Tekniset tiedot tuotteelle FDQ-C / RR-BW1

FDQ125C7VEB / RR125B8W1B FDQ125C5VEB / RR125B8W1B
Jäähdytysteho Nimell. kW 12.2 (3) 12.2 (3)
Nimellinen tehokkuus EER   2.70 2.70
  Annual energy consumption kWh 2,260 2,260
  Energiamerkintädirektiivi Jäähdytys   D D
Huomautukset (1) - Energiamerkintä: asteikko ulottuu arvosta A (energiatehokkain) arvoon G (tehottomin). (1) - Energiamerkintä: asteikko ulottuu arvosta A (energiatehokkain) arvoon G (tehottomin).
  (2) - Vuotuinen energiankulutus: perustuu keskimääräiseen 500 käyttötuntiin vuodessa täydellä kuormalla (nimellisolosuhteissa). (2) - Vuotuinen energiankulutus: perustuu keskimääräiseen 500 käyttötuntiin vuodessa täydellä kuormalla (nimellisolosuhteissa).
  (3) - Jäähdytys: sisälämpötila 27°CDB, 19.0°CWB; ulkolämpötila 35°CDB; putkiston ekvivalenttipituus: 7,5 m (vaakasuora); korkeusero: 0 m (3) - Jäähdytys: sisälämpötila 27°CDB, 19.0°CWB; ulkolämpötila 35°CDB; putkiston ekvivalenttipituus: 7,5 m (vaakasuora); korkeusero: 0 m
  (4) - Standardin EN/IEC 61000-3-11 mukaan voi olla tarpeen varmistaa jakeluverkoston operaattorilta, että laitteisto on kytketty vain syöttöön Zsys (järjestelmän impedanssi) ≤ Zmax. (4) - Standardin EN/IEC 61000-3-11 mukaan voi olla tarpeen varmistaa jakeluverkoston operaattorilta, että laitteisto on kytketty vain syöttöön Zsys (järjestelmän impedanssi) ≤ Zmax.
  (5) - Eurooppalainen/kansainvälinen tekninen standardi, jossa määritellään rajat jännitteen muuttamista sekä jännitteen vaihteluita ja värinää varten julkisissa matalan jännitteen syöttöjärjestelmissä laitteistolle, jonka luokitus on ≤ 75A. (5) - Eurooppalainen/kansainvälinen tekninen standardi, jossa määritellään rajat jännitteen muuttamista sekä jännitteen vaihteluita ja värinää varten julkisissa matalan jännitteen syöttöjärjestelmissä laitteistolle, jonka luokitus on ≤ 75A.
  (6) - Järjestelmän impedanssi (6) - Järjestelmän impedanssi
  (7) - Laitteisto on EN/IEC 61000-3-12:n mukainen: Eurooppalainen/kansainvälinen tekninen standardi, jossa määritellään rajat harmoniselle virralle, jonka tuottavat julkiseen matalan jännitteen järjestelmään kytketyt laitteet, joiden syöttövirta > 16 A ja ≤ 75 A vaihetta kohti (7) - Laitteisto on EN/IEC 61000-3-12:n mukainen: Eurooppalainen/kansainvälinen tekninen standardi, jossa määritellään rajat harmoniselle virralle, jonka tuottavat julkiseen matalan jännitteen järjestelmään kytketyt laitteet, joiden syöttövirta > 16 A ja ≤ 75 A vaihetta kohti
  (8) - oikosulkutehoa (8) - oikosulkutehoa
  (9) - Nimellinen tehokkuus: jäähdytys 35°/27° nimelliskuormalla, lämmitys 7°/20° nimelliskuormalla (9) - Nimellinen tehokkuus: jäähdytys 35°/27° nimelliskuormalla, lämmitys 7°/20° nimelliskuormalla