Tekniset tiedot tuotteelle FHA-A / RZAG-MV1

FHA71AVEB / RZAG71M7V1B FHA100AVEB / RZAG100M7V1B
Jäähdytysteho Nimell. kW 6.80 (1) 9.50 (1)
Lämmitysteho Nimell. kW 7.50 (2) 10.8 (2)
Pto (Thermostat off) L 12, 0 12, 0
Huomautukset Jäähdytys: T2: sisälämpötila 26,6°CDB, 19,4°CWB, ulkolämpötila 48°CDB [Btu/hr/W] Jäähdytys: T2: sisälämpötila 26,6°CDB, 19,4°CWB, ulkolämpötila 48°CDB [Btu/hr/W]
  Nimelliset lämmitystehot perustuvat seuraaviin tietoihin: sisälämpötila: 20°CDB, ulkolämpötila: 7°CDB, 6°CWB, jäähdytysputkisto: 5m, korkeusero: 0 m. Nimelliset lämmitystehot perustuvat seuraaviin tietoihin: sisälämpötila: 20°CDB, ulkolämpötila: 7°CDB, 6°CWB, jäähdytysputkisto: 5m, korkeusero: 0 m.