Tekniset tiedot tuotteelle CHYHBH-AV32 / 3MXM-N

CHYHBH05AAV32 / 3MXM68N2V1B CHYHBH05AAV32 / 3MXM52N2V1B
Lämmitysteho Nimell. kW 4.50 (1) 4.41 (1)
COP 3.91 (1) 4.49 (1)
Lämminvesivaraaja Yleistä Ilmoitettu kuormitusprofiili   XL XL
  Keskimääräinen ilmasto Vedenlämmityksen energiatehokkuusluokka   A A
Notes_Description DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT=5°C), boileri ohitettuna DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT=5°C), boileri ohitettuna