RZQSG71L3V1B RZQSG100L9V1B RZQSG125L9V1B RZQSG140L9V1B
Kotelo Colour   Norsunluunvalkoinen Norsunluunvalkoinen Norsunluunvalkoinen Norsunluunvalkoinen
  Materiaali   Maalattu galvanoitu teräslevy_ Maalattu galvanoitu teräslevy_ Maalattu galvanoitu teräslevy_ Maalattu galvanoitu teräslevy_
Mitat Yksikkö Korkeus mm 770 990 990 1,430
    Leveys mm 900 940 940 940
    Syvyys mm 320 320 320 320
  Pakattu yksikkö Korkeus mm 900 1,170 1,170 1,610
    Leveys mm 980 1,015 1,015 1,015
    Syvyys mm 420 422 422 422
Paino Yksikkö kg 67 72.0 74.0 95.0
  Pakattu yksikkö kg 71 81.0 83.0 104.0
Lämmönvaihdin Ripa Type   WF ripa WF ripa WF ripa WF ripa
    Käsittely   Korroosionsuojaus (PE) Korroosionsuojaus (PE) Korroosionsuojaus (PE) Korroosionsuojaus (PE)
Puhallin Tyyppi   Siipipuhallin Siipipuhallin Siipipuhallin Siipipuhallin
  Kuumakaasun suunta   Vaakasuora Vaakasuora Vaakasuora Vaakasuora
  Määrä   1 1 1 2
  Ilmamäärä Jäähdytys Nimell. m³/min 52 76 77 83
      Rated m³/h   4,560 4,620 4,980
      Kohtuullinen m³/min   55 55  
    Lämmitys Nimell. m³/min 48 83 83 62
      Rated m³/h   4,980 4,980 3,720
      Kohtuullinen m³/min   55 55  
Puhallinmoottori Määrä   1 1 1 2
  Malli   KFD-325-70-8A Harjaton DC-moottori Harjaton DC-moottori Harjaton DC-moottori
  Lähtö W 70 200 200 94
  Käyttö   Suoraveto Suoraveto Suoraveto Suoraveto
Kompressori Määrä_   1 1 1 1
  Käynnistysmenetelmä   Taajuusmuuttajakäyttöinen      
  Type   Hermeettisesti suljettu keinukompressori Hermeettisesti suljettu keinukompressori Hermeettisesti suljettu keinukompressori Hermeettisesti suljettu keinukompressori
Toimintalämpötila-alue Jäähdytys Ympäristö Min. °CDB -15.0 -15.0 -15.0 -15.0
      Maks. °CDB 46 46.0 46.0 46.0
  Lämmitys Ympäristö Min. °CWB -15 -15.0 -15.0 -15.0
      Maks. °CWB 15.5 15.5 15.5 15.5
Äänen tehotaso Jäähdytys dBA 65 70.0 70.0 69.0
  Lämmitys dBA   70.0 70.0 69.0
Äänenpaineen taso Jäähdytys Nimell. dBA 49 53 54 53
    Hiljainen toiminta dBA 47      
  Lämmitys Nimell. dBA 51 57 58 54
  Hiljainen yötoiminto Taso 1 dBA   49 49 49
Kylmäaine Type   R-410A R-410A R-410A R-410A
  Täytösmäärä kg 2.75 2.9 2.9 4.0
  Täytösmäärä TCO2Eq 5.7 6.05 6.05 8.35
  Ohjaus   Paisuntaventtiili (elektroninen) Paisuntaventtiili (elektroninen) Paisuntaventtiili (elektroninen) Paisuntaventtiili (elektroninen)
  GWP   2,087.5 2,087.5 2,087.5 2,087.5
  Piirit Määrä   1 1 1 1
Voiteluöljy Tyyppi   FVC50K Synteettinen (eetteri) öljy FVC50K Synteettinen (eetteri) öljy FVC50K Synteettinen (eetteri) öljy FVC50K
  Täytösmäärä l 0.75 0.90 0.90 1.35
Putkistoliitännät Liquid Määrä   1 1 1  
    Tyyppi   Laippaliitos Laippaliitos Laippaliitos  
    OD mm 9.52 9,52 9,52  
  Kaasu Määrä   1 1 1  
    Tyyppi   Laippaliitos Laippaliitos Laippaliitos  
    Ulkohalkaisija mm 15.9 15.9 15.9  
  Tyhjennys Määrä   3 5 5  
    Tyyppi   Reikä Reikä Reikä  
    Ulkohalkaisija mm 26 26 26  
  Putkiston pituus Enint. OU - IU m 5 5 5  
      OU - IU m 50 50 50  
    Järjestelmä Equivalent m 70 70 70  
