Tekniset tiedot tuotteelle FUQ-C / RQ-BV3

FUQ71CVEB / RQ71B8V3B FUQ100CVEB / RQ100B8V3B
Jäähdytysteho Nimell. kW 7.1 (3) 10 (3)
Lämmitysteho Nimell. kW 8.0 (4) 11.20 (4)
Nimellinen tehokkuus EER   2.63 2.61
  COP   3.16 3.13
  Annual energy consumption kWh 1,350 1,915
  Energiamerkintädirektiivi Jäähdytys   D D
    Lämmitys   D D
Huomautukset (1) - Energiamerkintä: asteikko ulottuu arvosta A (energiatehokkain) arvoon G (tehottomin). (1) - Energiamerkintä: asteikko ulottuu arvosta A (energiatehokkain) arvoon G (tehottomin).
  (2) - Vuotuinen energiankulutus: perustuu keskimääräiseen 500 käyttötuntiin vuodessa täydellä kuormalla (nimellisolosuhteissa). (2) - Vuotuinen energiankulutus: perustuu keskimääräiseen 500 käyttötuntiin vuodessa täydellä kuormalla (nimellisolosuhteissa).
  (3) - Jäähdytys: sisälämpötila 27°CDB, 19.0°CWB; ulkolämpötila 35°CDB; putkiston ekvivalenttipituus: 7,5 m; korkeusero: 0 m (3) - Jäähdytys: sisälämpötila 27°CDB, 19.0°CWB; ulkolämpötila 35°CDB; putkiston ekvivalenttipituus: 7,5 m; korkeusero: 0 m
  (4) - Lämmitys: sisälämpötila 20°CDB; ulkolämpötila 7°CDB, 6°CWB, kylmäaineputkiston ekvivalenttipituus: 7,5 m; korkeusero: 0m (4) - Lämmitys: sisälämpötila 20°CDB; ulkolämpötila 7°CDB, 6°CWB, kylmäaineputkiston ekvivalenttipituus: 7,5 m; korkeusero: 0m
  (5) - Standardien EN/IEC 61000-3-11 ja EN/IEC 61000-3-12 mukaisesti voi olla tarpeen varmistaa jakeluverkoston operaattorilta, että laitteisto on kytketty vain Zsys <= Zmax ja vastaavasti Ssc ≥ minimi Ssc . (5) - Standardien EN/IEC 61000-3-11 ja EN/IEC 61000-3-12 mukaisesti voi olla tarpeen varmistaa jakeluverkoston operaattorilta, että laitteisto on kytketty vain Zsys <= Zmax ja vastaavasti Ssc ≥ minimi Ssc .
  (6) - Eurooppalainen/kansainvälinen tekninen standardi, jossa määritellään rajat jännitteen muuttamista sekä jännitteen vaihteluita ja värinää varten julkisissa matalan jännitteen syöttöjärjestelmissä laitteistolle, jonka luokitus on ≤ 75A. (6) - Eurooppalainen/kansainvälinen tekninen standardi, jossa määritellään rajat jännitteen muuttamista sekä jännitteen vaihteluita ja värinää varten julkisissa matalan jännitteen syöttöjärjestelmissä laitteistolle, jonka luokitus on ≤ 75A.
  (7) - Järjestelmän impedanssi (7) - Järjestelmän impedanssi
  (8) - Laitteisto on EN/IEC 61000-3-12:n mukainen: Eurooppalainen/kansainvälinen tekninen standardi, jossa määritellään rajat harmoniselle virralle, jonka tuottavat julkiseen matalan jännitteen järjestelmään kytketyt laitteet, joiden syöttövirta > 16 A ja ≤ 75 A vaihetta kohti (8) - Laitteisto on EN/IEC 61000-3-12:n mukainen: Eurooppalainen/kansainvälinen tekninen standardi, jossa määritellään rajat harmoniselle virralle, jonka tuottavat julkiseen matalan jännitteen järjestelmään kytketyt laitteet, joiden syöttövirta > 16 A ja ≤ 75 A vaihetta kohti
  (9) - oikosulkutehoa (9) - oikosulkutehoa
  (10) - Nimellinen tehokkuus: jäähdytys 35°/27° nimelliskuormalla, lämmitys 7°/20° nimelliskuormalla (10) - Nimellinen tehokkuus: jäähdytys 35°/27° nimelliskuormalla, lämmitys 7°/20° nimelliskuormalla