Tekniset tiedot tuotteelle FCQG-F / AZQS-BY1 A

FCQG100FVEB / AZQS100B7Y1B A FCQG125FVEB / AZQS125B7Y1B A FCQG140FVEB / AZQS140B7Y1B A
Jäähdytysteho Nimell. kW 9.5 12.1 13.0
Lämmitysteho Nimell. kW 10.8 13.5 15.5
Nimellinen tehokkuus EER   3.21 3.10 2.81
  COP   3.50 3.41 3.30
  Annual energy consumption kWh 1,480 1,952 2,313
  Energiamerkintädirektiivi Jäähdytys   A B  
    Lämmitys   B B  
Tilan jäähdytys Energiatehokkuusluokka   A    
  Teho Pdesign kW 9.50    
  SEER   5.50    
  Vuotuinen energiankulutus kWh/a 605    
Tilojen lämmitys (Keskimääräinen ilmasto) Energiatehokkuusluokka   A    
  Teho Pdesign kW 7.60    
  SCOP/A   3.85    
  Vuotuinen energiankulutus kWh/a 2,764    
Huomautukset (1) - Vuotuinen energiankulutus ilmoitettu energiamerkintää koskevan direktiivin 2002/31/EY mukaisesti (1) - Vuotuinen energiankulutus ilmoitettu energiamerkintää koskevan direktiivin 2002/31/EY mukaisesti (1) - Vuotuinen energiankulutus ilmoitettu energiamerkintää koskevan direktiivin 2002/31/EY mukaisesti
  (2) - SEER ja SCOP ovat EN 14825:n mukaiset (2) - SEER ja SCOP ovat EN 14825:n mukaiset (2) - SEER ja SCOP ovat EN 14825:n mukaiset
  (3) - Nimellinen tehokkuus: jäähdytys 35°/27° nimelliskuormalla, lämmitys 7°/20° nimelliskuormalla (3) - Nimellinen tehokkuus: jäähdytys 35°/27° nimelliskuormalla, lämmitys 7°/20° nimelliskuormalla (3) - Nimellinen tehokkuus: jäähdytys 35°/27° nimelliskuormalla, lämmitys 7°/20° nimelliskuormalla