      Täyttämätön m 30 30 30  
  Additional refrigerant charge kg/m Katso asennusohje Katso asennusohje Katso asennusohje  
  Korkeusero IU - OU Maks. m 15 30.0 30.0  
    IU - IU Maks. m 0.5 0.5 0.5  
  Lämmöneristys   Sekä neste- että kaasuputket Sekä neste- että kaasuputket Sekä neste- että kaasuputket  
Sulatusmenetelmä Paineentasaus Käänteinen kylmäaineen kierto Käänteinen kylmäaineen kierto Käänteinen kylmäaineen kierto
Sulatuksen ohjaus Ulkolämmönvaihtimen lämpötila-anturi Ulkolämmönvaihtimen lämpötila-anturi Ulkolämmönvaihtimen lämpötila-anturi Ulkolämmönvaihtimen lämpötila-anturi
Capacity control Method   Invertteriohjaus Invertteriohjaus Invertteriohjaus Invertteriohjaus
Turvalaitteet Nimike 01   Suurpainekytkin Suurpainekytkin Suurpainekytkin Suurpainekytkin
    02   Puhallinmoottorin lämpösuoja Pienen paineen kytkin Pienen paineen kytkin Pienen paineen kytkin
    03   Varoke Puhallinmoottorin ylikuormasuojus Puhallinmoottorin ylikuormasuojus Puhallinmoottorin ylikuormasuojus
    04   Varoke Varoke Varoke
Vakiovarusteet Nippusiteet 2 2 2 2
  Asennusohje 1 1 1 1
Power supply Nimi   V1 V1 V1 V1
  Vaihe   1~ 1~ 1~ 1~
  Taajuus Hz 50 50 50 50
  Jännite V 220-240 220-240 220-240 220-240
  Jännitealue Maks. % 10      
    Min. % -10      
Current Zmax Luettelo   Normin EN61000-3-11 mukainen Normin EN61000-3-11 mukainen Normin EN61000-3-11 mukainen
  Minimum Ssc value kVa   Laitteisto on EN/IEC 61000-3-12:n mukainen, Katso huomautus 1, Katso huomautus 2 Laitteisto on EN/IEC 61000-3-12:n mukainen, Katso huomautus 1, Katso huomautus 2 Laitteisto on EN/IEC 61000-3-12:n mukainen, Katso huomautus 1, Katso huomautus 2
  Recommended fuses A 25      
Johtoliitännät For power supply Remark   Katso ulkoyksikön asennusohje Katso ulkoyksikön asennusohje Katso ulkoyksikön asennusohje Katso ulkoyksikön asennusohje
  For connection with indoor Remark   Katso ulkoyksikön asennusohje Katso ulkoyksikön asennusohje Katso ulkoyksikön asennusohje Katso ulkoyksikön asennusohje
Power supply intake Vain ulkoyksikkö Vain ulkoyksikkö Vain ulkoyksikkö Vain ulkoyksikkö
Virta - 50Hz Varokkeiden enimmäisvirta (MFA) A 20 40 40 40
Huomautukset (1) - Katso sähköiset tiedot eri piirustuksista (1) - EN/IEC 61000-3-12: Eurooppalainen/kansainvälinen tekninen standardi, jossa määritellään rajat harmoniselle virralle, jonka tuottavat julkiseen matalan jännitteen järjestelmään kytketyt laitteet, joiden syöttövirta on suurempi kuin 16 A ja ≤ 75 A vaihetta kohti. (1) - EN/IEC 61000-3-12: Eurooppalainen/kansainvälinen tekninen standardi, jossa määritellään rajat harmoniselle virralle, jonka tuottavat julkiseen matalan jännitteen järjestelmään kytketyt laitteet, joiden syöttövirta on suurempi kuin 16 A ja ≤ 75 A vaihetta kohti. EN/IEC 61000-3-12: Eurooppalainen/kansainvälinen tekninen standardi, jossa määritellään rajat harmoniselle virralle, jonka tuottavat julkiseen matalan jännitteen järjestelmään kytketyt laitteet, joiden syöttövirta on suurempi kuin 16 A ja ≤ 75 A vaihetta kohti.
