Daikin | F-kaasumääräykset

F-kaasumääräykset

Uudet F-kaasumääräykset ja niiden merkitys LVI-R-markkinoille

Asteittainen alasajo

Kylmäaineiden ympäristövaikutusten vähentämiseksi Euroopan unioni haluaa alentaa HFC-yhdisteiden kulutusta ja käyttöä ilmastointilaitteissa ja muissa LVI-R-sovelluksissa. HFC-yhdisteet ovat kuitenkin edelleen tarpeellisia monissa sovelluksissa niiden energiatehokkuuden, turvallisuuden ja taloudellisten etujen vuoksi. HFC-yhdisteiden kieltämisen tai käytöstä poistamisen sijasta HFC-yhdisteiden käyttöä ajetaan alas asteittain kestävän kasvun ylläpitämiseksi LVI-R-teollisuudessa.

daikin vastuu ympäristöstä

HFC-yhdisteiden mittaus CO2-ekvivalentteina

HFC-yhdisteiden alasajon tavoitteet ilmaistaan CO2-ekvivalentteina [= GWP x kg] eivätkä ne ole kylmäainekohtaisia (lainsäädännössä säädetään vain kiellosta tietyissä tapauksissa, kuten R-404A:n kieltäminen jäähdytyssovelluksissa). Tämä antaa markkinoille joustavuutta erilaisten HFC-yhdisteiden ja toimenpiteiden käytössä: siirtymisessä alhaisempiin GWP-kylmäaineisiin, kylmäaineen määrän vähentämisessä tai kummankin yhdistelmässä.

F-gas-phase-down_2.png
 1. UUDEN HFC-kaasun alasajosuunnitelmassa uudelleen käytettävä HFC-kaasu ei ole osallisena, joten kokonaistarve on tämän linjan yläpuolella.
 2. Suurin leikkaus ilmastointialan markkinoiden ulkopuolella (esim. R-404A jäähdytykseen).
 3. R-32:n käytön lisääminen vaihtoehtona R-410A:lle.
 4. R-410A:n pitäminen uutena ja VRF-järjestelmien huolto. Merkittävin osa R-410A:n pienenemisestä aiheutuu pienten ja keskisuurten yksiköiden siirtymisestä R-32:n käyttöön. UUDEN HFC-kaasun alasajosuunnitelmassa uudelleen käytettävä HVC-kaasu ei ole osallisena, joten kokonaistarve on tämän linjan yläpuolella.
 5. Suurin leikkaus ilmastointialan markkinoiden ulkopuolella (esim. R-404A jäähdytykseen).
 6. R-32:n käytön lisääminen vaihtoehtona R-410A:lle.
 7. R-410A:n pitäminen uutena ja VRF-järjestelmien huolto. Merkittävin osa R-410A:n pienenemisestä aiheutuu pienten ja keskisuurten yksiköiden siirtymisestä R-32:n käyttöön.

Olemme edellä F-kaasumääräysten vaatimuksista

Ympäristöllä on erityinen paikka sydämessämme, ja siksi sillä on erittäin tärkeä rooli yritysfilosofiassamme. Tuotteidemme ansiosta olemme johtava yritys ympäristölainsäädännön ja innovaatioiden huomioon ottamisessa:

Alhaisemman globaalin lämmityspotentiaalin käyttö

 • Tarjoamme laajan valikoiman koteihin ja kaupallisiin tarkoituksiin tarkoitettuja R-32:ta käyttäviä järjestelmiä:
 • Jäähdytyssovelluksemme käyttävät R-410A:ta, CO2:ta ja hiilivetyratkaisuja

Käyttömäärän pienentäminen

 • R-32:n käyttö on jopa 30 % pienempi kuin R-410:n
 • Mikrokanavateknologialla päästään jopa 15 % alhaisempaan kylmäaineen käyttömäärään

Huolto- ja ylläpitotarkastusten vähentäminen

 • VRV- ja DX-järjestelmiemme vuotomäärä on alhainen (alle 1 % keskiarvon)

Tulevaisuuden HFC-strategiamme

LVI-R-markkinoiden vaatimusten toteuttamiseksi vuonna 2030 voi nykyisestä HFC-toimintasuunnitelmastamme olla apua:

Oikea kylmäaine oikeaan sovellukseen

Ei ole olemassa "kaikkiin tarkoituksiin sopivaa" kylmäainetta. Siksi tarjoamme erilaisten kylmäaineiden valikoimaa auttaaksemme oman yksikkösi kannalta parhaan ratkaisun löytämisessä.

Kestävän elinkaaren saavuttaminen

Katselemme asiaa CO2-päästöjä pitemmälle varmistaaksemme parhaan mahdollisen elinikäisen tehokkuuden.

Kiintiöiden varmistaminen

Kemikaaliryhmämme antaa mahdollisuuden etuoikeutettuihin kiintiöihin.


Lataa F-kaasuesitteemme

Aiheeseen liittyvät artikkelit