Tekniset tiedot tuotteelle RXYSQ-T8V

RXYSQ4T8VB (Arkistoitu) RXYSQ5T8VB (Arkistoitu) RXYSQ6T8VB (Arkistoitu)
ESEER - automaattinen 7.89 7.49 6.73
ESEER - vakio 6.18 5.77 5.23
Tehoalue HP 4 5 6
Kytkettävien sisäyksiköiden enimmäismäärä 64 (3) 64 (3) 64 (3)
Sisäyksikön liitäntätehoindeksi Min.   50.0 62.5 70.0
  Maks.   130.0 162.5 182.0
Mitat Yksikkö Korkeus mm 1,345 1,345 1,345
    Leveys mm 900 900 900
    Syvyys mm 320 320 320
Paino Yksikkö kg 104 104 104
Kompressori Tyyppi   Hermeettisesti suljettu keinukompressori Hermeettisesti suljettu keinukompressori Hermeettisesti suljettu keinukompressori
Toimintalämpötila-alue Jäähdytys Min. °CDB -5.0 -5.0 -5.0
    Maks. °CDB 46.0 46.0 46.0
  Lämmitys Min. °CWB -20.0 -20.0 -20.0
    Maks. °CWB 15.5 15.5 15.5
Äänen tehotaso Jäähdytys Nimell. dBA 68.0 (4) 69.0 (4) 70.0 (4)
Äänenpaineen taso Jäähdytys Nimell. dBA 50.0 (5) 51.0 (5) 51.0 (5)
Kylmäaine Tyyppi   R-410A R-410A R-410A
  GWP   2,087.5 2,087.5 2,087.5
  Täytösmäärä TCO2Eq 7.5 7.5 7.5
  Täytösmäärä kg 3.6 3.6 3.6
Putkistoliitännät Liquid Tyyppi   Laippaliitos Laippaliitos Laippaliitos
    OD mm 9,52 9,52 9,52
  Kaasu Tyyppi   Laippaliitos Laippaliitos Juotettava liitos
    Ulkohalkaisija mm 15.9 15.9 19.1
  Putkiston kokonaispituus Järjestelmä Todellinen m 300 (6) 300 (6) 300 (6)
Vakiovarusteet Asennusohje 1 1 1
  Käyttöopas 1 1 1
  Liitäntäputket 1 1 1
Power supply Nimi   V1 V1 V1
  Vaihe   1N~ 1N~ 1N~
  Taajuus Hz 50 50 50
  Jännite V 220-240 220-240 220-240
Huomautukset Jäähdytys: sisälämpötila 27°CDB, 19°CWB, ulkolämpötila 35°CDB; putkiston ekvivalenttipituus: 7,5 m; korkeusero: 0m Jäähdytys: sisälämpötila 27°CDB, 19°CWB, ulkolämpötila 35°CDB; putkiston ekvivalenttipituus: 7,5 m; korkeusero: 0m Jäähdytys: sisälämpötila 27°CDB, 19°CWB, ulkolämpötila 35°CDB; putkiston ekvivalenttipituus: 7,5 m; korkeusero: 0m
  Lämmitys: sisälämpötila 20°CDB; ulkolämpötila 7°CDB, 6°CWB, kylmäaineputkiston ekvivalenttipituus: 7,5 m; korkeusero: 0m Lämmitys: sisälämpötila 20°CDB; ulkolämpötila 7°CDB, 6°CWB, kylmäaineputkiston ekvivalenttipituus: 7,5 m; korkeusero: 0m Lämmitys: sisälämpötila 20°CDB; ulkolämpötila 7°CDB, 6°CWB, kylmäaineputkiston ekvivalenttipituus: 7,5 m; korkeusero: 0m
  Todellinen yksiköiden lukumäärä määräytyy sisäyksikön tyypin mukaan (VRV DX-sisäyksikkö, RA DX-sisäyksikkö jne.) sekä järjestelmän liitäntäsuhteen rajoituksesta (joka on; 50 % ≤ CR ≤ 130 %). Todellinen yksiköiden lukumäärä määräytyy sisäyksikön tyypin mukaan (VRV DX-sisäyksikkö, RA DX-sisäyksikkö jne.) sekä järjestelmän liitäntäsuhteen rajoituksesta (joka on; 50 % ≤ CR ≤ 130 %). Todellinen yksiköiden lukumäärä määräytyy sisäyksikön tyypin mukaan (VRV DX-sisäyksikkö, RA DX-sisäyksikkö jne.) sekä järjestelmän liitäntäsuhteen rajoituksesta (joka on; 50 % ≤ CR ≤ 130 %).