  (2) - Eurooppalainen/kansainvälinen tekninen standardi, jossa määritellään rajat harmoniselle virralle, jonka tuottavat julkiseen matalan jännitteen järjestelmään kytketyt laitteet, joiden syöttövirta on suurempi kuin 16 A ja ≤ 75 A vaihetta kohti. (2) - Ssc: oikosulkuteho (2) - Ssc: oikosulkuteho Ssc: oikosulkuteho
  (3) - oikosulkutehoa (3) - PED: kokoonpano = luokka l : poistettu PED: in laajuudesta johtuen artiklasta 1, kohta 3.6, 97/23/EU (3) - PED: kokoonpano = luokka l : poistettu PED: in laajuudesta johtuen artiklasta 1, kohta 3.6, 97/23/EU PED: kokoonpano = luokka l : poistettu PED: in laajuudesta johtuen artiklasta 1, kohta 3.6, 97/23/EU
  (4) - Sisältää fluorattuja kasvihuonekaasuja (4) - Katso sähköiset tiedot eri piirustuksista (4) - Katso sähköiset tiedot eri piirustuksista Katso sähköiset tiedot eri piirustuksista
    (5) - EN/IEC 61000-3-11: Eurooppalainen/kansainvälinen tekninen standardi, jossa määritellään rajat jännitteen muuttamista sekä jännitteen vaihteluita ja värinää varten julkisissa matalan jännitteen syöttöjärjestelmissä laitteistolle, jonka luokitus on ≤ 75 A. (5) - EN/IEC 61000-3-11: Eurooppalainen/kansainvälinen tekninen standardi, jossa määritellään rajat jännitteen muuttamista sekä jännitteen vaihteluita ja värinää varten julkisissa matalan jännitteen syöttöjärjestelmissä laitteistolle, jonka luokitus on ≤ 75 A. EN/IEC 61000-3-11: Eurooppalainen/kansainvälinen tekninen standardi, jossa määritellään rajat jännitteen muuttamista sekä jännitteen vaihteluita ja värinää varten julkisissa matalan jännitteen syöttöjärjestelmissä laitteistolle, jonka luokitus on ≤ 75 A.
Putkistoliitännät Liquid Määrä         1
    Tyyppi         Laippaliitos
    OD mm       9,52
  Kaasu Määrä         1
    Tyyppi         Laippaliitos
    Ulkohalkaisija mm       15.9
  Tyhjennys Määrä         5
    Tyyppi         Reikä
    Ulkohalkaisija mm       26
  Putkiston pituus Enint. OU - IU m       5
      OU - IU m       50
    Järjestelmä Equivalent m       70 (0.000)
      Täyttämätön m       30
  Additional refrigerant charge kg/m       Katso asennusohje
  Korkeusero IU - OU Maks. m       30.0
    IU - IU Maks. m       0.5
  Lämmöneristys         Sekä neste- että kaasuputket