RDXYQ5T8V1B RDXYQ5T7V1B RDXYQ8T7V1B
PED Category   Jätetty pois 2014/68/EU:n laajuudesta johtuen artiklasta 1, 2f Jätetty pois 2014/68/EU:n laajuudesta johtuen artiklasta 1, 2f Jätetty pois 2014/68/EU:n laajuudesta johtuen artiklasta 1, 2f
Mitat Yksikkö Korkeus mm 397 397 397
    Leveys mm 1,456 1,456 1,456
    Syvyys mm 1,044 1,044 1,044
  Pakattu yksikkö Korkeus mm 1,245 1,245 1,245
    Leveys mm 1,604 1,604 1,604
    Syvyys mm 470 470 470
  Putkisto Korkeus mm 298 298 298
    Leveys mm 1,196 1,196 1,196
Paino Yksikkö kg 97 97 103
  Pakattu yksikkö kg 117 117 123
Pakkaus Material   Kartonki_ Kartonki_ Kartonki_
  Paino kg 4.9 4.9 4.9
Pakkaus 2 Materiaali   Puu Puu Puu
  Paino kg 14.0 14.0 14.0
Kotelo Colour   Maalaamaton Maalaamaton Maalaamaton
  Materiaali   Galvanoitu teräs Galvanoitu teräs Galvanoitu teräslevy
Lämmönvaihdin Tyyppi   Poikkirivoitettu elementti Poikkirivoitettu elementti Poikkirivoitettu elementti
Puhallin Määrä   2 2 3
  Ilmamäärä Jäähdytys Nimell. m³/min 55 55  
Puhallinmoottori Määrä   2 2 3
  Lähtö W 500 500 500
Äänen tehotaso Jäähdytys Nimell. dBA 76 (4) 76 (4) 81.0 (4)
Äänenpaineen taso Jäähdytys Nimell. dBA 47 (5) 47 (5) 54.0 (5)
Kylmäaine Type   R-410A R-410A R-410A
Voiteluöljy Tyyppi   Synteettinen (eetteri) öljy Synteettinen (eetteri) öljy Synteettinen (eetteri) öljy FVC68D
Putkistoliitännät Tyhjennys Ulkohalkaisija mm 32 32 32
Power supply Nimi   V1 V1 V1
  Vaihe   1N~ 1N~ 1N~
  Taajuus Hz 50 50 50
  Jännite V 220-240 220-240 220-240
Jännitealue Min. % -10 -10 -10
  Maks. % 10 10 10
Current Nimelliskäyntivirta - 50 Hz Jäähdytys A 1.8 1.8 4.6 (7)
Virta - 50Hz Käynnistysvirta (MSC) - huomautus     Katso huomautus 8
  Piirin vähimmäisvirta (MCA) A 4.6 4.6 7.0 (10)
  Varokkeiden enimmäisvirta (MFA) A 10 10 10 (11)
  Ylivirta yhteensä (TOCA) A 4.6 4.6 7.0 (12)
  Täyden kuorman virta (FLA) Yhteensä A 4.4 4.4 6.6 (13)
Johtoliitännät - 50 Hz For power supply Määrä   3G 3G 3G
Huomautukset Nimelliset jäähdytystehot perustuvat seuraaviin tietoihin: sisälämpötila: 27°CDB, 19°CWB, ulkolämpötila: 35°CDB, kylmäaineputkiston ekvivalenttipituus: 5 m, korkeusero: 0 m. Tietoja vakioteho sarjoista. Nimellinen tilavuusvirta, ESP 30 Pa. Nimelliset jäähdytystehot perustuvat seuraaviin tietoihin: sisälämpötila: 27°CDB, 19°CWB, ulkolämpötila: 35°CDB, kylmäaineputkiston ekvivalenttipituus: 5 m, korkeusero: 0 m. Tietoja vakioteho sarjoista. Nimellinen tilavuusvirta, ESP 30 Pa. Jäähdytys: sisälämpötila 27°CDB, 19°CWB, ulkolämpötila 35°CDB; putkiston ekvivalenttipituus: 7,5 m; korkeusero: 0m
  Nimelliset lämmitystehot perustuvat seuraaviin tietoihin: sisälämpötila: 20°CDB, ulkolämpötila: 7°CDB, 6°CWB, kylmäaineputkiston ekvivalenttipituus: 5 m, korkeusero: 0 m. Tietoja vakioteho sarjoista. Nimellinen tilavuusvirta, ESP 30 Pa. Nimelliset lämmitystehot perustuvat seuraaviin tietoihin: sisälämpötila: 20°CDB, ulkolämpötila: 7°CDB, 6°CWB, kylmäaineputkiston ekvivalenttipituus: 5 m, korkeusero: 0 m. Tietoja vakioteho sarjoista. Nimellinen tilavuusvirta, ESP 30 Pa. Lämmitys: sisälämpötila 20°CDB; ulkolämpötila 7°CDB, 6°CWB, kylmäaineputkiston ekvivalenttipituus: 7,5 m; korkeusero: 0m
  Todellinen yksiköiden lukumäärä määräytyy sisäyksikön tyypin mukaan (VRV DX-sisäyksikkö jne.) sekä järjestelmän liitäntäsuhteen rajoituksesta (; 50 % ≤ CR ≤ 130 %). Todellinen yksiköiden lukumäärä määräytyy sisäyksikön tyypin mukaan (VRV DX-sisäyksikkö jne.) sekä järjestelmän liitäntäsuhteen rajoituksesta (; 50 % ≤ CR ≤ 130 %). Todellinen yksiköiden lukumäärä määräytyy sisäyksikön tyypin mukaan (VRV DX-sisäyksikkö jne.) sekä järjestelmän liitäntäsuhteen rajoituksesta (; 50 % ≤ CR ≤ 130 %).
