Skip to main content

Arvonnan säännöt

Daikin Huuhkajat pelipaita-arvonnan säännöt (9/2023)

1. Arvonnan järjestäjä: Daikin Europe N.V. Sivuliike Suomessa, Äyritie 16, Vantaa (Daikin)

2. Osallistumisoikeus: Osallistumisoikeus on kaikilla 18 vuotta täyttäneillä Suomessa asuvilla luonnollisilla henkilöillä. Osallistuminen ei edellytä tuotteen tai palvelun tilaamista tai ostamista. Näiden sääntöjen tai lain vastainen toiminta johtaa hylkäämiseen. Järjestäjällä on oikeus poistaa arvonnasta osallistujat, jotka pyrkivät väärinkäyttämään arvontaa tulosten tai arpajaistodennäköisyyksien muuttamiseksi. Arvonnan järjestäjä ei vastaa ongelmista, jotka aiheutuvat puutteellisista, lukukelvottomista tai teknisistä syistä perille saapumattomista viesteistä. Arvontaan eivät voi osallistua Daikin Europe N.V.:n, sen emoyhtiön Daikin Industries Limitedin, tytäryhtiöiden, sivuliikkeiden, alihankkijoiden, yhteistyökumppaneiden tai arvonnan järjestämiseen osallistuneiden organisaatioiden työntekijät.

3. Kilpailuaika: Arvontaan voi osallistua 28.8.-6.9. välisenä aikana eikä päättymisajan jälkeen vastaanotettuja osallistumisia oteta huomioon. Arvonnassa huomioidaan 6.9. klo 23.59 mennessä tulleet osallistumiset.

4. Palkinnot: Daikin arpoo 7.9. Pelattavan Kazakstan-Suomi -ottelun lopputuloksen oikein arvanneiden kesken yhden pelipaidan Joel Pohjanpalon nimikirjoituksella. Palkinnot toimitetaan vain Suomeen.   

5. Arpajaisvero: Daikin maksaa mahdollisen arpajaisveron. 

6. Arvontaan osallistuminen: Arvontaan voi osallistua www.daikin.fi -verkkosivuilla. Yksi osallistuja voi rekisteröityä kuhunkin arvontaan vain yhden kerran. Osallistuminen edellyttää Daikin Finlandin Facebook-sivusta https://www.facebook.com/DaikinSuomi tykkäämistä tai Instagram-tilin https://www.instagram.com/daikin_finland/ seuraamista ja arvontalomakkeen täyttämistä sekä oikein arvattua Huuhkajat-pelin lopputulosta. Mikäli kukaan osallistujista ei arvaa tulosta oikein, arvotaan palkinto kaikkien osallistuneiden kesken.  

7. Voittajille ilmoittaminen: Arvonnan voittaja ilmoitetaan 8.9. Daikinin sosiaalisen median kanavissa Facebookissa ja Instagramissa. Voittajalle ilmoitetaan myös henkilökohtaisesti sähköpostilla ja tekstiviestillä. Uusi arvonta voidaan suorittaa, mikäli voittajaa ei tavoiteta kahden viikon kuluessa arvonnan tuloksen julkistamisesta. 

8. Järjestäjän vastuu: Järjestäjä ei ole vastuussa virheen aiheuttamista seuraamuksista, mikäli arvonnasta kertovissa materiaaleissa esiintyy virheitä.

9. Palkinnon käyttämiseen liittyvä vastuu: Palkinnon voittaja sitoutuu vapauttamaan järjestäjän vastuusta, joka aiheutuu tai väitetään aiheutuneen osallistumisesta tähän arvontaan tai palkinnon lunastamisesta tai sen käyttämisestä. Tämä vastuuvapaus ei kuitenkaan heikennä kuluttajalle kuluttajansuojalain nojalla kuuluvia oikeuksia. Järjestäjän vastuu osanottajia kohtaan ei missään tapauksessa kuitenkaan ylitä näissä säännöissä mainitun palkinnon arvoa tai määrää.

10. Palkinnon vaihto: Palkintoja ei vaihdeta rahaksi tai muuhun tavaraan.

11. Sääntömuutokset ja arvonnan peruuttaminen: Järjestäjä pidättää oikeuden sääntöjen muuttamiseen ilmoittamalla niistä arvonnan verkkosivulla. Järjestäjällä on oikeus peruuttaa koko arvonta ylivoimaisen esteen (force majeure) tai vastaavan tapahtuman johdosta.

Arvontaan osallistuvat henkilöt hyväksyvät osallistuessaan, että heidän yhteystietonsa lisätään Daikinin suoramarkkinointirekisteriin (tietosuojakäytäntö https://www.daikin.fi/fi_fi/tietosuojakaytanto.html)  ja he voivat saada kilpailuun liittyviä viestejä Daikinilta sähköpostitse tai puhelimitse. Yhteystiedot poistetaan rekisteristä arvonnan päättymisen jälkeen. 

Arvontaan osallistumalla hyväksyt nämä säännöt ja sitoudut noudattamaan arvonnan järjestäjän päätöksiä.

Lisätietoja

Tarvitsetko apua?

Lisätietoja

Tarvitsetko apua?

Lisätietoja

Tarvitsetko apua?

Tarvitsetko apua?