  Äänen tehotaso on absoluuttinen arvo, joka ilmaisee äänilähteen synnyttämän tehon. Äänen tehotaso on absoluuttinen arvo, joka ilmaisee äänilähteen synnyttämän tehon. Äänen tehotaso on absoluuttinen arvo, joka ilmaisee äänilähteen synnyttämän tehon.
  Äänen painetaso on suhteellinen ja määräytyy etäisyyden ja akustiikan mukaan. Lisätietoja on äänitasopiirustuksissa. Äänen painetaso on suhteellinen ja määräytyy etäisyyden ja akustiikan mukaan. Lisätietoja on äänitasopiirustuksissa. Äänen painetaso on suhteellinen ja määräytyy etäisyyden ja akustiikan mukaan. Lisätietoja on äänitasopiirustuksissa.
  Katso kylmäaineputken valintaohjeet tai asennusohje Katso kylmäaineputken valintaohjeet tai asennusohje Katso kylmäaineputken valintaohjeet tai asennusohje
  RLA perustuu seuraaviin: sisälämpötila 27°CDB, 19°CWB, ulkolämpötila 35°CDB RLA perustuu seuraaviin: sisälämpötila 27°CDB, 19°CWB, ulkolämpötila 35°CDB RLA perustuu seuraaviin: sisälämpötila 27°CDB, 19°CWB, ulkolämpötila 35°CDB
  MSC merkitsee enimmäisvirtaa kompressorin käynnistyksessä. VRV IV käyttää ainoastaan invertterikompressoreita. Käynnistysvirta on aina ≤ enimmäiskäyntivirta. MSC merkitsee enimmäisvirtaa kompressorin käynnistyksessä. VRV IV käyttää ainoastaan invertterikompressoreita. Käynnistysvirta on aina ≤ enimmäiskäyntivirta. MSC merkitsee enimmäisvirtaa kompressorin käynnistyksessä. VRV IV käyttää ainoastaan invertterikompressoreita. Käynnistysvirta on aina ≤ enimmäiskäyntivirta.
  MCA:ta on käytettävä oikean asennusjohdotuskoon valitsemiseksi. MCA-arvoa voidaan pitää enimmäiskäyntivirtana. MCA:ta on käytettävä oikean asennusjohdotuskoon valitsemiseksi. MCA-arvoa voidaan pitää enimmäiskäyntivirtana. MCA:ta on käytettävä oikean asennusjohdotuskoon valitsemiseksi. MCA-arvoa voidaan pitää enimmäiskäyntivirtana.
  MFA:n avulla valitaan virrankatkaisin ja maavikavirtapiirin katkoja (maavuotopiirin katkaisin) MFA:n avulla valitaan virrankatkaisin ja maavikavirtapiirin katkoja (maavuotopiirin katkaisin) MFA:n avulla valitaan virrankatkaisin ja maavikavirtapiirin katkoja (maavuotopiirin katkaisin)
  TOCA merkitsee kunkin OC-sarjan yhteisarvoa. TOCA merkitsee kunkin OC-sarjan yhteisarvoa. TOCA merkitsee kunkin OC-sarjan yhteisarvoa.