  Äänitehotaso on absoluuttinen arvo, joka ilmaisee äänilähteen synnyttämän tehon. Äänitehotaso on absoluuttinen arvo, joka ilmaisee äänilähteen synnyttämän tehon. Äänen tehotaso on absoluuttinen arvo, joka ilmaisee äänilähteen synnyttämän tehon.
  Äänenpaineen arvo on suhteellinen ja määräytyy etäisyyden ja ympäristön akustiikan mukaan. Lisätietoja on äänitasopiirustuksissa. Nimellinen tilavuusvirta, ESP 60 Pa. Äänenpaineen arvo on suhteellinen ja määräytyy etäisyyden ja ympäristön akustiikan mukaan. Lisätietoja on äänitasopiirustuksissa. Nimellinen tilavuusvirta, ESP 60 Pa. Äänen painetaso on suhteellinen ja määräytyy etäisyyden ja akustiikan mukaan. Lisätietoja on äänitasopiirustuksissa.
  Katso kylmäaineputken valintaohjeet tai asennusohje Katso kylmäaineputken valintaohjeet tai asennusohje Katso kylmäaineputken valintaohjeet tai asennusohje
  Standardin EN/IEC 61000-3-12 mukaan voi olla tarpeen varmistaa jakeluverkoston operaattorilta, että laitteisto on kytketty vain syöttöön Ssc ≥ minimi Ssc Standardin EN/IEC 61000-3-12 mukaan voi olla tarpeen varmistaa jakeluverkoston operaattorilta, että laitteisto on kytketty vain syöttöön Ssc ≥ minimi Ssc RLA perustuu seuraaviin: sisälämpötila 27°CDB, 19°CWB, ulkolämpötila 35°CDB
  Ääniarvot mitataan puolikaiuttomassa huoneessa. Ääniarvot mitataan puolikaiuttomassa huoneessa. MSC merkitsee enimmäisvirtaa kompressorin käynnistyksessä. VRV IV käyttää ainoastaan invertterikompressoreita. Käynnistysvirta on aina ≤ enimmäiskäyntivirta.
  Sisältää fluorattuja kasvihuonekaasuja Sisältää fluorattuja kasvihuonekaasuja Standardin EN/IEC 61000-3-12 mukaan voi olla tarpeen varmistaa jakeluverkoston operaattorilta, että laitteisto on kytketty vain syöttöön Ssc ≥ minimi Ssc
Lämmönvaihdin Sisäpuoli       Air
  Outdoor side       air
  Ilmamäärä Jäähdytys Nimellinen m³/h     6,000 (0.000)
    Lämmitys Nimellinen m³/h     6,000 (0.000)
Vakiovarusteet Asennus- ja käyttöohje     1
  Tyhjennysletku     1
  Ruuvit     1
  Nippusiteet     1
  Letkun nauha     1
Huomautukset     MCA:ta on käytettävä oikean asennusjohdotuskoon valitsemiseksi. MCA-arvoa voidaan pitää enimmäiskäyntivirtana.
      MFA:n avulla valitaan virrankatkaisin ja maavikavirtapiirin katkoja (maavuotopiirin katkaisin)
      TOCA merkitsee kunkin OC-sarjan yhteisarvoa.
      FLA tarkoittaa puhaltimen nimelliskäyntivirtaa
      Suurin sallittu jännitteen vaihtelu vaiheiden välillä on 2 %.
      Jännitealue: yksiköitä voidaan käyttää sähköjärjestelmissä, joissa syöttöjännite yksiköille on annetulla jännitealueella.
      Ääniarvot mitataan puolikaiuttomassa huoneessa.
      EN/IEC 61000-3-12: Eurooppalainen/kansainvälinen tekninen standardi, jossa määritellään rajat harmoniselle virralle, jonka tuottavat julkiseen matalan jännitteen järjestelmään kytketyt laitteet, joiden syöttövirta > 16 A ja ≤ 75 A vaihetta kohti
      Ssc: oikosulkuteho
      Lisätietoja vakiovarusteista on asennus-/käyttöohjeessa yksityiskohtaista sisältöä varten.