Tekniset tiedot tuotteelle RDXYQ-T

RDXYQ8T7V1B RDXYQ5T7V1B (Archived)
Äänenpaineen taso Jäähdytys Nimell. dBA 54.0 (5) 47.0 (5)
Vakiovarusteet Asennus- ja käyttöohje 1 1
  Tyhjennysletku 1 1
  Ruuvit 1 1
  Nippusiteet 1 1
  Letkun nauha 1 1
Paino Yksikkö kg 103 97
Kylmäaine Tyyppi   R-410A R-410A
Piping connections Kondenssi OD mm 32 32
Äänen tehotaso Jäähdytys Nimell. dBA 81.0 (4) 77.0 (4)
Mitat Yksikkö Leveys mm 1,456 1,456
    Syvyys mm 1,044 1,044
    Korkeus mm 397 397
  Putkisto Korkeus mm 298 298
    Leveys mm 1,196 1,196
Power supply Vaihe   1N~ 1N~
  Nimi   V1 V1
  Taajuus Hz 50 50
  Jännite V 220-240 220-240
Huomautukset (1) - Jäähdytys: sisälämpötila 27°CDB, 19°CWB, ulkolämpötila 35°CDB; putkiston ekvivalenttipituus: 7,5 m; korkeusero: 0m (1) - Jäähdytys: sisälämpötila 27°CDB, 19°CWB, ulkolämpötila 35°CDB; putkiston ekvivalenttipituus: 7,5 m; korkeusero: 0m
  (2) - Lämmitys: sisälämpötila 20°CDB; ulkolämpötila 7°CDB, 6°CWB, kylmäaineputkiston ekvivalenttipituus: 7,5 m; korkeusero: 0m (2) - Lämmitys: sisälämpötila 20°CDB; ulkolämpötila 7°CDB, 6°CWB, kylmäaineputkiston ekvivalenttipituus: 7,5 m; korkeusero: 0m
  (3) - Todellinen yksiköiden lukumäärä määräytyy sisäyksikön tyypin mukaan (VRV DX-sisäyksikkö jne.) sekä järjestelmän liitäntäsuhteen rajoituksesta (; 50 % ≤ CR ≤ 130 %). (3) - Todellinen yksiköiden lukumäärä määräytyy sisäyksikön tyypin mukaan (VRV DX-sisäyksikkö jne.) sekä järjestelmän liitäntäsuhteen rajoituksesta (; 50 % ≤ CR ≤ 130 %).
  (4) - Äänen tehotaso on absoluuttinen arvo, joka ilmaisee äänilähteen synnyttämän tehon. (4) - Äänen tehotaso on absoluuttinen arvo, joka ilmaisee äänilähteen synnyttämän tehon.
  (5) - Äänen painetaso on suhteellinen ja määräytyy etäisyyden ja akustiikan mukaan. Lisätietoja on äänitasopiirustuksissa. (5) - Äänen painetaso on suhteellinen ja määräytyy etäisyyden ja akustiikan mukaan. Lisätietoja on äänitasopiirustuksissa.
  (6) - Katso kylmäaineputken valintaohjeet tai asennusohje (6) - Katso kylmäaineputken valintaohjeet tai asennusohje
  (7) - RLA perustuu seuraaviin: sisälämpötila 27°CDB, 19°CWB, ulkolämpötila 35°CDB (7) - RLA perustuu seuraaviin: sisälämpötila 27°CDB, 19°CWB, ulkolämpötila 35°CDB
  (8) - MSC merkitsee enimmäisvirtaa kompressorin käynnistyksessä. Yksikkö käyttää ainoastaan invertterikompressoreita. Käynnistysvirta on aina ≤ enimmäiskäyntivirta. (8) - MSC merkitsee enimmäisvirtaa kompressorin käynnistyksessä. Yksikkö käyttää ainoastaan invertterikompressoreita. Käynnistysvirta on aina ≤ enimmäiskäyntivirta.
  (9) - Standardin EN/IEC 61000-3-12 mukaan voi olla tarpeen varmistaa jakeluverkoston operaattorilta, että laitteisto on kytketty vain syöttöön Ssc ≥ minimi Ssc (9) - Standardin EN/IEC 61000-3-12 mukaan voi olla tarpeen varmistaa jakeluverkoston operaattorilta, että laitteisto on kytketty vain syöttöön Ssc ≥ minimi Ssc
  (10) - MCA:ta on käytettävä oikean asennusjohdotuskoon valitsemiseksi. MCA-arvoa voidaan pitää enimmäiskäyntivirtana. (10) - MCA:ta on käytettävä oikean asennusjohdotuskoon valitsemiseksi. MCA-arvoa voidaan pitää enimmäiskäyntivirtana.
  (11) - MFA:n avulla valitaan virrankatkaisin ja maavikavirtapiirin katkoja (maavuotopiirin katkaisin) (11) - MFA:n avulla valitaan virrankatkaisin ja maavikavirtapiirin katkoja (maavuotopiirin katkaisin)
  (12) - TOCA merkitsee kunkin OC-sarjan yhteisarvoa. (12) - TOCA merkitsee kunkin OC-sarjan yhteisarvoa.
  (13) - FLA tarkoittaa puhaltimen nimelliskäyntivirtaa (13) - FLA tarkoittaa puhaltimen nimelliskäyntivirtaa
  (14) - Suurin sallittu jännitteen vaihtelu vaiheiden välillä on 2 %. (14) - Suurin sallittu jännitteen vaihtelu vaiheiden välillä on 2 %.
  (15) - Jännitealue: yksiköitä voidaan käyttää sähköjärjestelmissä, joissa syöttöjännite yksiköille on annetulla jännitealueella. (15) - Jännitealue: yksiköitä voidaan käyttää sähköjärjestelmissä, joissa syöttöjännite yksiköille on annetulla jännitealueella.
  (16) - Ääniarvot mitataan puolikaiuttomassa huoneessa. (16) - Ääniarvot mitataan puolikaiuttomassa huoneessa.
  (17) - EN/IEC 61000-3-12: Eurooppalainen/kansainvälinen tekninen standardi, jossa määritellään rajat harmoniselle virralle, jonka tuottavat julkiseen matalan jännitteen järjestelmään kytketyt laitteet, joiden syöttövirta > 16 A ja ≤ 75 A vaihetta kohti (17) - EN/IEC 61000-3-12: Eurooppalainen/kansainvälinen tekninen standardi, jossa määritellään rajat harmoniselle virralle, jonka tuottavat julkiseen matalan jännitteen järjestelmään kytketyt laitteet, joiden syöttövirta > 16 A ja ≤ 75 A vaihetta kohti
  (18) - Ssc: oikosulkuteho (18) - Ssc: oikosulkuteho
  (19) - Lisätietoja vakiovarusteista on asennus-/käyttöohjeessa yksityiskohtaista sisältöä varten. (19) - Lisätietoja vakiovarusteista on asennus-/käyttöohjeessa yksityiskohtaista sisältöä varten.