Tekniset tiedot tuotteelle RDXYQ-T8

RDXYQ5T8V1B
Mitat Yksikkö Korkeus mm 397
    Leveys mm 1,456
    Syvyys mm 1,044
  Putkisto Korkeus mm 298
    Leveys mm 1,196
Paino Yksikkö kg 95
Äänen tehotaso Jäähdytys Nimell. dBA 77.0 (4)
Äänenpaineen taso Jäähdytys Nimell. dBA 47.0 (5)
Kylmäaine Tyyppi   R-410A
Putkistoliitännät Drain OD mm 32
Vakiovarusteet Asennus- ja käyttöohje 1
  Tyhjennysletku 1
  Ruuvit 1
  Nippusiteet 1
  Letkun nauha 1
Power supply Nimi   V1
  Vaihe   1N~
  Taajuus Hz 50
  Jännite V 220-240
Huomautukset (1) - Jäähdytys: sisälämpötila 27°CDB, 19°CWB, ulkolämpötila 35°CDB; putkiston ekvivalenttipituus: 7,5 m; korkeusero: 0m
  (2) - Lämmitys: sisälämpötila 20°CDB; ulkolämpötila 7°CDB, 6°CWB, kylmäaineputkiston ekvivalenttipituus: 7,5 m; korkeusero: 0m
  (3) - Todellinen yksiköiden lukumäärä määräytyy sisäyksikön tyypin mukaan (VRV DX-sisäyksikkö jne.) sekä järjestelmän liitäntäsuhteen rajoituksesta (; 50 % ≤ CR ≤ 130 %).
  (4) - Äänen tehotaso on absoluuttinen arvo, joka ilmaisee äänilähteen synnyttämän tehon.
  (5) - Äänen painetaso on suhteellinen ja määräytyy etäisyyden ja akustiikan mukaan. Lisätietoja on äänitasopiirustuksissa.
  (6) - Katso kylmäaineputken valintaohjeet tai asennusohje
  (7) - RLA perustuu seuraaviin: sisälämpötila 27°CDB, 19°CWB, ulkolämpötila 35°CDB
  (8) - MSC merkitsee enimmäisvirtaa kompressorin käynnistyksessä. Yksikkö käyttää ainoastaan invertterikompressoreita. Käynnistysvirta on aina ≤ enimmäiskäyntivirta.
  (9) - Standardin EN/IEC 61000-3-12 mukaan voi olla tarpeen varmistaa jakeluverkoston operaattorilta, että laitteisto on kytketty vain syöttöön Ssc ≥ minimi Ssc
  (10) - MCA:ta on käytettävä oikean asennusjohdotuskoon valitsemiseksi. MCA-arvoa voidaan pitää enimmäiskäyntivirtana.
  (11) - MFA:n avulla valitaan virrankatkaisin ja maavikavirtapiirin katkoja (maavuotopiirin katkaisin)
  (12) - TOCA merkitsee kunkin OC-sarjan yhteisarvoa.
  (13) - FLA tarkoittaa puhaltimen nimelliskäyntivirtaa
  (14) - Suurin sallittu jännitteen vaihtelu vaiheiden välillä on 2 %.
  (15) - Jännitealue: yksiköitä voidaan käyttää sähköjärjestelmissä, joissa syöttöjännite yksiköille on annetulla jännitealueella.
  (16) - Ääniarvot mitataan puolikaiuttomassa huoneessa.
  (17) - EN/IEC 61000-3-12: Eurooppalainen/kansainvälinen tekninen standardi, jossa määritellään rajat harmoniselle virralle, jonka tuottavat julkiseen matalan jännitteen järjestelmään kytketyt laitteet, joiden syöttövirta > 16 A ja ≤ 75 A vaihetta kohti
  (18) - Ssc: oikosulkuteho
  (19) - Lisätietoja vakiovarusteista on asennus-/käyttöohjeessa yksityiskohtaista sisältöä varten.