Tekniset tiedot tuotteelle FHA-A(9) / RZAG-A

FHA35AVEB99 / RZAG35A2V1B FHA50AVEB99 / RZAG35A2V1B FHA50AVEB99 / RZAG50A2V1B FHA71AVEB99 / RZAG60A2V1B FHA60AVEB99 / RZAG60A2V1B FHA60AVEB99 / RZAG50A2V1B FHA50AVEB9 / RZAG35A2V1B (Arkistoitu) FHA35AVEB9 / RZAG35A2V1B (Arkistoitu) FHA50AVEB9 / RZAG50A2V1B (Arkistoitu) FHA60AVEB9 / RZAG50A2V1B (Arkistoitu) FHA71AVEB9 / RZAG60A2V1B (Arkistoitu) FHA60AVEB9 / RZAG60A2V1B (Arkistoitu)
Jäähdytysteho Min. kW 1.70 1.70 1.70 1.90 1.90 1.70 1.7 1.7 1.7 1.7 1.9 1.9
  Nimell. kW 3.50 3.50 5.00 6.00 6.00 5.00 3.5 3.5 5.0 5.0 6.00 6.0
  Maks. kW 4.50 4.50 6.00 6.80 6.80 6.00 4.5 4.5 6.0 6.0 6.8 6.8
Lämmitysteho Min. kW 1.40 1.40 1.70 1.70 1.70 1.70 1.40 1.40 1.70 1.70 1.70 1.70
  Nimell. kW 4.00 4.00 5.80 7.00 7.00 6.00 4.00 4.00 5.80 6.00 7.00 7.00
  Maks. kW 5.50 5.50 6.50 7.50 7.50 6.50 5.50 5.50 6.50 6.50 7.50 7.50
Nimellinen tehokkuus EER   4.60 5.05 4.10 4.35 3.90 4.24 5.05 4.60 4.10 4.24 4.35 3.90
  COP   4.10 4.18 3.71 3.52 3.40 3.75 4.18 4.10 3.71 3.75 3.52 3.40
  Annual energy consumption kWh 380 347 610 690 769 590 347 380 610 590 690 769
  Energiamerkintädirektiivi Jäähdytys   A A A A A A A A A A A A
    Lämmitys   A A A B C A A A A A B C
Tilan jäähdytys Energiatehokkuusluokka   A++ A++ A++ A++ A++ A++ A++ A++ A++ A++ A++ A++
  Teho Pdesign kW 3.50 3.50 5.00 6.00 6.00 5.00 3.50 3.50 5.00 5.00 6.00 6.00
  SEER   6.40 6.65 6.80 6.81 6.60 7.02 6.65 6.40 6.80 7.02 6.81 6.60
  Vuotuinen energiankulutus kWh/a 191 184 257 308 318 249 184 191 257 249 308 318
Tilojen lämmitys (Keskimääräinen ilmasto) Energiatehokkuusluokka   A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+
  Teho Pdesign kW 3.10 3.10 4.00 4.60 4.60 4.00 3.10 3.10 4.00 4.00 4.60 4.60
  SCOP/A   4.10 4.18 4.30 4.35 4.20 4.44 4.18 4.10 4.30 4.44 4.35 4.20
  Vuotuinen energiankulutus kWh/a 1,058 1,038 1,302 1,480 1,633 1,261 1,038 1,058 1,302 1,261 1,480 1,633