Tekniset tiedot tuotteelle AVA-A / AZAS-MY1

AVA125AMVE / AZAS125M7Y1B
Jäähdytysteho Nimell. kW 12.1 (1)
Lämmitysteho Nimell. kW 13.5 (2)
Tilan jäähdytys Teho Pdesign kW 12.1
  SEER   5.30
  Vuotuinen energiankulutus kWh/a 1,370
Tilojen lämmitys (Keskimääräinen ilmasto) Teho Pdesign kW 6.00
  SCOP/A   3.64
  Vuotuinen energiankulutus kWh/a 2,308
Huomautukset (1) - Nimelliset jäähdytystehot perustuvat seuraaviin tietoihin: sisälämpötila: 27°CDB, 19°CWB, ulkolämpötila: 35°CDB, kylmäaineputkiston ekvivalenttipituus: 5 m, korkeusero: 0 m.
  (2) - Nimelliset lämmitystehot perustuvat seuraaviin tietoihin: sisälämpötila: 20°CDB, ulkolämpötila: 7°CDB, 6°CWB, jäähdytysputkisto: 5m, korkeusero: 0 m.
  (3) - Katso toimintalämpötila-alue eri piirustuksesta
  (4) - Katso sähköiset tiedot eri piirustuksista