Tekniset tiedot tuotteelle FHA-A / RZASG-MY1

FHA125AVEB / RZASG125M7Y1B
Jäähdytysteho Nimell. kW 12.1 (1)
Lämmitysteho Nimell. kW 13.5 (2)
Pto (Thermostat off) L 12, 0
Huomautukset Nim. jäähdytystehot perustuvat seuraaviin tietoihin: sisälämpötila: 27°CDB, 19°CWB, ulkolämpötila: 35°CDB, kylmäaineputkiston ekvivalenttipituus: 5 m, korkeusero: 0 m.
  Nimelliset lämmitystehot perustuvat seuraaviin tietoihin: sisälämpötila: 20°CDB, ulkolämpötila: 7°CDB, 6°CWB, jäähdytysputkisto: 5m, korkeusero: 0 m.