  FLA tarkoittaa puhaltimen nimelliskäyntivirtaa FLA tarkoittaa puhaltimen nimelliskäyntivirtaa FLA tarkoittaa puhaltimen nimelliskäyntivirtaa
  Automaattinen ESEER-arvo vastaa normaalia VRV IV-S lämpöpumpputoimintaa sisältäen kehittyneen energiansäästötoiminnan ominaisuudet (vaihtelevan kylmäaineen lämpötilan ohjaus). Automaattinen ESEER-arvo vastaa normaalia VRV IV-S lämpöpumpputoimintaa sisältäen kehittyneen energiansäästötoiminnan ominaisuudet (vaihtelevan kylmäaineen lämpötilan ohjaus). Automaattinen ESEER-arvo vastaa normaalia VRV IV-S lämpöpumpputoimintaa sisältäen kehittyneen energiansäästötoiminnan ominaisuudet (vaihtelevan kylmäaineen lämpötilan ohjaus).
  Standardi ESEER-arvo vastaa normaalia VRV IV-S lämpöpumpputoimintaa eikä siinä huomioida kehittyneen energiansäästötoiminnan ominaisuuksia Standardi ESEER-arvo vastaa normaalia VRV IV-S lämpöpumpputoimintaa eikä siinä huomioida kehittyneen energiansäästötoiminnan ominaisuuksia Standardi ESEER-arvo vastaa normaalia VRV IV-S lämpöpumpputoimintaa eikä siinä huomioida kehittyneen energiansäästötoiminnan ominaisuuksia
  Ääniarvot mitataan puolikaiuttomassa huoneessa. Ääniarvot mitataan puolikaiuttomassa huoneessa. Ääniarvot mitataan puolikaiuttomassa huoneessa.
  Suurin sallittu jännitteen vaihtelu vaiheiden välillä on 2 %. Suurin sallittu jännitteen vaihtelu vaiheiden välillä on 2 %. Suurin sallittu jännitteen vaihtelu vaiheiden välillä on 2 %.
  Jännitealue: yksiköitä voidaan käyttää sähköjärjestelmissä, joissa syöttöjännite yksiköille on annetulla jännitealueella. Jännitealue: yksiköitä voidaan käyttää sähköjärjestelmissä, joissa syöttöjännite yksiköille on annetulla jännitealueella. Jännitealue: yksiköitä voidaan käyttää sähköjärjestelmissä, joissa syöttöjännite yksiköille on annetulla jännitealueella.
  Lisätietoja vakiovarusteista on asennus-/käyttöohjeessa yksityiskohtaista sisältöä varten. Lisätietoja vakiovarusteista on asennus-/käyttöohjeessa yksityiskohtaista sisältöä varten. Lisätietoja vakiovarusteista on asennus-/käyttöohjeessa yksityiskohtaista sisältöä varten.
  EN/IEC 61000-3-12: Eurooppalainen/kansainvälinen tekninen standardi, jossa määritellään rajat harmoniselle virralle, jonka tuottavat julkiseen matalan jännitteen järjestelmään kytketyt laitteet, joiden syöttövirta > 16 A ja ≤ 75 A vaihetta kohti EN/IEC 61000-3-12: Eurooppalainen/kansainvälinen tekninen standardi, jossa määritellään rajat harmoniselle virralle, jonka tuottavat julkiseen matalan jännitteen järjestelmään kytketyt laitteet, joiden syöttövirta > 16 A ja ≤ 75 A vaihetta kohti EN/IEC 61000-3-12: Eurooppalainen/kansainvälinen tekninen standardi, jossa määritellään rajat harmoniselle virralle, jonka tuottavat julkiseen matalan jännitteen järjestelmään kytketyt laitteet, joiden syöttövirta > 16 A ja ≤ 75 A vaihetta kohti
  Ssc: oikosulkuteho Ssc: oikosulkuteho Ssc: oikosulkuteho