Tekniset tiedot tuotteelle ADEA-A / ARXM-R9

ADEA35A2VEB / ARXM35R5V1B9
Jäähdytysteho Nimell. kW 3.40
Nimellinen tehokkuus Vuotuinen energiankulutus kWh 452
  EER   3.76
  COP   3.97
  Energiamerkintädirektiivi Jäähdytys   A
    Lämmitys   A
Lämmitysteho Nimell. kW 4.00
Huomautukset (1) - Katso toimintalämpötila-alue eri piirustuksesta
  (2) - Katso sähköiset tiedot eri piirustuksista
  (3) - Nimelliset jäähdytystehot perustuvat seuraaviin tietoihin: sisälämpötila: 27°CDB, 19°CWB, ulkolämpötila: 35°CDB, kylmäaineputkiston ekvivalenttipituus: 5 m, korkeusero: 0 m.
  (4) - Nimelliset lämmitystehot perustuvat seuraaviin tietoihin: sisälämpötila: 20°CDB, ulkolämpötila: 7°CDB, 6°CWB, jäähdytysputkisto: 5m, korkeusero: 0 m.