomassa huoneessa.
    (17) - EN/IEC 61000-3-12: Eurooppalainen/kansainvälinen tekninen standardi, jossa määritellään rajat harmoniselle virralle, jonka tuottavat julkiseen matalan jännitteen järjestelmään kytketyt laitteet, joiden syöttövirta > 16 A ja ≤ 75 A vaihetta kohti (17) - EN/IEC 61000-3-12: Eurooppalainen/kansainvälinen tekninen standardi, jossa määritellään rajat harmoniselle virralle, jonka tuottavat julkiseen matalan jännitteen järjestelmään kytketyt laitteet, joiden syöttövirta > 16 A ja ≤ 75 A vaihetta kohti
    (18) - Ssc: oikosulkuteho (18) - Ssc: oikosulkuteho
    (19) - Lisätietoja vakiovarusteista on asennus-/käyttöohjeessa yksityiskohtaista sisältöä varten. (19) - Lisätietoja vakiovarusteista on asennus-/käyttöohjeessa yksityiskohtaista sisältöä varten.