Tekniset tiedot tuotteelle LRYEQ-AY

LRYEQ16A7Y1
System Putkiston kokonaispituus Järjestelmä Todellinen m 130
Jäähdytysteho Ilmastointi Nim. kW 14.0 (1)
  Jäähdytys Nim. kW 21.8 (2)
Lämmitysteho Ilmastointi Nim. kW 27.0 (3)
  Jäähdytys Nim. kW 21.8 (4)
Casing Väri   Norsunluunvalkoinen
  Material   Maalattu galvanoitu teräslevy_
Mitat Yksikkö Korkeus mm 1,680
    Leveys mm 1,240
    Syvyys mm 765
  Pakattu yksikkö Korkeus mm 1,855
    Leveys mm 1,305
    Syvyys mm 860
Paino Yksikkö kg 370
  Pakattu yksikkö kg 395
Kompressori Tyyppi   Hermeettisesti suljettu scroll-kompressori
  Taajuus ON/OFF   Alle 6 kertaa tunnissa
  Lähtö L 2,500.0
  Iskutilavuus m³/h 13.34
  Nopeus r/min 6,300
  Käynnistysmenetelmä_   Suoraan kytketty (taajuusmuuttajakäyttöinen)
Kompressori 2 Tyyppi   Hermeettisesti suljettu scroll-kompressori
  Taajuus ON/OFF   Alle 6 kertaa tunnissa
  Lähtö L 3,600
  Iskutilavuus m³/h 10.53
  Nopeus r/min 2,900
  Käynnistysmenetelmä_   Soft-käynnistys
Kompressori 3 Tyyppi   Hermeettisesti suljettu scroll-kompressori
  Taajuus ON/OFF   Alle 6 kertaa tunnissa
  Lähtö L 4,500
  Iskutilavuus m³/h 10.53
  Nopeus r/min 2,900
  Käynnistysmenetelmä   Soft-käynnistys
Fan Type   Siipipuhallin
  Määrä   2
  Ilmamäärä Jäähdytys Nimell. m³/min 230
Puhallinmoottori Lähtö L 750
  Käyttö   Suoraveto
Lämmönvaihdin Tyyppi   Poikkirivoitettu elementti
Nestesäiliö Tilavuus l 13.5
Toimintalämpötila-alue Höyrystymislämpötila Min. °C -20 (0.000)
    Maks. °C 10
  Jäähdytys Ympäristö Min. °CDB -5
      Maks. °CDB 43
  Lämmitys Ympäristö Väh. °CDB -15
      Min. °CWB -15
      Enint. °CDB 21
      Maks. °CWB 15.5
Kylmäaine Tyyppi   R-410A
  GWP   2,087.5
  Täytösmäärä kg 11.5
  Täytösmäärä TCO2Eq 24.0
  Ohjaus   Elektroninen paisuntaventtiili
Voiteluöljy Type   Daphne FVC68D
  Täytösmäärä l 1.7 (5), 2.4 (6), 2.4 (7), 4.0 (8)
Putkistoliitännät Ilmastointi Kaasu - 50~130m Ulkoh. mm 29
    Kaasu - enintään 50 m Ulkoh. mm 25
    Neste - 50~130m Ulkoh. mm 13
    Neste - enintään 50 m Ulkoh. mm 9 1/2
  Jäähdytys Kaasu - 50~130m Ulkoh. mm 29
    Kaasu - enintään 50 m Ulkoh. mm 25
    Neste - 50~130m Ulkoh. mm 13
    Neste - enintään 50 m Ulkoh. mm 9 1/2
  Korkeusero OU - IU Sisäyksikkö korkeimmassa kohdassa m 10
      Ulkoyksikkö korkeimmassa kohdassa m 35 (9)
  Korkeusero - kylmäsäilytys IU - IU Enint. m 5 m tai vähemmän
  Korkeusero - ilmastointi IU - IU Enint. m 0,5 m tai vähemmän
  Imu Teholämpö K 10 K tai enemmän
PED Category   Luokka II
  Kriittisin osa Nimi   Nestesäiliö
    Ps*V bar 540
Äänenpaineen taso Nimell. dBA 62
Kytkettävien lisälämmittimien enimmäismäärä 2
Liitäntäkuorma, min. Sisäyksikkö kW 2.0
Turvalaitteet Nimike 01   Suurpainekytkin
    02   Puhallinmoottorin ylikuormasuojus
    03   Ylivirtarele
    04   Invertterin ylikuormasuoja
    05   Varokkeella varustettavat liittimet
    06   Maavuodon ilmaisin
Vakiovarusteet Asennusohje 1
  Käyttöopas 1
  Liitäntäputket 1
  Kylmäaineen merkintä F-kaasun säännös 1
  Kylmäaineen määrän tarra 1
  Monikieliset fluorattujen kasvihuonekaasujen merkinnät 1
Power supply Vaihe   3~
  Taajuus Hz 50
  Taajuusalue Väh. % -2.0
    Enint. % 2.0
  Jännite V 380-415
  Epätasainen kuorma Väh. % -2.0
    Enint. % 2.0
Jännitealue Min. % -10
  Maks. % 10
Huomautukset Jäähdytysprioriteettitila: sisälämpötila 27°CDB, 19°CWB; ulkolämpötila 32°CDB; putkiston pituus: 7,5 m; korkeusero: 0 m
  Jäähdytysprioriteettitila: höyrystymislämpötila -10°C; ulkolämpötila 32°CDB; Imu SH: 10°C
  Lämmön talteenotto 100% -tila: sisälämpötila 20°CDB; ulkolämpötila 7°CDB, 6°CWB; kylmäsäilytyskuorma 18 kW; putkiston pituus: 7,5 m; korkeusero: 0 m
  Kylläinen lämpötila vastaa imupainetta (jäähdytyspuoli): -10°C (jäähdytysehdolla); liitäntäteho sisäilman ilmastoinnille: 10 hv, kun lämmön talteenotto on 100%
  Kompressori 1
  Kompressori 2
  Kompressori 3
  Tehtaalla tehty lataus
  Asenna öljynkeräysastia 5 m välein ulkoyksiköstä
  Lisätietoja on toimintalämpötila-alueen piirroksessa
  Lisätietoja vakiovarusteista on asennus-/käyttöohjeessa
  Sisältää fluorattuja kasvihuonekaasuja